Zapisnik sa 5. sjednice vijeća 2015.

Zapisnik sa 5. sjednice vijeća 2015.
4. lipnja, 2015. u 14:22:03

alt
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

 

Klasa: 021-05/15-01/55

Ur. broj: 2104/02-15-02/01

Bol, 05. svibnja 2015. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  5/2015 izvanredne sjednice općinskog Vijeća održane dana 4. svibnja 2015. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća),  Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Srečko Karmelić, Sani Bodlović, Jakov Okmažić i Ivica Ščepanović.

 

Izočni: Branko Mikulić, Tomislav Marčić, Tomi Fabijanović, Frane Lukšić.

 

Ostali nazočni:  Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić – zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je  7 vijećnika.

 

B) Dnevni red  je  prihvaćen JEDNOGLASNO te  glasi:

 

  1. Rasprava i zauzimanje stava o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika u Jadranu.
  2. Razno.

DNEVNI RED:

 

POD 1)

Županijska skupština SDŽ je dopisom od 15. travnja 2015. godine pozvala predstavnike jedinica lokalne samouprave sa područja županije da do 5. svibnja 2015. godine u pisanom obliku dostave svoje zaključke o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika u Jadranu ili da ih izvijeste ukoliko žele sudjelovati u raspravi županijske skupštine na ovu temu.

Zbog toga je danas sazvana ova izvanredna sjednica općinskog vijeća kako bi  općinsko vijeće Općine Bol moglo na vrijeme, do 5. svibnja 2015.  godine, zauzeti stav o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika na Jadranu.

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima podijelio dopis Borivoja Đorđevića bolskog eko aktivista koji je tim dopisom obrazložio  svoj negativan  stav o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika na Jadranu.

Načelnik Tihomir Marinković je kazao da se ne protivi istraživanju i eksploataciji plina na Jadranu, ali da se protivi eksploataciji nafte jer eventualna izlijevanje nafte u more predstavlja značajnu ekološku prijetnju za Jadransko more.

Zamjenik načelnika Mate Petrić je kazao da ne smijemo biti kruti i isključivi te da podržava istraživanja eventualnog  postojanja ugljikovodika u Jadranu. Smatra da Hrvatska može kombinirati djelatnost turizma i eksploataciju ugljikovodika.

Vijećnik Ivica Ščepanović se protivi svakom istraživanju i eksploataciji i nafte i plina u Jadranu.

Smatra da je naša glavna gospodarska djelatnost turizam, a naši glavni resursi čisto more i netaknuta priroda. Također je kazao da se ne može odvajati istraživanje i eksploatacija plina od istraživanja i eksploatacije nafte jer i jedna i druga djelatnost predstavljaju ekološku prijetnju.

Nadalje, upozorio je na netransparentnost u ponašanju Vlade RH koja je dodijelila poslove istraživanja ugljikovodika na Jadranu stranim tvrtkama bez suglasnosti Sabora i Županija.

Istaknuo je da bi, prema postojećim ugovorima,  najveći dio profita od eventualnog postojanja nafte i plina na hrvatskom dijelu Jadrana imale strane kompanije, a Hrvatska bi dobivala samo mrvice i rizik od ekološke katastrofe.

Vijećnik Matko Baković je podržao istraživanja plina i nafte na Jadranu. Smatra da se Republika Hrvatska ne smije oslanjati isključivo samo na jednu djelatnost odnosno samo na prihode od turizma. Ističe da i naši susjedi Talijani i Crnogorci eksploatiraju plin i naftu  na Jadranu, pa ne vidi razlog zbog čega  to ne bi činili i mi. Također je kazao da su prihodi od turizma sada značajni za Hrvatsku, ali da su ti prihodi nesigurni jer i najmanji sigurnosni poremećaji u regiji mogu ugroziti turističku djelatnost.

Vijećnica Sani Bodlović je kazala da ni ekološki aktivist Vjeran Piršić, koji je održao tribinu u Domu kulture na Bolu, nije protiv eksploatacije nafte i plina na Jaranu, već je  protiv trenutne Vlade RH i netransparentne procedure dodjele poslova istraživanja i eksploatacije ugljikovodika stranim naftnim kompanijama. Zbog toga se ni ona, u načelu, ne protivi istraživanju i eksploataciji ugljikovodika na Jadranu.

Vijećnik Srečko Karmelić je istaknuo da je Bol perjanica Hrvatskog turizma, te da se u Bolu uglavnom živi od turizma, te je on protiv bilo kakvih istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu.

Vijećnik Jakov Okmažić je kazao da nije ekspert za ovu problematiku, ali da podržava  istraživanje i eksploataciju plina, ali da je protiv eksploatacija nafte.

Boris Škrbić je podržao istraživanje nafte i plina u kontroliranim uvjetima. Istaknuo je da je započela izgradnja LNG terminala na otoku Krku te da će od 2019. godine pola EU dobivati plin sa tog terminala.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da će o eksploataciji nafte i plina na Jadranu u konačnici odlučivati viša politika odnosno Vlada RH, a ne općinsko vijeće Općine Bol.

Smatra da se mi orijentiramo na tehnologije i energente 19. stoljeća, odnosno na izgradnju termoelektrana na ugljen, na eksploataciju nafte i plina i sl., dok se Europa okreće obnovljivim čistim  izvorima energije kao što su solarna energija, energija vjetra i sl. Smatra da je glupo istraživati naftu i plin u Jadranu kad se kroz turizam može zaraditi puno više. Izrazio je bojazan da će aktiviranjem bušotina na Jadranu doći do pada prihoda od turizma.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je kazao da je turizam perspektiva Hrvatske, te da Hrvatsko more najbliže toplo more većini država srednje Europe.  Također smatra da ni Općina Bol ni Republika Hrvatska ne mogu živjeti od jedne djelatnosti.

Podržava ideju istraživanja i eksploatacije  plina na Jadranu, ali je skeptičan glede eksploatacije nafte te traži najviše norme zaštite okoliša.

Vijećnicima je predložio donošenje slijedećeg zaključka:

„Općina Bol podržava inicijativu istraživanja i eksploatacije plina na Jadranu.

U slučaju pronalaska respektabilnih količina nafte podržavamo eksploataciju nafte u Jadranu,  uz uvjet provođenja  transparentne procedure i primjenu najviših standarda zaštite okoliša.“

 

Vijećnici su sa 5 glasova ZA i 2 glasa PROTIV podržali ovaj prijedlog zaključka.

 

POD 2)

Matko Baković je pitao zbog čega Javni natječaj za zakup poslovnog prostora na Vidovoj gori objavljen u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ nije kompletan, odnosno nije sastavljen prema uputama Povjerenstva.

Stipe Karmelić je odgovorio da je kompletan javni natječaj objavljen na oglasnoj ploči Općine Bol i na službenoj Internet stranici Općine Bol (www.opcinabol.hr), dok je zbog cijene oglasnog prostora u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ objavljen samo skraćeni tekst javnog natječaja.

Ivica Ščepanović je predložio hitnu sanaciju privremenog kanalizacijskog ispusta kod restorana Laguna na Račiću tako da se privremeno postavi plastična cijev dužine 50 metara u more.

Doro Adulmar je kazao da tehnički nije izvedivo takvo rješenje te da treba što prije spojiti sekundarnu kanalizacijsku mrežu.

Jakov Okmažić je upozorio načelnika da se na pojedinim prodajnim mjestima već započelo sa postavljanjem plažnih artikla izvan propisanih gabarita.

Načelnik je kazao da će komunalni redar poduzeti zakonom propisane mjere.

Boris Škrbić je pitao što je općina poduzela povodom bespravnog postavljanja fumara na zgradi hotela Kaštil u Užića kali.

Načelnik je odgovorio da je općina uputila prijavu Konzervatorskom zavodu, a Konzervatorski zavod je investitoru uputio nalog za uklanjanje fumara.

Ivica Ščepanović je ponovno podsjetio na dopis Bože Nejašmića vezan uz uređenje fasade zgrade Tri plame, te je pitao tko je odgovaran za uređenje fasade te zgrade.

Načelnik je odgovorio da je Poljoprivredan zadruga vlasnik zgrade, te da Konzervatorski zavod samo njima može izdati nalog za adekvatno uređenje fasade.

Doro Adulmar je kazao da općina u ovim slučajevima nije nadležna za samostalno postupanje, ali je dužna o nepravilnostima obavijestiti nadležne institucije.

Ivica Ščepanović je ponovno zatražio od načelnika da pronađe drugi način prijevoza na liniji Bol-Murvica jer DVD Bol taj prijevoz više ne može obavljati.

 

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

 

Sjednica je završila u 21.15 sati

 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content