Zapisnik sa 4. sjednice vijeća 2020.

7. srpnja, 2020. u 12:23:03

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/20-01/59

Ur. broj: 2104/02-20-02/01

Bol, 03. srpnja 2020. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 4/2020 sjednice općinskog Vijeća održane dana 02. srpnja 2020. godine, sa početkom u 17.00 sati, u prostorijama Doma kulture.

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Mate Petrić, Milan Škrbić, Marjan Marjanović, Katarina Marčić, Ivica Šćepanović, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća), Tonči Kukoč Bager.

Izočni: –

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik JUO Općine Bol, Katarina Martinić – računovodstvena referentica (točke 1-3. Dnevnog reda), Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Joško Egekher, Jadran Bašić – predstavnici medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.

B) Predloženi Dnevni red je prihvaćen sa 10 glasova ZA i 1 glasom PROTIV, te glasi:

1. Rasprava i donošenje Godišnjeg izvještaja Proračuna Općine Bol za 2019. godinu.

2. Rasprava i donošenje odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu.

3. Rasprava i donošenje odluke o prvom rebalansu proračuna Općine Bol za 2020. godinu.

4. Rasprava i donošenje odluke o odobrenju za postavljanja štanda za prodaju poljoprivrednih proizvoda iz OPG-a.

5. Rasprava i donošenje odluke o privremenom postavljanju montažnog objekta za skladištenje građevinskog materijala.

6. Rasprava i donošenje odluke za postavljanje mobilne kućice.

C) Primanje na znanje zapisnika sa 3/2020 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 3/2020 sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Zapisnik je primljen na znanje sukladno članku 88. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19).

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća

Načelnik je kazao da je općina učinila sve kako bi normalno ušli u turističku sezonu.

Obustavljena je gradnja u mjestu, a jedino u naselju Blato Ratac još imamo problema na jednom gradilištu gdje se ignoriraju naše odluke i upozorenja. Jučer je na tom gradilištu intervenirala policija, naš komunalni redar im je poslao novčane kazne te načelnik smatra da će i to gradilište biti stavljeno pod nadzor.

Načelnik je kazao da su u Murvici nastavljeni radovi na gradnji mehaničko-biološkog pročistača, jer ranije osigurana sredstava za tu namjenu treba potrošiti u 2020. godini.

Načelnik je upoznao vijećnike sa novom regulacijom prometa te sustavom naplate parkinga.

Od 1. srpnja je započeo novi sustav prikupljanja i odvoza komunalnog otpada. U tijeku je podjela čipiranih kanti ili kartica za korištenje kontejnera.

Jedino je ostao neriješen način naplate odvoza otpada turističkim brodovima koji na dnevnoj bazi dovoze veći broj putnika sa Hvara i iz Makarskog primorja.

Načelnik je upoznao nazočne sa incidentom u kojem je napadnut zbog upisa jednog djeteta u vrtić. Istaknuo je da je iskoristio svoje diskrecijsko pravo izvanrednog upisa radi pomoći jednoj mladoj obitelji, te da je zbog toga bio predmet neprimjerenog napada.

Načelnik je citirao izjave direktora Hrvatske turističke zajednice g. Stančića koji je kazao da postoji milijun ispunjenih prijava osoba zainteresiranih za odmor na hrvatskom Jadranu.

Zato načelnik smatra da sezona još nije izgubljena te da su mogući pozitivni pomaci.

Načelnik je istaknuo aktivnost kite surfinga na Zlatnom ratu koji je ove godine doveo veći broj gostiju na Bol. Smatra da je u ovim teškim vremenima ta aktivnost dobra propaganda za bolski turizam.

Načelnik je upoznao nazočne sa današnjim sastankom koji je održao sa Hrvatskim konzulom u Švicarskoj i skupinom poslovnih ljudi iz Švicarske koji su zainteresirani za gradnju žičare od Bola do Vidove gore. Danas su podijelili samo osnovne informacije, dok se ozbiljniji razgovori planiraju za jesen.

Načelnik je za jesen najavio početak gradnje Luke Bol na Račiću.

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale

Katarina Marčić je primijetila da još ima skela oko nekih građevina u centru mjesta. Smatra da je to neprimjereno te da investitore treba upozoriti da skele uklone.

Načelnik je kazao da će poslati komunalnog redara da upozori investitore da se skele uklone tijekom trajanja turističke sezone.

Katarina Marčić je podsjetila načelnika da je ranije najavljivao uvođenje elektroničkog sustava naplate parkiranja.

Načelnik je kazao da se ove godine, zbog pada prihoda uzrokovanog korona-krizom, odustalo od investiranja u novi sustav naplate parkiranja.

Katarina Marčić je pitala da li su koncesionari na pomorskom dobru platiti naknade za korištenje pomorskog dobra.

Načelnik je odgovorio da su svi pristigli zahtjevi obrađeni, da su računi te poslani, te da su koncesionari počeli plaćati propisane naknade.

Katarina Marčić je pitala da li je pokrenuta procedura promijene Godišnjeg plana korištenja pomorskog dobra, kako bi se legalizirala aktivnost kite surfinga na Zlatnom ratu.

Načelnik je kazao da je Uredu za pomorstvo u SDŽ upućen prijedlog izmjene i dopune plana vezano uz tu aktivnost, ali još nisu dobili suglasnost. Naglasio je da kite surfing manifestacija završava 17. srpnja te da je polučila odličan rezultat.

Katarina Marčić je pitala da li su bivši vlasnici zemljišta gdje će se graditi groblje suglasni sa odgodom i prolongiranjem plaćanja 4. rate u 2021. godinu. Također je pitala kolika je kamata za to obročno plaćanje.

Načelnik je kazao da će im biti upućen dopis i zatražena suglasnost za odgodu plaćanja.

Načelnik je kazao da je 2016. godine ugovorena godišnja kamatna stopa od 4 % za obročno plaćanje zemljišta.

Katarina Marčić je pitala ima li kakvih pomaka u rješavanju prolaza kod kuće Mile Mrđana.

Načelnik je kazao da nažalost spor još nije riješen te da nije uspostavljen nužni prolaz.

Katarina Marčić se osvrnula na izvanredan upis djeteta u vrtić. Smatra da je dijete upisano mimo pravila i normi. Smatra da ni ravnateljica ni načelnik nemaju pravo upisivati djecu u vrtić preko reda .

Načelnik je kazao da je u proteklih 16 godina 2 puta intervenirao za izvanredan upis djece u vrtić. U ovom slučaju je riječ o mladoj zaposlenoj obitelji koja nema rodbine u Bolu, te se o djetetu nema tko skrbiti.

Matko Baković je pročitao vijećnicima pisano očitovanje ravnateljice vrtića Frančeske Tomaš vezno uz predmetni upis. Ona u dopisu navodi da je postupila po pisanoj odluci načelnika kojom joj naložen upis djeteta u vrtić.

Načelnik je rekao da od ravnateljice traži tjednu evidenciju pohađanja vrtića, te da svaki tjedan vrtić ne pohađa 15-tak polaznika. Zbog toga je učinio uslugu mladoj obitelji kako bi mogla nesmetano živjeti raditi na Bolu.

Katarina Marčić je kazala da ima i drugih roditelja zainteresiranih za ovakav izvanredan upis, ali njima je rečeno da djeca mogu krenuti u vrtić tek od 1. rujna.

Načelnik je kazao da i drugi zainteresirani mogu uputiti zamolbu za upis koja će biti objektivno razmotrena.

Nataša Paleka Jakšić je kazala da se treba držati propisa, te da se ne smije raditi pritisak na ravnateljicu.

Tonči Buljan je zatražio da mu se dostavi pisana odluka načelnika o upisu dječaka u vrtić.

Načelnik je rekao da će mu dostaviti traženu odluku.

Mate Petrić je zatražio informacije vezano za rješavanje problema Doma na Vidovoj gori.

Načelnik je kazao da je u tijeku postupak rješavanja imovinsko-pravnog spora. Ponovio je svoj stav da neće inicirati nikakvu aktivnost na Vidovoj gori do okončanja spora o vlasništvu nekretnine.

Mate Petrić je pitao u kojoj je fazi izrada dokumentacije za gradnju novog groblja.

Načelnik je kazao da još nije ishođena građevinska dozvola, ali da ove jeseni očekuje otvaranje gradilišta.

Mate Petrić je primijetio da su korisnicima javne površine i pomorskog dobra poslani računi kao da se ništa izvanredno ne događa.

Načelnik je kazao da je općinsko vijeće donijelo odluku da se prvi dio naknade u iznosu od 50 % plati odmah, a ostatak do 1. rujna. Također su odlučili da će do 1. rujna održati sjednicu na kojoj će ocijeniti uspješnost sezone, te eventualno umanjiti drugi dio računa.

Mate Petrić je podržao akciju izvedenu na Dan antifašističke borbe u kojoj je uklonjen ranije postavljen vijenac sa spomenika palima za Domovinu i premješten kod spomenika Jozi Bodloviću.

Mate Petrić je ponovno istaknuo da spomenik palima za Domovinu ne sliči na spomenik, te da je Jozo Bodlović, kao poznati bolski antifašist, zaslužio postavljanje vijenca na Dan antifašističke borbe.

Ivica Šćepanović je prvo primijetio da je vijećnik Tomi Fabijanović neprimjereno odjeven za sjednicu vijeća. Istaknuo je da su ranije neki opominjani zbog dolaska na vijeće u kratkim hlačama.

Ivica Šćepanović je zatražio informaciju o planovima za proslavu bolske fjere.

Matko Baković je kazao da će uskoro održati sjednica općinskog vijeća na kojoj će se donijeti odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Bol, a ujedno će se donijeti odluka i o načinu proslave Dana općine.

Ivica Šćepanović je pitao ima li općina kakve planove u slučaju korona krize i u sprječavanju potencijalnog širenja zaraze iz turističkih brodova koji dolaze sa Makarskog primorja.

Načelnik je kazao da iz Makarske ne dolazi masa gostiju kao ranijih godina, te da općina nema mehanizme za zabranu dolaska turističkih brodova u Bol budući da naša luka ima status luke otvorene za javni promet.

Načelnik je kazao da je komunalni redar upozorio sve ugostitelje na potrebu držanja razmaka između stolova propisnog od strane HZJZ-a. Također je kazao da se svi građani trebaju držati preporuka HZJZ-a.

Tonči Buljan je upozorio da jedan korisnik javne površine na Bilinoj kući izlaže bicikle, iako je na toj javnoj površini zabranjeno izlaganje bilo kakvih vozila.

Tomi Fabijanović je kazao da bi se ove godine, zbog izvanrednih okolnosti, trebalo pomoći korisniku javne površine i dozvoliti izlaganje 5 bicikla uz naplatu kako i ranijih godina.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog Tomija Fabijanovića i zatražili da se za iduću sjednicu općinskog vijeća pripremi Odluka o izmijeni i dopuni javne površine, te da se a Bilinoj kući dozvoli izlaganje 5 bicikli.

Također smatraju da se izlaganje bicikala treba naplatiti kao i ranijih godina.

Tonči Buljan je pitao da li su na današnjem sastanku sa gostima iz Švicarske koji su zainteresirani za gradnju žičare bili i predstavnici tvrtke 500 + koja zajedno sa općinom Bol radi na realizaciji ovog projekta.

Načelnik je kazao da su na današnjem sastanku podijeljene samo osnovne informacije, te da će, kada bude vrijeme odnosno kada otpočnu ozbiljni razgovori, na razgovore biti pozvani svi zainteresirani partneri.

Tonči Buljan je pitao načelnika što je sa dugom Feliksa Lukasa prema TZO Bol.

Načelnik je kazao da je g. Lukas danas izišao i samoizolacije te da će doći na razgovor na Bol. Smatra da će razgovorom pronaći zadovoljavajući modalitet povrata duga TZO-u Bol.

Tonči Buljan je zatražio informaciju o helikopteru parkiranom na zemljištu iznad Zlatnog rata.

Matko Baković je kazao da će taj helikopter, u slučaju potrebe, pružati usluge Boljanima.

Mate Petrić je kazao da su bolske plaže zatrpane ležaljkama, te smatra da bi se ležaljke na plažu trebale postavljati samo na zahtjev gosta.

Načelnik je kazao da su udaljenosti suncobrana i ležaljki na plažama propisani mjerama HZJZ-a.

Tonči Kukoč je upozorio na onečišćenje šumice na Zlatnom ratu, te na nelegalno prometovanje automobilima i motociklima po Šetnici.

Načelnik je kazao kako je kompleks plaže Zlatni rat čist i uredan, a da će, vezano uz problem prometovanja po Šetnici, poslati prometnog redara na teren.

Tonči Kukoč je upozorio na neprimjerenu situaciju u centru mjesta. Naime, zemljište iznad ambulante je ponovno obraslo travom i raslinjem te predstavlja opasnost za susjede.

Načelnik je kazao da se radi privatnoj parceli, koja ima veliki broj suvlasnika te da je teško naložiti njeno čišćenje.

Tonči Kukoč je pitao koliko koštaju MOLOK kontejneri.

Pročelnik je kazao da sam kontejner košta oko 15.000,00 kuna, a da radovi na ugradnji koštaju oko 5.000,00 kuna.

Tonči Kukoč je kazao da bi se zatvoreni MOLOK kontejner koji se nalazi u „Užića kali“ trebao premjestiti i koristiti na drugoj lokaciji.

Načelnik je podržao ovaj prijedlog vijećnika.

Vijećnik Tonči Kukoč je u više navrata preglasno govorio, pjevao i prekidao druge vijećnike, te je više puta opomenut od strane predsjednika vijeća.

Budući da opomena nije bila dovoljna, predsjednik vijeća Matko Baković je vijećniku Tonču Kukoču temeljem članka 42. Poslovnika Općinskog vijeća oduzeo riječ.

Navedena mjera se izriče kad vijećnik svojim govorom na sjednici narušava red i odredbe Poslovnika, a već je na istoj sjednici bio opomenut da se pridržava reda i odredaba Poslovnika.

DNEVNI RED:

POD 1)

Predsjednik Odbora za financije i proračun Mate Petrić je vijećnicima izložio uvodno obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bol za 2019. godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bol se sastoji od sljedećih dijelova:

1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Bol u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

3. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

4. Izvještaj o izdacima za udjele u glavnici

5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine Bol za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

6. Izvještaj o stanju novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja

7. Prijenos proračunskim korisnicima za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

8. Izvještaj o obvezama u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

9. Izvještaj o potraživanjima Općine Bol u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

10. Izvještaj o sudskim sporovima Općine Bol u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Nakon toga Mate Petrić je obrazložio završni račun proračuna općine Bol za 2019. godinu.

Mate Petrić je članovima općinskog vijeća obrazložio kako su prihodi u 2019. godini iznosili 24.955.201,00 kn a rashodi su iznosili 24.234.758,00 kn, te je ostvaren višak prihoda od 720.443,00 kn. Kako je manjak iz prethodnih godina iznosio 1.512.852,00 kn, rezultat poslovanja u 2019. godini je manjak prihoda u iznosu od 792.409,00 kn.

Matko Baković je kazao da je Odbor za financije podržao ovaj prijedlog završnog računa općine Bol za 2019. godinu.

Završni račun Općine Bol za 2019. godinu vijećnici su prihvatili sa 6 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 2

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da se ovom Odlukom utvrđuje rezultat poslovanja, raspodjela rezultata poslovanja te način pokrića manjka prihoda utvrđenog Financijskim izvještajem Općine Bol za 2019. godinu u iznosu od 792.409,00 kuna, koji se sastoji od prenesenog manjka prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 1.512.852,00 kuna i viška prihoda i primitaka ostvarenog u 2019. godini u iznosu od 720.443,00 kuna.

Stanje na osnovnim računima podskupine 922 – višak/manjak prihoda koja su iskazana u

Financijskom izvještaju Općine Bol za 2019. godinu, na dan 31. prosinca 2019. godine utvrđena su kako slijedi:

Broj računa
Naziv računa
Stanje 31.12.2019.
92211
Višak prihoda poslovanja
720.443,00
92221
Manjak prihoda poslovanja
-1.512.852,00
922
Manjak prihoda za prijenos u sljedeće razdoblje
-792.409,00

Stanje na računu 92211 Višak prihoda poslovanja u iznosu od 720.443,00 kuna pokriti će dio manjka prihoda poslovanja.

Plan mjera s utvrđenom dinamikom za pokriće preostalog dijela prenesenog manjka u iznosu od 792.409,00 kuna donijet će se do kraja 2020. godine.

Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja općine Bol za 2019. godinu vijećnici su prihvatili sa 6 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 3)

Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o prvom rebalansu proračuna općine Bol za 2020. godinu.

Zbog krize izazvane Korona virusom, već danas je očito da se proračun općine Bol neće ostvariti u planiranom iznosu od 26.315.117,00 kn.

Prvim rebalansom se planiraju prihodi i rashodi smanjiti za 9.548.500,00 kn, odnosno prihodi i rashodi se planiraju u iznosu od 16.766.617,00 kn.

Prihodi se smanjuju u sljedećim stavkama:

– Porez i prirez na dohodak se smanjuje za 1.000.000,00 kn,

– Porez na kuće za odmor se smanjuje za 260.000,00 kn

– Porez na korištenje javnih površina se smanjuje za 50.000,00 kn.

– Porez na promet nekretnina se smanjuje za 1.500.000,00 kn.

– Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića se smanjuje za 450.000,00 kn

– Kapitalne pomoći iz državnog proračuna se smanjuju za 500.000,00 kn

– Naknada za upotrebu pomorskog dobra se smanjuju za 2.500.000,00 kn

– Naknada za korištenje javne površine se smanjuju za 500.000,00 kn

– Boravišna pristojba se smanjuje za 500.000,00 kn

– Komunalna naknada se smanjuje za 1.500.000,00 kn

– Prihodi od prodaje grobnica se smanjuje za 1.000.000,00 kn

Rashodi se također smanjuju za 9.548.500,00 kn, ali rashodi se ne smanjuju za plaće zaposlenika, za socijalnu skrb, za školu, za vatrogasce, za djecu, te se rashodi smanjuju u sljedećim stavkama:

– Sitni inventar se smanjuje za 123.000,00 kn,

– Održavanje komunalne infrastrukture smanjuje se za 500.000,00 kn,

– Održavanje plaža (dohranjivanje) se smanjuje za 450.000,00 kn

– Spasilačka i zaštitarska služba na Zlatnom ratu se smanjuje za 500.000,00 kn

– Dan općine i ostale manifestacije se smanjuje za 40.000,00 kn

– Donacije raznim udrugama se smanjuje za 280.000,00 kn

– Otplata novog vatrogasnog vozila se smanjuje za 300.000,00 kn

– Otkup zemljišta za groblje se smanjuje za 1.600.000,00 kn

– Otkup zemljišta na ulasku u mjesto se smanjuje za 280.000,00 kn

– Različiti idejni projekti se smanjuju za 500.000,00 kn

– Troškovi rekonstrukcije i uređenja nove upravne zgrade se smanjuju za 1.000.000,00

– Troškovi uređenja doma na Vidovoj gori se smanjuju za 100.000,00 kn,

– Troškovi uređenja nerazvrstanih cesta se smanjuju za 400.000,00 kn,

– Troškovi početka gradnje groblja se smanjuju za 1.000.000,00 kn

– Nabavka novog uredskog namještaja se smanjuje za 300.000,00 kn

– Nabavke nove komunalne i školske opreme se smanjuje za 350.000,00 kn

– Prolongiranje otplate kredita u iznosu od 4.000.000,00 kn

Matko Baković je kazao da je Odbor za financije podržao ovaj prijedlog prvog rebalansa proračuna općine Bol.

U raspravi je Ivica Šćepanović primijetio da se rebalansom ne planira, makar i simbolično, smanjenje plaća zaposlenih u općini i drugim proračunskim korisnicima i tvrtkama u vlasništvu općine.

Stipe Karmelić je kazao da se na planira smanjenje plaća, kao ni smanje socijalnih davanja za građane (naknada za novorođenu djecu, stipendija, pomoći bolesnima itd.)

Matko Baković je kazao da će se poslije ljeta znati pravi rezultati turističke sezone te da će se tek tad moći sa većom sigurnosti planirati proračun.

Prvi rebalans proračuna za 2020. godinu vijećnici su prihvatili sa 6 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasa, a isti će biti objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 4)

Predsjednik vijeća Matko Baković je upoznao vijećnike sa zamolbom Vinka Marinkovića -Bumbe.

Vinko Marinković od općinskog vijeća traži da mu, temeljem čl. 4. Pravilnika o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda (NN br. 76/2014), odobre postavljanje štanda na čest. zem. 1705 k.o. Bol za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda sa OPG-a.

U zamolbi se navodi da je vlasnik čest. zem. 1705. k.o. Bol, te da predmetna nekretnina ima pristup s javno-prometne površine.

Vijećnici su prihvatili ovu zamolbu.

POD 5)

Predsjednik vijeća Matko Baković je vijećnike upoznao sa zamolbom Zvonka Teskere koji traži odobrenje o privremenom postavljanju montažnog objekta za skladištenje građevinskog materijala.

Naime, Zvonko Teskera od općinskog vijeća traži odobrenje za privremeno postavljanje pokretnog objekta sa nadstrešnicom na čest. zem. 719/1 k.o. Bol.

Objekt bi se upotrebljavao za pohranjivanje alata, strojeva i materijala koji ne može biti na kiši, a koji bi služili za uređenje više čestica za odnosno za gradnju ogradnih i potpornih zidova na istima.

Zvonko Teskera je istaknuo da objekt neće biti upadljiv niti vidljiv sa glavne ceste, a nakon dovršetka radova će se ukloniti.

Procjenjuje da će radovi uređenja terena trajati oko 3 godine, te da će na tim radovima angažirati svoja dva sina i još četiri-pet radnika iz Bola.

Zbog toga traži odobrenje na tri godine, sa mogućnošću produljenja.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da odobrenje za ovakve objekte može izazvati više istih molbi jer nijedan bolski građevinar nema lokaciju za legalno skladištenje svoga alata i opreme do realizacije planirane komunalne zone.

Vijećnici su uvjetno prihvatili ovu zamolbu.

Naime, naložili su uklanjanje otpada (građevinskog materijala: daski, greda, oplata i sl., starih neispravnih kućanskih aparata, olupina vozila i drugog otpada) sa čest. zem. 724/1 k.o. Bol u roku od 15 dana.

U slučaju ispunjenje navedenog uvjeta daju odobrenje Zvonku Teskeri za privremeno postavljanje montažnog objekta na rok od jedne godine u svrhu pohranjivanja alata, strojeva i materijala.

POD 6)

Predsjednik vijeća Matko Baković je je dao uvodno obrazloženje zamolbe za postavljanje mobilne kućice.

Ivanka i Darko Pavišić od općinskog vijeća su zatražili suglasnost za postavljanje mobilne kućice na čest. zem. 5748/3 k.o. Nerežišća.

U zamolbi navode da se predmetna čestica dijelom nalazi u građevinskoj zoni i upravo na tom dijelu čestice postoji namjera postavljanja mobilne kućice.

Također navode da bi se mobilna kućica postavila na određeno vrijeme dok se ne ishode dozvole za gradnju odgovarajućeg objekta na predmetnoj čestici zemlje.

Pročelnik je kazao da bi donošenje ove odluke o omogućavanju privremenog postavljanja montažne kućice u Murvici bio protuzakoniti čin jer je u suprotnosti sa odredbama PPU-a Općine Bol i UPU-a eko etno sela Murvica.

Usprkos tim upozorenjima, vijećnici su prihvatili ovu zamolbu.

Sjednica je završila u 19.45 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content