Zapisnik sa 5. sjednice vijeća 2012.

13. prosinca, 2012. u 13:52:38

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/12-01/107

Ur. broj: 2104/02-12-02/01

Bol, 10. rujna 2012. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 5/2012 sjednice općinskog Vijeća održane dana 07. rujna 2012. godine, sa početkom u 19.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik općinskog vijeća), Zvonko Marić (prvi potpredsjednik općinskog vijeća), Merlin Katić, Branko Mikulić, Vice Klapež, Matko Baković (drugi potpredsjednik općinskog vijeća), Jakov Okmažić, Jakša Marinković Tomić, Boris Škrbić.

Izočni: Vinko Kraljević, Srečko Karmelić-opravdano.

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Tomislav Marčić- direktor KJP Grabov rat d.o.o., Neda Kraljević-voditeljica računovodstva Općine Bol Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 9 vijećnika.

B) Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je izrazio zadovoljstvo ovogodišnjom turističkom sezonom, te je kazao da je ovo najuspješnija turistička sezona do sada.

Naime, izvijestio je vijećnike da se ove godine, prema podacima do 31. kolovoza 2012. godine, bilježi 5% noćenja više nego lani i 8 % više dolazaka nego lani, premda je i prošlogodišnja sezona također bila rekordna.

Načelnik je izvijestio vijećnike da se Općina Bol prijavila na natječaj za dodjelu sredstva iz pred pristupnih EU fondova.

Načelnik je rekao da se Općina Bol prijavila za sufinanciranje projekta izgradnje nove kanalizacijske mreže – istok, te za realizaciju tog projekta očekuje sufinanciranje iz EU fondova IPARD u iznosu od 5.000.000,00 kuna.

Načelnik je kazao da općina ima problema sa uređivanjem zemljišnoknjižnog stanja na pojedinim dionicama predviđenim za postavljanje kanalizacijske mreže, te da se nada da će se potrebni vlasnički listovi biti pribavljeni do krajnjeg termina, odnosno do isteka natječaja.

Načelnik je, također, kazao da je u tijeku priprema za rekonstrukciju i dogradnju obalnog kanalizacijskog kolektora i postavljanje nove vodovodne mreže na lokaciji od bivše Fabrike do Biline kuće.

Ovaj projekt će financirati Ministarstvo regionalnog razvoja u iznosu od oko 8.000.000,00 kuna, te da će se do kraja tjedna će znati izvođač radova na ovom projektu.

Načelnik je izvijestio vijećnike da je općina ishodila građevnu dozvolu za sekundarnu vodovodnu mrežu, kanalizaciju i pročistač u Murvici. Ukupni troškovnik za izvođenje ovih projekata iznosi oko 5.500.000,00 kuna, te je općina kompletnu dokumentaciju dostavila Ministarstvu regionalnog razvoja i Županijskoj razvojnoj agenciji te očekuje financiranje ovih projekata iz EU fondova.

Jedini problem i u realizaciji ovog projekta su pojedini vlasnički listovi i neriješen status cesta koje prolaze Murvicom. Načelnik je izrazio nadu da će ovi problemi biti na vrijeme riješeni.

Načelnik je izvijestio vijećnike da se oko 15. listopada očekuje nastavak, ovo ljeto prekinutih, radova na cesti za Murvici, da su osigurana sredstva za nastavak radova, te da će cesta biti kompletno dovršena do razine uporabne dozvole.

Načelnik je kazao da su dovršene ponovljene javne rasprave prijedloga UPU-a naselja Bol, prijedloga UPU-a novog groblja i prijedloga izmjena i dopuna PPU-a Općine Bol, te se sjednica Odbora za prostorno planiranje održati u ponedjeljak, 10. rujna 2012. godine na kojoj će se raspravljati o pristiglim primjedbama i prijedlozima.

Prijedlog UPU-a naselja Murvica je na javnoj raspravi do 10. rujna 2012. godine, a do sada su zaprimljene četiri primjedbe.

Načelnik je kazao da će Hrvatske vode d.o.o. urediti potok Dominik, a posebno će projektirati odvodnju oborinskih voda iz tog potoka preko plaže Martinica.

 

C) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Vijećnik Boris Škrbić je predložio načelniku da uruči pohvalu odnosno priznanje i novčanu nagradu Marijani Ivelić za njen nesvakidašnji potez (pronalazak novčanika sa dokumentima i velikom novčanom svotom, koje je pošteno vratila vlasniku).

Vijećnik smatra da je time Marijana Ivelić podigla ugled svih građana Bola.

Načelnik je prihvatio ovaj prijedlog vijećnika, te je kazao da će gospođici Ivelić zahvaliti u ime svih građana Bola.

Boris Škrbić je pitao direktora KJP Grabov rat Tomislava Marčića da li djelatnici KJP Grabov rat ove godine sakupljaju boce na plaži Zlatni rat, te koji su financijski rezultati toga posla.

Direktor Tomislav Marčić je odgovorio da se na inicijativu gospodina Škrbića ove godine sakupljaju boce na plaži Zlatni rat, te je kazao je da su do danas uprihodili 20.000,00 kuna od te djelatnosti, te da je moguće da će se do kraja sezone uprihoditi još oko 10.000,00 kuna.

Tomislav Marčić smatra da je ova djelatnost na samoj granici isplativosti, te da nije siguran da će se od prihoda koji se dobiju od sakupljanja boca dobiti dovoljno sredstava za pokrivanje troškova dodatnog radnika.

Vijećnik Vice Klapež je pitao tko je ove godine odlučio da se svečana sjednica općinskog vijeća održi 4. 8. umjesto 5. 8. na Bolsku fjeru.

Podsjetio je da su vijećnici lani glasovali o ovoj odluci, te istaknuo da ih ove godine nitko nije pitao za mišljenje o ovome.

Načelnik je odgovorio da je predsjednik vijeća bio upoznat sa datumom održavanja svečane sjednice općinskog vijeća, te da je bio suglasan da se svečana sjednica održi dan ranije.

Vice Klapež je pitao koji su kriteriji da se neki ljudi pozovu na svečanu sjednicu vijeća i tko o tome odlučuje.

Načelnik je odgovorio da je popis gostiju standardan već dosta godina, te da se redovito ažurira. Također je kazao da je predsjednik vijeća bio upoznat sa popisom gostiju.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da postoje točno određeni kriteriji tko se poziva na svečanu sjednicu općinskog vijeća i to: vijećnici općinskog vijeća, predstavnici TZO, predstavnici crkve, vojske, policije, zdravstvenih ustanova, predstavnici bračkih gradova i općina itd.

Predsjednik vijeća Jakša Marinković-Šimić je kazao da u ovom slučaju nije sporan popis gostiju, već je problem što neke osobe na svečanu sjednicu vijeća dolaze nepozvane.

Nadalje, Vice Klapež je rekao da smatra da nije bilo primjereno izlaganje načelnika povodom Dana općine, odnosno da na svečanoj sjednici proziva vijećnike općine i skupštinu Grabovog rata, te da daje svoje mišljenje o odlukama vijećničke većine.

Vice Klapež je rekao da razumije da je tim govorom načelnik započeo svoju predizbornu kampanju, ali da smatra da svečana sjednica vijeća povodom Dana općine nije za to primjereno ni mjesto ni vrijeme, te da ovakav nastup bolskog načelnika najviše govori o njemu samome.

Načelnik je rekao da nema komentara na ove konstatacije Vice Klapeža jer svatko ima pravo na svoje mišljenje.

Predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić je zatražio informaciju o ovogodišnjim upisima u dječji vrtić, budući je saznao da je ove godine osmero djece ostalo neupisano.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je prvi put ove godine ostalo neupisano osmero djece.

Roditelji dvoje djece su dodatno molili da se djeca prime u vrtić, jer zbog obiteljske situacije, o djeci nema tko brinuti kada su im roditelji na poslu.

Pročelnik je kazao da je o tom problemu izvijestio Odgojiteljsko vijeće dječjeg vrtića, te da oni nisu izričito odbili mogućnost upisa još dvoje djece.

Međutim, članovi Odgojiteljskog vijeća su upozorili na odredbe Državnog pedagoškog standarda prema kojem se od 2013. godine u jasličnoj skupini mora smanjiti broj djece na 12, a sada ih je upisano 18.

Osim toga i prostorni kapaciteti vrtića ne omogućavaju upis sve djece ove godine.

Vijećnik Zvonko Marić je kazao da svako dijete mora imati pravo na vrtić, te da tamo gdje ima mjesta za 18 djece ima mjesta i za 20.

Načelnik je kazao da će slijedeći tjedan održati sastanak sa tetama u vrtiću i sa roditeljima djece te pokušati iznaći kvalitetno rješenje ovog problema.

I vijećnik Boris Škrbić je konstatirao da bi sva djeca trebala imati pravo na pohađanje dječjeg vrtića.

Vijećnici su u materijalima za sjednicu dobili dopis grupe građana koji obavljaju djelatnost na pomorskom dobru i javnoj površini, a iznose zahtjev za naknadu štete jer na pomorskom dobru obavljaju djelatnost Braniteljska zadruga Zmajeva špilja i Ivica Delić, a na javnoj površini iznajmljuje vozila Braniteljska zadruga, sve bez odobrenja.

Vijećnici su također dobili i odgovor pročelnika Općine Bol jer se u dopisu grupe građana na tri mjesta navodi da općinska uprava nije ništa poduzela za sprječavanje nelegalne djelatnosti.

Vijećnik Jakov Okmažić je tražio raspravu navedenim dopisima.

Pročelnik je kazao da je općinska uprava uklonila reklame Ivice Delića sa javne površine i reklamu i vozila Braniteljske zadruge sa lokacije kod kina.

Općinska uprava može uredovati na javnoj površini, a uklanjanje brodica koje se nelegalno iznajmljuju je u nadležnosti Lučke kapetanije.

Jakov Okmažić je pitao zašto nije uklonjena reklama Braniteljske zadruge kod hotela Kaštil i zašto nisu uklonjena vozila koja su sada premještena kod hotela Kaštil.

Pročelnik je kazao da je Braniteljska zadruga uputila zahtjev za iznajmljivanje dvije brodice još 27. srpnja 2012. godine i da se Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja do danas nije sastalo i odgovorilo na taj zahtjev. Braniteljska zadruga u međuvremenu iznajmljuje brodice bez odobrenja, ali još uvijek čeka odluku Vijeća.

Nadalje je kazao da su vozila premještena sa lokacije kod kina na lokaciju kod hotela Kaštil prije 3-4 dana te da će komunalni redar pokrenuti proceduru uklanjanja sa javne površine.

Matko Baković je kao predsjednik Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja kazao kako se njega proziva za nered u mjestu, te je kazao da se Vijeće sastajalo tri puta i da je podijelilo 20 odobrenja za iznajmljivanje brodica čime je ispunjena kvota za rent a boat, te da više nema namjeru sazivati sjednicu Vijeća.

Pročelnik mu je odgovorio da je Vijeće za koncesije odobrilo iznajmljivanje 16 brodica, i da mu je to veoma dobro poznato jer kada je o tome obaviješten onda je zaprimljen još jedan zahtjev obrta Afitat za iznajmljivanje upravo 4 brodice. Osim toga, Matko Baković je bio sazvao sjednicu Vijeća za srijedu 29. kolovoza 2012. godine, ali je u ponedjeljak 27. kolovoza odgodio održavanje te sjednice do daljnjega.

Zvonko Marić je kazao da se Vijeće za koncesije nema potrebe sazivati u toku turističke sezone jer se svi zahtjevi moraju riješiti do lipnja tekuće godine.

Boris Škrbić i Jakša Marinković Tomić su kazali da njih ne interesira tko nije odradio svoje posao do kraja, ali ne mogu odobriti bilo koje nelegalne djelatnosti i nered na javnim površinama.

Pročelnik je kazao da Vijeće za koncesije mora sastajati dok ima zahtjeva za korištenje pomorskog dobra, a odgovor može biti negativan.

Jakov Okmažić je kazao da vijećnicima treba dostaviti i fotografije koje su bile u privitku dopisa grupe građana, te je naveo da obrt Gugy ima koncesijsko odobrenja za rad na plaži Zlatni rat.

Pročelnik je kazao da će se vijećnicima dostaviti i fotografije koje su bile u privitku dopisa, te je naveo da obrt Gugy još nije platio drugu ratu koncesijske naknade koji je trebao biti plaćen do 31. srpnja 2012. godine.

Predsjednik Vijeća Jakša Marinković Šimić je prekinuo raspravu o ovoj temi, jer su svi vijećnici dobili pisana očitovanja u kojima je sve ovo već navedeno.

 

D) Predsjednik Općinskog vijeća Jakša Marinković-Šimić je konstatirao da nije bilo pismenih primjedbi na zapisnik sa 4/12 sjednice Općinskog vijeća.

Nadalje, utvrdio je da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

 

Zapisnik sa 4/12 sjednice općinskog vijeća, usvojen je sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Jakša Marinković Tomić- smatra da njegova izlaganja u zapisniku sa 4/2012 sjednice Općinskog vijeća nisu najpreciznije prenesena).

 

E) Dnevni red, kao što je predložen u materijalima je prihvaćen jednoglasno, te glasi:

 

1. Rasprava i donošenje odluke o izvješću o prihodima i rashodima proračuna Općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2012.

2. Rasprava i donošenje zaključka o stavljanju na dnevni red prijedlog akta koji nije prihvaćen u prethodnom razdoblju od 6 mjeseci.

Eventualno:

3. Rasprava i donošenje odluke o drugom rebalansu proračuna Općine Bol za 2012. godinu

4. Rasprava i donošenje zaključka o razdiobi sredstava na depozitu kod HBOR-a za 2012. godinu.

5. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2012. godinu

 

DNEVNI RED:

POD 1)

Voditeljica računovodstva Neda Kraljević je vijećnicima podnijela izvješće o prihodima i rashodima proračuna Općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2012.

Tako je kazala da su proračunom predviđeni prihodi za I-VI mjesec u visini od 9.240.000,00 kuna (što je 50 %) godišnjeg plana, a realizirani su u iznosu od 5.878.621,00 kuna, što znači da su ostvareni u iznosu od 34 % godišnjega plana.

Prvih 6 mjeseci u godini su evidentno smanjeni prihodi, ali se u usporedbi s prošlom godinom ne primjećuju enormna odstupanja, osim na stavci prihod od poreza na nekretnine koji je 50 % padu, čemu je razlog globalna ekonomska kriza.

Izdaci su izvršeni u iznosu od 8.733.788,00 kuna iz čega proizlazi manjak prihoda u prvih 6 mjeseci, što će se nadoknaditi prihodima tekućeg razdoblja.

Do nedozvoljenih odstupanja došlo je na stavci sitan inventar, promidžbeni materijal, ostale usluge informiranja, javnobilježničke naknade, pa se predlaže vijeću općine Bol da za iste prihvati predloženi rebalans.

Rebalans se predlaže i za još neke izdatke koji su godišnji plan u potpunosti apsorbirali u prvih 6 mjeseci, a zna se da će na tim stavkama do kraja godine biti još prometa.

Vijećnici su primili na znanje izvješće o prihodima i rashodima proračuna Općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2012.

 

POD 2)

Predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić je podsjetio vijećnike da na pretprošloj sjednici nije prihvaćen prijedlog rebalansa proračuna, a time ni zaključak o razdiobi sredstava na depozitu kod HBOR-a, niti odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje komunalne infrastrukture, te da, sukladno čl. 117. Poslovnika Općine Bol („Sl. Gl.“ br 05/09), prethodno vijeće treba odlučiti hoće li te točke dnevnog reda ponovno staviti na raspravu i donošenje.

Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili prijedlog zaključka o stavljanju na dnevni red akata koji nisu prihvaćeni u prethodnom razdoblju od 6 mjeseci, odnosno točaka:

 

3. Rasprava i donošenje odluke o drugom rebalansu proračuna Općine Bol za 2012. godinu

4. Rasprava i donošenje zaključka o razdiobi sredstava na depozitu kod HBOR-a za 2012. godinu.

5. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2012. godinu

 

POD 3)

Voditeljica računovodstva Neda Kraljević je vijećnicima iznijela prijedlog odluke o drugom rebalansu proračuna Općine Bol za 2012. godinu.

Prema ovom prijedlogu proračun općine Bol za 2012. godinu u stavci prihoda, konto 611111 HBOR povećava se za 610.000,00 kn (sredstva koja Općina Bol planira dobiti od HBOR-a za otkup zemljišta) i u kontu 65311 komunalni doprinos povećava se 300.000,00 kn (komunalni doprinos-kuća Ćurković), odnosno ukupni prihodi povećavaju se za 910.000,00 kn.

Prema predloženoj odluci Proračun Općine Bol za 2012. godinu i u stavci rashodi povećava se za 910.000,00 kuna i to:

– konto 3232931 uređenje Rudine planira se na 100.000,00 kn, konto 3232932 uređenje tržnice planira se na 70.000,00 kn, konto 3232933 uređenje Šetnice planira se na 90.000,00 kn, konto 381193 materijalni troškovi za knjižnicu planira se na 30.000,00 kuna, konto 421413 kanalizacija, Obilaznica, Glavica planira se na 40.000,00 kn, konto 421414 kanalizacija, Obilaznica, Ćurković planira se na 380.000,00 kn, konto 32251 sitni inventar povećava se za 40.000,00 kn, konto 32334 promotivni materijal povećava se za 30.000,00 kn, konto 32339 ostale usluge informiranja povećava se na 30.000,00 kn, konto 32379 intelektualne usluge za IPARD program 40.000,00 kuna i konto 38319 obeštećenje taksista planira se na 60.000,00 kn.

Drugi rebalans proračuna Općine Bol za 2012. godinu donesen je sa 7 glasova ZA, 1 SUZDRŽANIM glasom i 1 glasom PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 4)

Voditeljica računovodstva Neda Kraljević je vijećnicima obrazložila prijedlog zaključka o razdiobi sredstava na depozitu kod HBOR-a.

Ovim zaključkom se utvrđuje da je općina Bol na temelju važećih Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Brača sa Ministarstvom mora, turizma, prometa i razvitka već potpisala ugovor o financiranju izrade prostorno planske dokumentacije, ugovor o financiranju izrade prostorno planske dokumentacije, ugovor o financiranju otkupa zemljišta u svrhu izgradnje mehaničko-biološkog pročistača i ugovor o otkupu zemljišta u svrhu izgradnje novog groblja.

Nadalje, ovim zaključkom se utvrđuje da je općina Bol sa Ministarstvom regionalnog razvoja i EU fondova potpisala ugovor o financiranju otkupa zgrade za zavičajni muzej odnosno etnografsku zbirku i ugovor o financiranju otkupa dječjeg igrališta kod Dječjeg vrtića „Mali princ“.

Predloženim zaključkom se predviđa sa prijelaznog računa općine Bol koji se vodi kod HBOR-a na kojem se prikupljaju sredstva dijela poreza na dohodak ostvarenih na području općine Bol osigurati: 590.000,00 kuna za otkup zemljišta za mehaničko-biološki pročistač, 500.000,00 kuna za otkup zemljišta za novo groblje, 300.000,00 kuna za otkup zgrade zavičajnog muzeja i 610.000,00 kuna za otkup zemljišta za dječje igralište tj. planira se uprihoditi ukupno 2.000.000,00 kuna.

Predloženi zaključak o razdiobi sredstava na depozitu kod HBOR-a donesen je 7 glasova ZA, 1 SUZDRŽANIM glasom i 1 glasom PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 5)

Voditeljica računovodstva Neda Kraljević je dala uvodno obrazloženje prijedloga odluke o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2012. godinu.

Naime, postojeća odluka se nadopunjuje na način da povećava predviđeni prihod komunalnog doprinosa i to za iznos od 300.000.00 kn (od 950.000,00 kn na 1.250.000,00 kn), a koji iznos se planira uprihoditi od komunalnog doprinosa od kuće Ćurković.

Tim iznosom se planira izgradnja kanalizacijske mreže za otpadne vode u ulici Hrvatskih domobrana.

Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu je donesena sa 7 glasova ZA, 1 SUZDRŽANIM glasom i 1 glasom PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

Sjednica je završila u 20.10 sati

 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

Predsjednik vijeća:

Jakša Marinković-Šimić

 

Skip to content