Zapisnik sa 4. sjednice vijeća 2019.

26. srpnja, 2019. u 8:38:19

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/19-01/107

Ur. broj: 2104/02-19-02/01

Bol, 19. srpnja 2019. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 4/2019 sjednice općinskog Vijeća održane dana 18. srpnja 2019. godine, sa početkom u 19.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Mate Petrić, Marjan Marjanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Katarina Marčić, Ivica Šćepanović, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća), Tonči Kukoč Bager.

Izočni: Milan Škrbić – opravdano.

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik JUO Općine Bol, Mirko Perić – direktor KJP Grabov rat (točka 1. Dnevnog reda), Ivana Bošković Ivičić – ravnateljica Centra za kulturu ( točka 2. dnevnog reda), Goran Jekić – predsjednik DVD-a (točka 5. Dnevnog reda), Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Joško Egekher, Roni Marinković – predstavnici medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10 vijećnika.


B) Dnevni red, predložen u materijalima, je prihvaćen JEDNOGLASNO, te glasi:

  • Rasprava i donošenje odluke o završnom računu za 2018. godinu KJP Grabov rat d.o.o.
  • Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna za 2018. godinu Centra za kulturu općine Bol.
  • Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna za 2018. godinu Dječjeg vrtića Mali princ.
  • Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna za 2018. godinu za općinsku knjižnicu Hrvatska čitaonica.
  • Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna za 2018. godinu za DVD Bol.
  • Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i davanje jamstva Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Bol.
  • Rasprava i donošenje odluke o davanju javnih priznanja općine Bol za 2019. godinu
  • Rasprava i donošenje odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite.
  • Rasprava i donošenje zaključka o molbi lječilišta za rehabilitaciju i fizikalnu terapiju Dujmović


C) Primanje na znanje zapisnika sa 3/2019 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 3/2019 sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Zapisnik je primljen na znanje sukladno članku 88. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19).

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je upoznao nazočne sa ostavkom donačelnika.

Bivši donačelnik će na idućoj sjednici vijeća obrazložiti svoju ostavku.

Načelnik je rekao da će i dalje uspješno nastaviti obavljati svoj posao, te da mu se za sada, unutar promatranih osam dana, nije povećao obim posla.

Načelnik je upozorio na zlouporabe pojedinih ugostitelja koji imaju dozvole za ulazak u pješačku zonu. Smatra da njihova prava treba restriktivnije tumačiti te ih prisiliti da opskrbu obavljaju u ranijim jutarnjim satima.

Načelnik je rekao da je luka Bol ove godine dosta opterećena, da je ove godine još i povećan broj uplovljavanja raznih katamarana. Upozorio je da bolski barkarioli često krše dogovor te se sa svojim brodicama ukrcavaju putnike gdje im nije mjesto, čime dodatno ugrožavaju sigurnost pomorskog prometa i sigurnost putnika. Načelnik je rekao da ih treba ponovno upozoriti na postignute dogovore, te im , u slučaju nepridržavanja, treba zaprijetiti raskidom ugovora.

Načelnik je podsjetio nazočne da je uređena nova pješačka zona odnosno trg kod Osnovne škole. Upozorio je da još ima prekršitelja koji ne poštuju novu regulaciju prometa na tom području, ali da se poduzimaju mjere da se prekršitelji kazne te da se zaštite pješaci i novopostavljeni kamen i komunalna infrastruktura. Načelnik se nada da će se stanje na terenu popraviti do početka nove školske godine. Također je najavio postavljanje stalaka za bicikle u toj zoni.

Načelnik je kazao da je izrada prostorno planske dokumentacije u završnoj fazi te da očekuje skoro održavanje javne rasprave i prihvaćanje plana u roku od tri mjeseca.

Načelnik je rekao da pojedini korisnici javne površine na tržnici ne ističu cijene artikala, iako su upozoreni na dužnost isticanja cijene 7 x 9 cm. Time se otvara prostor zlouporabe i narušava se slika bolske turističke ponude. Načelnik je kazao da ih je ponovno pisano upozorio na dužnost isticanja cijena, te da će, po potrebi, poduzeti i druge potrebne mjere.

Načelnik je podsjetio nazočne da je otpočeo program ribarskih večeri te je pozvao vijećnike da Centru za kulturu dostave eventualne nove ideje za taj program.

Načelnik je upoznao nazočne sa nemilim događajem na rampi kod benzinske postaje, gdje je prekršitelj slomio rampu. Istaknuo je da je prekršitelj sankcioniran, a koncesionar vlakića upozoren na mogućnost raskida ugovora u slučaju ponavljanja prekršaja.

Načelnik je rekao da uskoro počinje škola plivanja, te je Boško Botica, samoinicijativno, odlučio da ove godine bude besplatna za korisnike. Načelnik smatra da treba postojati, makar i simbolična, naplata te usluge. Također je kazao da već duže vrijeme neuspješno od Boška Botice pokušava dobiti potpuna financijska izvješća iz prethodnih godina za Športsko društvo Bol kao i za plivačku školu.

Načelnik je izvijestio nazočne da koncesionar odvoza komunalnog otpada tvrtka Michieli Tomić vrši podjelu novih kanti za smeće, te se polako ustrojava novi sustav naplate i odvoza komunalnog otpada. Pojedini građani su već dobili nove račune za odvoz otpada, te prema prvim informacijama izgleda da su uglavnom viši od dosadašnjih.

Načelnik je kazao da su završeni svi građevinski radovi u mjestu, te da se još planira samo postavljanje 50-tak metara zaštitne ograde na Šetnici.

Također je kazao da su postavljeni novi tuševi na Martinici, te da su popravljene skale na plaži za invalide.

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Katarina Marčić je zatražila informacije o dopisima pojedinih koncesionara (Marić, Čulo) na plaži Zlatni rat. Pitala je da li su ti dopisi točni i kako će se reagirati na navode u njima.

Vijećnik Tomi Fabjanović, zbog drugih poslovnih obveza, u 19.30 napušta sjednicu općinskog vijeća.

Utvrđen je kvorum, na sjednici je nazočno 9 vijećnika.

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je kazao da je stručni tim tvrtke Zlatni rat beach j.d.o.o. dopisom poslanim Općini Bol dana 09. svibnja 2019. godine zatražio da im se odobri uvođenje novog street food koncepta kojim bi obogatili dosadašnju gastronomsku ponudu na plaži Zlatni rat. Predložili su uvođenje u ponudu inovativnog koncepta pravokutne pizze duljine jednog metra, s naglaskom na korištenje domaćih kvalitetnih proizvoda. Matko Baković je kazao da im je usmeno odobreno obavljanje te djelatnosti. Navedena tvrtka je s radom počela koncem svibnja, dok je drugi koncesionar s radom počeo početkom srpnja te ima drugi asortiman proizvoda (kukuruze, fornete i smrznutu hranu).

Matko Baković je kazao da će se obaviti dodatna konzultacija sa svim zainteresiranim stranama, te da će Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja poduzeti daljnje korake za razrješenje novonastalih prijepora.

Tonči Kukoč Bager je kazao da se kod njegovog poslovnog prostora još uvijek obavljaju razni građevinski radovi, te je optužio načelnika za lošu organizaciju i vođenje posla na uređenju trga kod Marinera. U nastavku je postavio pitanje zašto je dozvolio prodaju pizzeta u kiosku u kojem se mora prodavati zdrava hrana, te je postavio pitanja načelniku što je za općinu radio u Istanbulu i Londonu.

Vijećnik Tonči Kukoč Bager u 19.40 uzrujan napušta sjednicu općinskog vijeća ne sačekavši odgovor načelnika.

Utvrđen je kvorum, na sjednici je nazočno 8 vijećnika.

Ivica Šćepanović je pohvalio produženje radnog vremena Hrvatske pošte.

Ivica Šćepanović je postavio slijedeća pitanja:

Kakve su šanse da u 10-tom mjesecu otpočne izgradnja novog groblja na Bolu?

Kakve su šanse da uskoro otpočne izgradnja luke na Račiću?

Postoji li ugovor o zakupu zemljišta između KJP Grabov rat i Dominikanskog samostana za korištenje parkinga kod plaže Martinica?

Kada će ribarnica biti stavljena u funkciju? Naglasio je da je sadašnja situacija krajnje neprimjerna Bolu kao poznatoj turističkoj destinaciji.

Ivica Šćepanović se zahvalio na pisanim odgovorima na vijećnička pitanja sa prošle sjednice vijeća, te je zatražio da se ogovori objave na oglasnu ploču Općine Bol.

Načelnik je kazao da je u tijeku kompletiranje dokumentacije koji su sastavni dio zahtjeva za ishođenje građevinske dozvole za gradnju groblja. Daljnja dinamika ovisi o nekoliko faktora, a prvenstveno o brzini izdavanja građevinske dozvole i provođenju postupka javne nabave za gradnju groblja.

Vezano uz gradnju luke, načelnik je kazao da završeno projektiranje kopnenog dijela luke, dok je projektiranje lukobrana i vezova u tijeku te će biti uskoro dovršeno. Inače, Lučka uprava je investitor izgradnje luke te oni raspolažu sa konkretnim informacijama o mogućem početku gradnje. I sve ostale pripremne radnje do dozvole i nakon dozvole su u nadležnosti Lučke uprave.

Načelnik je kazao da će ribarnica idući tjedan biti stavljena u funkciju, te se složio sa vijećnikom Ivicom Šćepanovićem da je sadašnja situacija neprimjerena.

Mate Petrić je kazao da općina treba tražiti bolju lokaciju za ribarnicu jer nije primjereno da ribarnica bude kod buduće galerije i nekih ekskluzivnih dućana.

Načelnik je kazao da se gradnja nove ribarnice planira zajedno sa rekonstrukcijom Hotela Park.

Mirko Perić je rekao da su KJP Grabov rat i Dominikanski samostan zaključili Ugovor o zakupu zemljišta te da je Grabov rat uredio novi parking na Martinici.

Mate Petrić je predložio da se postave lanci i onemogući parkiranje u obližnjoj šumi.

Ivica Šćepanović smatra da Boljanima treba osigurati besplatan parking.

Mirko Perić smatra da bi donošenje takve odluke dovelo do brojnih zloupotreba.

Ivica Šćepanović je upozorio da je radno vrijeme kioska Tiska do 3.00 sata ujutro, a prodavaonice Konzum do 23,00 sata. Smatra da se time čini nelojalna konkurencija ugostiteljskim objektima, te da to nije dobro za bolski turizam.

Ivica Šćepanović je pitao može li općina odrediti radno vrijeme prodavaonica, kao što određuje i radno vrijeme ugostiteljskih objekta.

Načelnik je kazao da prema važećim zakonima RH određivanje radnog vremena prodavaonica nije u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Ivica Šćepanović je predložio da Općina Bol inicira promjenu postojeće zakonske regulative.

Katarina Marčić je predložila da se otpočne sa naplatom parkinga i na uređenom parkingu na

Poljani. Predlaže uvođenje suvremenog načina naplate parkinga putem SMS-a.

Načelnik je rekao da je za iduću godinu svakako bio plan uvesti naplatu parkinga na Poljani.

Katarina Marčić je pitala da li su istinite informacije da se općinski novac troši na uređenje privatne ulice (odvojak Obala).

Načelnik je kazao da su vlasnici zemljišta ustupili dio zemljišta za izgradnju ulice, te da je ta ulica uređena kao zadnja makadamska ulica u Bolu po modelu kako su uređene sve ulice na Bolu.

Istaknuo je da i na ostalim ulicama na Bolu nisu riješeni vlasnički odnosi, pa su se ipak komunalna infrastruktura (kanalizacija, javna rasvjeta, asfalt…).

Postupak ucrtavanja ulica je u tijeku, te će se upis vlasništva Općine Bol na nerazvrstanim cestama obaviti sukladno Zakonu o cestama.

Mate Petrić je ponovio svoju inicijativu da se kod spomenika Palih za Domovinu napravi i spomen ploča sa imenima poginulih u I. i II. svjetskom ratu.

Ivica Šćepanović je također podržao taj prijedlog, također predlaže da se spomenik podigne na postament, da se primjereno označi i da se pored njega postavi spomen ploča.

Načelnik je kazao da će ranije osnovana stručna skupina odrediti daljnje uređenje spomenika Palih za Domovinu.

Mate Petrić je zatražio informacije o gradnji heliodroma na Gornjoj Paklini. Interesira ga je li navedena investicija zakonita.

Matko Baković je kazao da je izgradnja heliodroma jedna vrhunska priča, te da će kompletne informacije vijećnicima iznijeti na idućoj sjednici vijeća. Općina Bol neće imati nikakve troškove izgradnje, a njeni stanovnici će imati koristi jer će im biti dostupnije hitne medicinske intervencije.

Mate Petrić je pohvalio novo uređenje na plaži Zlatni rat, osobito štekata Grabovog rata. Iznio je bojazan da se teren priprema za nekoga drugoga. Rekao je da su pojedine kućice dodijeljene sumnjivim tipovima koji ugrožavaju poslovanje domaćih ljudi.

Mate Petrić je kazao da se načelnik ponaša autokratski i da ne sluša savjete ostalih suradnika.

Mate Petrić je rekao da je vijeće dovedeno u zabludu kada je donijelo odluku o kupnji dijela ulice Uz Potok koja vodi do načelnikove kuće. Smatra da je i taj dio ulice u javnoj upotrebi veći broj godina i općina se mogla uknjižiti kroz postupak utvrđivanja postojećeg stanja.

Mate Petrić je komentirao stanje na Vidovoj gori. Istaknuo je da se osjeća prevarenim, te da sumnja da je taj prostor već namijenjen za nekoga.

Mate Petrić se također osvrnuo na načelnikova česta putovanja, te je pitao tko ih plaća.

Načelnik je kazao da će dati pisano izvješće o svojim putovanjima na idućoj sjednici vijeća.

Načelnik je najavio da će se na jesen urediti spomen područje oko spomenika Palim za Domovinu.

Vezano uz kućice na plaži Zlatni rat načelnik je rekao da je cijeli postupak povećanja broja kućica bio transparentan. Postojao je pozivni natječaj, zainteresirani su predložili nove djelatnosti i prema iskazanom interesu su kreirani Godišnji plan i naručene kućice.

Oglas za zaprimanje zahtjeva za korištenje pomorskog dobra na području Općine Bol je bio transparentan, odnosno objavljen je i na općinskim službenim stranica i na oglasnoj ploči.

Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja je donijelo odluku o dodjeli koncesijskih odobrenja na zakonit i transparentan način.

Načelnik je zaključno kazao da je svatko slobodan prijaviti DORH-u sumnje na eventualne nezakonitosti.

Vezano uz ulicu Uz Potok načelnik je rekao da je kupnja dijela ulice interes Općine Bol, a ne njegov privatni jer je on već ranije ostvario pravo služnosti prolaza preko tog zemljišta.

Mate Petrić je pitao tko je naplatio sudske troškove u iznosu od 370.000,00 kuna po presudi od 27. prosinca 2013. godine u predmetu koji se vodio pred Općinskim sudom u Supetru, tužitelja Hrvatske dominikanske provincije, protiv tuženika Republike Hrvatske i Općine Bol.

Načelnik je rekao da će vijećniku pismeno odgovoriti na postavljeno pitanje.

Vezano uz navode Mate Petrića o autoritarnom ponašanju načelnik je kazao da je u svakodnevnom kontaktu sa velikim brojem ljudi, te da su i vijećnici slobodni ga kontaktirati na bilo koji način te tražiti pojašnjenja ili davati bilo kakve prijedloge.

Načelnik je također kazao da su na Vidovoj gori rađeni samo nužni popravci, kako bi bila osigurana sigurnost posjetitelja.

Tonči Buljan je pitao po čijem nalogu je KJP Grabov rat gradio zid iza ugostiteljskog objekta tvrtke Luxury bar.

Mirko Perić je rekao da Grabov rat nije gradio zid iza ugostiteljskog objekta tvrtke Luxury bar, već su samo obavljali posao čišćenja terena po komercijalnoj ugovornoj osnovi.

I Tonči Buljan se osvrnuo na stanje na Vidovoj gori. Istaknuo je da nema ni vizije, ni ideje ni plana uređenja tog prostora.

Mirko Perić je kazao da su djelatnici Grabovog rata očistili prostor i stavili katanac, ali je netko taj katanac razbio i stavio drugi. Direktor je kazao da u takvim sumnjivim okolnostima ne želi investirati dodatna sredstva tvrtke. Nužna su velika ulaganja, budući da gore nema ni vode ni sanitarnog čvora.

Tonči Buljan se također osvrnuo na spor između koncesionara na plaži Zlatni rat. Smatra da treba podržati dosadašnje koncesionare.

Tonči Buljan je pitao da li su postavljene reklame i stolovi za prodaju karata na Šetnici legalni, odnosno usklađeni sa Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom.

Pročelnik je kazao da je predviđeno 10 takvih lokacija na Rivi i na Šetnici, da se naplaćuju 7.000,00 kuna godišnje, te da to ne predstavlja nikakvu novost.

Tonči Buljan je zatražio informaciju o postupku nabave photo pointa na Šetnici.

Mirko Perić je kazao da odabran izvođač radova, ali, za sada, nije preuzeo obvezu isporuke photo pointa.

Tonči Buljan je primijetio da je fontana kod Vagabunda izvan funkcije.

Načelnik je kazao da je TZO preuzela obvezu izrade projekta uređenja fontane, te da će ga uskoro javno prezentirati.

Mate Petrić je pitao o mogućnosti obilježavanja privatnih parking mjesta na javnom putu.

Načelnik je rekao da ne predviđa uvođenje takve mogućnosti, ali da razumije pozadinu postavljenog pitanja. Načelnik pretpostavlja da g. Petrić aludira na novo obilježeno parking mjesto ispred hotela Villa Giardino. Radi se o hotelu visoke kategorije koji nužno treba imati mjesto za ukrcaj i iskrcaj gostiju.

Mate Petrić je pitao kome je iznajmljeno parking mjesto kod Dječjeg vrtića koje je prema općinskoj odluci rezervirano za potrebe općine.

Mirko Perić je kazao da je javni natječaj za korištenje parkirnih mjesta provela pravna služba Grabovog rata, da su sva raspoloživa parkirna mjesta zakupljena. Procijenjeno je da nema potrebe rezervirati parkirna mjesto za potrebe općine ili Grabovog rata.

Nataša Paleka Jakšić da će sutra kao vijećnica zatražiti dokumentaciju o iznajmljivanju općinskog parkirališnog mjesta.

Marjan Marjanović je pitao kakav je naš odnos prema umjetnosti. Naime, sa zida na zgradi kina smo maknuli vrhunski grafit te kamenu ploču konceptualnog umjetnika Brace Dimitrijevića.

Načelnik je kazao da će jedan umjetnik – crtač grafita uskoro ponovno nacrtati jednu sliku na zidu, a da je stara morala biti uklonjena iz tehničkih razloga.

Načelnik je rekao da ne zna gdje se nalazi uklonjena kamena ploča konceptualnog umjetnika Brace Dimitrijevića, te da se on neće osobito zalagati da se ta ploča vrati na zgradu kina.

Ivica Šćepanović je predložio postavljanje rampe za kolica od Rive do Rudine kod murve na trgu Studenac. Također je predložio postavljanje prometnog znaka kojem će se kolica sa djecom usmjeravati oko crkve.

Načelnik je rekao da je to sve biti projektirano te da će biti stavljeno u prijedlog proračuna za iduću godinu.

Načelnik je kazao da je očit veliki otpor pojedinaca na pokušaje uvođenja reda.

Naime, pojedinci se teško prilagođavaju na nova pravila, te buja nekonstruktivna agresiva.

Na kraju izlaganja načelnik je još jednom apelirao na sve prisutne da pomognu da se poštuju pravila pješačke zone.

Načelnik je za iduću sjednicu obećao više informacija o Domu na Vidovoj gori.

Ivica Šćepanović je istaknuo nužnost prihrane plaža, jer je iz godine u godinu vidljivo smanjenje kvadrature plaža od Biline kuće do Zlatnog rata.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je u tijeku ishođenje potrebne dokumentacije za prihranu navedenih plaža, da se radi o financijski zahtjevnoj investiciji od 10 milijuna kuna, te da će se nasipanje stoga morati odvijati etapno kroz nekoliko godina.

Nataša Paleka Jakšić je, zbog izrazito dugog trajanja vijećničkih pitanja i neugodne atmosfere na sjednici, odustala od postavljanja ranije pripremljenih pitanja. Naime, odustala je od postavljanja vijećničkih pitanja kako bi se sjednica ubrzala i da se može prijeći na Dnevni red.

Načelnik je još napomenuo da je otvoren za sve pozive i ostale kontakte od strane vijećnika i od svih ostalih građana.

DNEVNI RED:

POD 1)

Direktor KJP Grabov rat d.o.o. Mirko Perić je vijećnicima podnio detaljan godišnji izvještaj o izvršenju proračuna KJP Grabov rat d.o.o. za 2018. godinu.

Naveo je da je izvanproračunski korisnik KJP Grabov rat d.o.o. je u razdoblju siječanj-prosinac 2018. godine realizirao prihode u iznosu od 10.312.825,00 kuna, a rashode u iznosu od 9.655.649,00 kuna, te je ostvario dobit prije oporezivanja u iznosu od 657.176,00 kuna, i dobit financijske godine nakon oporezivanja u iznosu od 534.888,00 kuna.

KJP Grabov rat nema dospjelih starih ni tekućih obaveza tj. dugovanja prema: dobavljačima, bankama – nema kreditnog zaduženja i dospjelih davanja državi.

Direktor ističe da tvrtka svoje obveze po svim relacijama uredno „servisira“ te da nisu tražili nikakvu financijsku pomoć.

Tekuća potraživanja iz 2018/2019 se svode na operativna potraživanja od kupca i korisnika naših usluga.

Ta potraživanja nisu sporna, naplativa su i nisu u zastari.

Također je kazao da Grabov rat nema više nikakvih „sivih zona“ i nedefiniranih situacija od najranijih vremena do zaključno sa 31. 12. 2018. godine.

Direktor smatra da je poslovanje firme u potpunosti konsolidirano, te da je KJP Grabov rat poslovnu 2018. godinu završilo pozitivno i uspješno.

Matko Baković je čestitao na ostvarenim rezultatima.

Ivica Šćepanović je pitao kakva je suradnja Grabovog rata sa bolskim Lučkim kapetanom.

Mirko Perić je kazao da je suradnja uredna, ali jednosmjerna.

Odluka o davanju suglasnosti na proračun KJP Grabov rat za 2018. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 2)

Ivana Bošković Ivičić je upoznala nazočne sa završnim računom Centra za kulturu općine Bol za 2018. godinu.

Istaknuo je da su ukupni prihodi u 2018. godini iznosili 1.091.695,89 kn. Ukupni rashodi su iznosili 1.065.979,90 kn, odnosno ostvaren je višak od 25.715,99 kuna.

Sa manjkom iz prethodnog razdoblja od 64.581,50 kuna, konačni rezultat na kraju 2018. godine je manjak od 38.865,51 kuna.

Vijećnici su sa 7 glasova ZA, 1 SUZDRŽANIM glasom, prihvatili završni računu Centra za kulturu općine Bol za 2018. godinu.

POD 3)

Matko Baković je vijećnicima izložio prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na proračun Dječjeg vrtića „Mali princ“ za 2018. godinu.

Izvanproračunski korisnik Dječji vrtić „Mali princ“ je u razdoblju siječanj-prosinac 2018. godine realizirao prihode u iznosu od 2.301.887,41 kuna, a rashode u iznosu od 2.303.894,59 kuna, te je ostvario manjak prihoda u iznosu od 2.007,18 kn, i s manjkom od protekle godine u iznosu od 1.730,78 kn čini rezultat poslovanja od 3.737,96 kuna manjka.

Odluka o davanju suglasnosti na proračun Dječjeg vrtića „Mali princ“ za 2019. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 4)

Matko Baković je upoznao vijećnike s prijedlogom odluke o davanju suglasnosti na proračun općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ za 2018. godinu.

Izvanproračunski korisnik Općinska knjižnica je u razdoblju siječanj-prosinac 2018. godine realizirala prihode u iznosu od 324.597,25 kuna, a rashode u iznosu od 322.989,65 kuna, te je ostvarila višak poslovanja u iznosu od 1.607,60 kuna. Preneseni višak iz 2017. godine je iznosio 1.507,77 kuna, što čini ukupni pozitivni rezultat poslovanja u iznosu od 3.155,37 kuna.

Odluka o davanju suglasnosti na proračun općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ za 2018. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 5)

Matko Baković je dao uvodno obrazloženje odluke o davanju suglasnosti na proračun DVD-a Bol za 2018. godinu.

Izvanproračunski korisnik DVD-a Bol je u razdoblju siječanj-prosinac 2018. godine realizirao prihode u iznosu od 1.431.120,85 kuna, a rashode u iznosu od 1.057.817,34 kuna, te je ostvario višak prihoda u iznosu od 373.303,51 kuna.

Izvanproračunski korisnik je na kraju godine imao potraživanja za pretporez u iznosu od 136.389,77 kuna i novčana sredstva na žiro račun u iznosu od 204.360,91 kuna, dugotrajne imovine 480.389,87 kuna, potraživanja za predujmove 370,00 kuna i potraživanja od kupaca 1.258,76 kuna što je ukupno novčanih sredstava 822.769,30 kuna.

Izvanproračunski korisnik ima obveze prema dobavljačima u iznosu od 33.128,76 kuna.

Dakle, izvanproračunski korisnik je ostvario konačni pozitivni rezultat u iznosu od 789.640,54 kuna.

Ivica Šćepanović je od predsjednika DVD-a Gorana Jekića zatražio dodatna pojašnjenje o stanju na računu DVD-a, te je tražio objašnjenje glasina da se vozila DVD-a koriste u privatne svrhe.

Goran Jekić je dodatno pojasnio nejasnoće vezane uz stanje na računu.

Vezano uz korištenje vatrogasnog vozila za privatne svrhe predsjednik DVD-a je kazao da se vatrogasno vozilo koristi uz njegovu suglasnost. Smatra da dobrovoljci u DVD-u zaslužuju i neke benefite.

Predsjednik DVD-a Goran Jekić je vijećnicima podnio izvješće o aktivnostima, projektima i narednim zadacima.

Tako ih je upoznao sa projektom „Mali vatrogasci za Vas“, Sport Vallum Fest, Put jedne migavice, projektom izgradnje Vatrogasnog doma te sa projektom novog oblika rada s vatrogasnom mladeži.

DVD od raznih sponzora traži sredstva za realizaciju navedenih projekata.

Goran Jekić je posebno naglasio potrebu nabavke novih vatrogasnih vozila budući da je postojeći vozni park zastario.

Također je istaknuo da je izgradnja nove zgrade DVD-a važan infrastrukturni projekt za Općinu Bol.

Odluka o davanju suglasnosti na proračun DVD-a Bol za 2018. godinu donesena je sa 6 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasom, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 6)

Matko Baković je vijećnicima pojasnio prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i davanje jamstva DVD-u Bol.

Naime, DVD planira podizanje dugoročnog kunskog kredita za financiranja dijela kupoprodajne cijene polovnog vatrogasnog vozila.

Dobrovoljno vatrogasno društvo „Bol“ bi se zadužilo kod Zagrebačke banke d.d., po slijedećim uvjetima:

Iznos i valuta: 250.000,00 kuna.

Kamatna stopa: 2,95% godišnje, fiksna, obračun i plaćanje mjesečno

Rok otplate: Sukcesivno, s rokom otplate kredita 3 godine, otplata u jednakim mjesečnim ratama

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva: 0,50 % od ugovorenog iznosa kredita jednokratno unaprijed prije prvog korištenja

Naknada za prijevremenu otplatu kredita: 1 % od prijevremeno otplaćenog iznosa kredita u slučaju refinanciranja od strane druge financijske institucije,

bez naknade u slučaju povrata kredita iz viška ostvarenog novčanog tijeka ili prodaje dijela ili cijele imovine.

Instrument osiguranja povrata kredita: Zadužnica korisnika kredita na ukupan iznos

kredita, uz jamstvo Općine Bol, uvećano za ugovorene kamate, naknade i ostale troškove, slovenizirane od strane javnog bilježnika.

Financijska sredstva za otplatu kreditnih anuiteta osigurati će se iz poslovanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Bol“ uz jamstvo Općine Bol.

Predloženom odlukom Vijeće Općine Bol ovlašćuje načelnika Općine Bol Tihomira Marinkovića da u ime Općine Bol jamči tražbinu vjerovnika koja će nastati temeljem Ugovora o kreditu koji će se zaključiti između vjerovnika Zagrebačke banke d.d. i dužnika Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Bol“.

Nakon kraće rasprave vijećnici su glasovali o predloženoj odluci.

Predloženu odluku o davanju suglasnosti za zaduženje i davanje jamstva DVD-u Bol vijećnici su prihvatili sa 6 glasova ZA, dok su 2 vijećnika bila SUZDRŽANA, a objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 7)

Predsjednica Odbora za javna priznanja Sani Bodlović je upoznala nazočne sa prijedlogom Odbora o dodjeli Godišnje nagrade za 2019. godinu.

Naime, Odbor predlaže dodjelu javnog priznanja Godišnja nagrada Općine Bol Marku Boki za organizaciju međunarodnog murala i glazbenog festivala Grafiti na gradele.

Sani Bodlović je iznijela slijedeće obrazloženje:

Marko Boko je napunio 29 godina i svoj aktivni angažman u zajednici započeo je još kao predsjednik učeničkog vijeća Srednje škole „Bol“.

Po odlasku u Zagreb na Fakultet političkih znanosti, aktivno se uključio u rad niza organizacija i građanskih inicijativa, a bio je član Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu te je ujedno i osnivač Kluba studenata Fakulteta političkih znanosti.

Tijekom studiranja je bio predsjednik Mladih europskih federalista, a tada je Bol ugostio i veliki međunarodni seminar na kojem je sudjelovalo preko 50 mladih iz cijele Europe.

Marko je potom postao i predsjednikom Mreže mladih Hrvatske, nakon čega je izabran i za predsjednika Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske-najvišeg savjetodavnog tijela za mlade premijeru RH.

Po završetku mandata na nacionalnoj razini, Marko je s najviše glasova u cijeloj Europi izabran u Savjet za mlade Vijeća Europe, gdje je član Upravnog odbora, a ujedno je riječ o najvišem savjetodavnom tijelu po pitanju mladih u Vijeću Europe.

Što se tiče Markovog profesionalnog angažmana tiče, radi u području političkog marketinga, PR-a i kriznog komuniciranja, te je uspješno položio ispite za rad u europskom parlamentu te sada radi u Uredu Europskog parlamenta u Zagrebu.

Marko je i organizator međunarodnog murala i glazbenog festivala Grafiti na gradele na Bolu.

Riječ je o projektu iza kojeg stoji upornost i vizija Marka i njegovog tima, koji nisu odustajali ni nakon početničkih kritika, nedostatnih sredstva ili bilo koje logističke zapreke na koje se ljeti može naići na otoku.

Rijetko tko je mogao pomisliti da će 2017. godine Grafiti na gradele biti uvršteni u top 10 svjetskih street art manifestacija te da će biti proglašen i najboljim boutique festivalom u Hrvatskoj.

Ruševna Bijela kuća, razbijeno staklo i smeće svake godine u potpunosti nestanu kada Marko i ekipa stignu, a mjesto koje je pusto i bez svjetla postaje šareno i osvjetljeno mjesto druženja i zabave mladih iz cijele Hrvatske i regije, koje po danu posjeti nešto više od 2000 posjetitelja.

Festival je postao sveprisutan u medijima, na društvenim mrežama, po jumbo plakatima po Hrvatskoj, a podržavaju ga velike domaće i međunarodne tvrtke, koje su uvidjele potencijal u tom projektu i svojim sredstvima omogućavaju njegov daljnji razvoj.

Riječ je o potpuno neprofitnom i volonterskom projektu, u kojem se Marko i njegov tim mladih trude prikupljenim sredstvima pokriti troškove organizacije i realizacije festivala, što je na otoku ogroman izazov. Desetine domaćih i nacionalnih izvođača, honorari glazbenicima, smještaj, put, prehrana, materijali, produkcija, transport – sve to puno košta, no projekt jača i sve je održiviji na volonterskoj bazi.

Zbog ovog projekta Bol se stavio na mapu na kojoj nikada ne bi bio, privlači medijsku pozornost koju nikada ne bi imao te ugošćuje popularne izvođače koje nikada ne bi ugostio.

Dodjela Godišnje nagrade Općine Bol Marku Boki je ujedno dodatan poticaj svim mladima u Bolu da postanu aktivni građani i da svoje vrijeme, znanja i iskustva krenu ili nastave ugrađivati u zajednicu.

Ivica Šćepanović je pitao zašto vijećnicima nije dano obrazloženje zbog čega su drugi prijedlozi za dodjelu javnih priznanja odbijeni.

Predlaže promjenu općinske Odluke o dodjeli javnih priznanja i ukidanje Odbora za dodjelu javnih priznanja. Smatra da općinsko vijeće mora neposredno odlučivati o svim kandidiranima za javna priznanja.

Mate Petrić je kazao da su nejasni kriteriji za dodjelu javnih priznanja te i on predlaže promjenu općinske Odluke o dodjeli javnih priznanja.

Katarina Marčić je zatražila da joj se dostavi popis svih dobitnika javnih priznanja Općine Bol.

Predložena odluka o davanju javnih priznanja općine Bol za 2019. godinu donesena je sa 7 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 8)

Matko Baković je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite.

Kao pravne osobe sa snagama i kapacitetima od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Bol se navode: DVD Bol, Crveni križ Brač, KJP Grabov rat d.o.o., Hoteli Zlatni rat d.d., Autotrans d.d..

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Bol su one pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području općine Bol.

Navedene pravne osobe su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Bol.

Navedenim pravnim osobama načelnik će dostaviti izvod iz Plana djelovanja civilne zaštite koji će sadržavati točno određene mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i posljedice katastrofa i velikih nesreća.

Odlukom je predviđeno da će temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Bolo u svojim operativnim planovima planirati provedbu dobivenih mjera i aktivnosti.

Predložena odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite donesena sa 5 glasa ZA i 3 SUZDRŽANA glasa, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 9)

Predsjednik vijeća Matko Baković je upoznao vijećnike sa molbom molbi Lječilišta za rehabilitaciju i fizikalnu terapiju Dujmović.

Ravnatelj Lječilišta Dujmović se obratio općinskom vijeću sa molbom vezanom za plaćanje spomeničke rente.

Ravnatelj navodi da je prije nekoliko mjeseci dostavio žalbu Ministarstvu kulture, Upravi za zaštitu kulturne baštine gdje je izrazio protivljenje da se Lječilište Dujmović upiše pod kulturnu baštinu.

Ravnatelj navodi da je nekretnina u kojoj posluje Lječilište kupljena 1998. godine, a građevinske dozvole su donesene 1994. i 1998. godine te i nisu bile sagrađene na nikakvom kulturnom dobru.

Ravnatelj navodi da obvezu plaćanja spomeničke rente snosi Lječilište Dujmović koje je financirano isključivo iz državnog proračuna odnosno dotacija od strane države.

Također navodi da su troškovi spomeničke rente previsoko određeni te da Lječilište neće biti u mogućnosti plaćati sve namete te će građani Bola biti uskraćeni za sve medicinske usluge koje im se u Lječilištu pružaju.

Ravnatelj vijećnike moli da se ukine spomenička renta za Lječilište Dujmović iz razloga sto Lječilište ulazi u kategoriju humane medicine i isključivo sluzi za dobrobit građana Bola.

Vijećnici su odbili ovu zamolbu.

Smatraju da bi bila presedan, koji bi vodio do velikog broja istovjetnih zahtjeva.

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19) čuva u uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 22.30 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Matko Baković0

Skip to content