Zapisnik sa 4. sjednice vijeća 2018.

alt
21. svibnja, 2018. u 12:28:38

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/18-01/43

Ur. broj: 2104/02-18-02/01

Bol, 23. travnja 2018. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14, 1/15 i 1/18), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 4/2018 sjednice općinskog Vijeća održane dana 20. travnja 2018. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Mate Petrić, Marjan Marjanović, Milan Škrbić, Katarina Marčić, Ivica Šćepanović, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća), Tonči Kukoč Bager.

Izočni:

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Jakov Okmažić – zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik JUO Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Joško Egekher i Roni Marinković- predstavnici medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.

B) Predsjednik vijeća Marko Baković je predložio slijedeći Dnevni rad:

  1. Rasprava i donošenje odluke o ponovnom donošenju odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol.
  2. Rasprava i donošenje odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol.
  3. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju ulice Uz Paklinu.
  4. Rasprava i donošenje zaključka o molbi gospodina Mije Mijića.

Vijećnica Katarina Marčić je predložila nadopunu predloženog Dnevnog reda.

Naime, predložila je točku 5. Dnevnog reda koja bi glasila:

5. Rasprava i donošenje odluke o naknadama vijećnika za 3/2018 sjednicu općinskog vijeća

Dnevni red, sa predloženom nadopunom Katarine Marčić, je prihvaćen JEDNOGLASNO te glasi:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 2/2018 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da je zaprimljen jedno pisano očitovanje na zapisnik sa 2/2018 sjednice Općinskog vijeća.

Riječ je o pisanom očitovanju vijećnika Mate Petrića.

Navedeno očitovanje je podijeljeno vijećnicima, koji su ga primili na znanje.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 2/2018 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa 8 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa.

Prihvaćanje zapisnika sa 3/2018 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nema pismenih primjedbi na zapisnik sa 3/2018 sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 3/2018 sjednice Općinskog vijeća je usvojen JEDNOGLASNO.

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je kazao da još nismo dobili suglasnost Ureda za pomorstvo u SDŽ na Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu. Predstavnici Ureda za pomorstvo su načelniku obećali žurno izdavanje ove suglasnosti.

Načelnik je rekao da je bolska Riva zatvorena za promet motornih vozila, a da od 1. svibnja započinje naplata parkirališta kod benzinske postaje i na Velom mostu.

Načelnik je kazao da mnogi građani ne poštuju prometne znakove zabrane prometa preko Rive, te da će dogodine i ranije zatvoriti promet na Rivi.

Popločenje trga kod caffe bara Marinero odgađa se za jesen, jer je izgubljeno dosta vremena za ishođenje suglasnosti od konzervatora.

Načelnik je izvijestio nazočne da je u tijeku javni natječaj za zakup parkirnih mjesta na nekoliko lokacija na Bolu, sukladno općinskoj Odluci o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima Općine Bol. Javni natječaj provodi KJP Grabov rat d.o.o..

Dovršen je postupak javne nabave kioska za plažu Zlatni rat, izabran je najpovoljniji ponuditelj, te se za ovu turističku sezonu planira postavljanje novih kioska na plaži.

Načelnik je također kazao da je KJP Grabov rat proveo postupak javne nabave za nabavku suncobrana i ležaljki za plažu Zlatni rat.

Načelnik je rekao da nije postignut konačan dogovor sa izabranim izvođačem radova na adaptaciji i rekonstrukciji potkrovlja Dječjeg vrtića o terminu početka izvođenja radova, te da postoji mogućnost da i ti radovi počnu na jesen iza turističke sezone.

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Mate Petrić je predložio da općina otkupi zapušteno zemljište iza ambulante te da ga uredi za potrebe tržnice.

Načelnik je kazao da je u kontaktu sa vlasnicima zemljišta, te da je njihova procjena vrijednosti tog zemljišta previsoka, te da općina trenutno ne može kupiti to zemljište.

Mate Petrić je kazao da spomenik palima za Domovinu izgleda tužno i nedorečeno. Predložio je da se uz taj spomenik postavi i spomen sa imenima poginulih u II. svjetskom ratu

Načelnik je kazao da će u dogovoru sa Nikolom Popićem i autorom spomenika akademikom Kažimirom Hrastom dogovoriti daljnje zahvate u prostoru oko spomenika, a najbitnije je urediti odvodnju i preusmjeriti i kanalizirati oborinske vode koje uništavaju okoliš oko spomenika.

Mate Petrić se osvrnuo na natpise u dnevnom listu Slobodna Dalmacija u kojem je pisalo da još nije dovršen žalbeni postupak pred Upravnim sudom vezan uz poništenje natječaja za dodjelu koncesije na plaži Zlatni rat.

Načelnik je kazao da općina ne može utjecati na sudske sporove, te da u u ovom slučaju općina nije stranka u postupku. Načelnik je rekao  da ćemo ipak i dalje pratiti situaciju vezanu uz taj sudski spor.

Tonči Buljan je pitao kada će općinsko poduzeće početi pružati usluge na plaži Zlatni rat.

Načelnik je rekao da će se uskoro početi pružati ugostiteljska usluga na plaži Zlatni rat.

Tonči Buljan se osvrnuo na čišćenje borove šume iznad Zlatnog rata, te je pitao da li su ispostavljeni računi za čišćenje privatnih parcela.

Načelnik je kazao da će biti ispostavljeni računi za čišćenje privatnih parcela.

Tonči Buljan je pitao da će ove godine biti ikakve ugostiteljske usluge na Vidovoj gori, te kakav je status tog područja.

Načelnik je rekao da će do početka turističke sezone nastojati organizirati minimalnu ugostiteljsku ponudu na Vidovoj gori.

Tonči Buljan se osvrnuo na produženje mandata direktoru Grabovog rata g. Mirku Periću, te je pitao kada možemo očekivati izvješće direktora o proteklom mandatnom periodu.

Načelnik je kazao da će direktor Mirko Perić osobno podnijeti izvješće o radu na idućoj sjednici općinskog vijeća.

Tonči Buljan je pitao da li je komunalni redar prijavio bespravnu gradnju iznad Hotela Bretanide. Naime, vijećnik je uočio gradnju betonskog podesta na poljoprivrednom zemljištu.

Načelnik je rekao da je komunalni redar obavio očevid na terenu te uputio prijavu nadležnoj Građevinskoj inspekciji.

Katarina Marčić je pitala zbog čega općina nije ranije započela proceduru ishođenja suglasnosti na Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom.

Načelnik je kazao da je prva varijanta Godišnjeg plana nadležnim institucijama upućena u studenom 2017. godine, ali da su potrebne 3 suglasnosti različitih institucija te da su obavljeni mnogobrojni razgovori i usklađenja.

Naime, potrebna je suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, Lučke kapetanije i Ureda za pomorstvo u SDŽ, a sve navedene institucije su imale primjedbe na Godišnji plan te je trebalo obavljati brojne razgovore i usklađenja.

Katarina Marčić je predložila da se to ubuduće ipak sve ranije obavi.

Načelnik je kazao da su sada konačno obavljena razna usklađenja sa zahtjevima nadležnih institucija, te da će se ubuduće vjerojatno brže ishoditi potrebne suglasnosti.

Katarina Marčić je pitala zbog čega načelnik nije raspisao javni natječaj za izbor direktora KJP Grabov rat, i tako dao priliku kadrovima iz Bola.

Načelnik je kazao da je Mirko Perić u potpunosti zadovoljio u prethodnom mandatnom periodu, te da i dalje uživa njegovo povjerenje.

Sani Bodlović je upozorila na nered oko brojnih gradilišta na Bolu.

Načelnik je kazao da građevinska sezona traje do 1. lipnja, ali da komunalni redar obilazi gradilišta i upozorava na eventualni prekomjerni nered.

Tonči Kukoč je pitao kada će biti zamijenjene tri sive ploče postavljen na dvoru ispred općinske knjižnice.

Načelnik je kazao da još nije vidio te ploče, ali ukoliko se ne uklapaju u okoliš biti će zamijenjene.

Tonči Kukoč je upozorio da se na cesti prema parkiralištu iznad zlatnog rat još uvijek nalazi građevinski šut kojega treba ukloniti.

Načelnik je rekao da je dao nalog radnicima Grabovog rata da se cesta očisti.

još uvijek poviše parkinga Vinka Kraljevića već duže vrijeme stoje odbačene kamene ploče.

Ivica Šćepanović je pitao u kojoj je fazi nabavka defibrilatora.

Načelnik je kazao da je u pripremi nabavka defibrilatora, te da će do 1. lipnja biti nabavljeno 6-7 novih defibrilatora. Također je kazao daje novi direktor Hotela Bretanide obećao nabavku jednog za potrebe tog hotela.

Ivica Šćepanović je predložio usvajanje zajedničke strategije za plažu Zlatni rat, kako bi svi jedinstveno mogli zastupati interese općine, ukoliko županija ponovno raspiše natječaj za dodjelu koncesije na plaži Zlatni rat.

Načelnik je rekao da je plaža Zlatni rat naša djedovina, te da za obranu naših interesa uvijek moramo jedinstveno nastupati.

Pročelnik Stipe Karmelić je upozorio na neka nove prijedloge zakonskih rješenja koja su još nepovoljnija za nas od postojećih.

Naime, predlaže se da gospodarski subjekti u blizini plaža mogu bez javnog natječaja dobiti koncesiju na plaži, uz uvjet da plaža čini gospodarsku cjelinu sa objektom.

Ivica Šćepanović je pitao da li je beach bar Auro legalno postavljen na plaži Zlatni rat.

Načelnik je kazao da prije 8 godina nije bio član Skupštine Grabovog rata te da nema informacije o legalnosti tog objekta.

Matko Baković je kazao da je beach bar Auro legalan, da zadnje dvije godine dobiva koncesijsko odobrenje od općine, a da je ranije radio temeljem ugovora sa Grabovim ratom.

Stipe Karmelić je kazao da je na početku rada beach bar Auro imao Rješenje Ministarstva graditeljstva o uklanjanju dva montažna objekta, ali to Rješenje se nikad nije provelo.

Prošle godine je Općina Bol dala koncesijsko odobrenje za rad bech bara Auro, kao i svim ostalima dotadašnjim korisnicima pomorskog dobra na plaži Zlatni rat, jer je općina u međuvremenu ishodila suglasnost na Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom, u kojemu su svi ti montažni objekti bili planirani.

Milan Škrbić je od načelnika zatražio komentar natpisa Ivice Jakšića Puka na portalu Boljani info, koji je iznio dosta kritičan osvrt na prostorno uređenje i gradnju u mjestu.

Načelnik je kazao da nije čitao taj osvrt, te da nije ljubitelj djela toga svojevrsnog „ćevapčić književnika“.

Tonči Kukoč smatra da je osvrt Ivice Jakšića Puka djelomično opravdan.

Milan Škrbić je komentirao odredbe Poslovnika o radu općinskog vijeća, te je izvršio komparativnu analizu njegovih odredbi i odredbi nekih Poslovnika iz našeg okruženja i Poslovnika SDŽ.

Utvrdio je da je većina odredbi dosta slična, da su očito svi rađeni po istom obrascu. Smatra da je Poslovnik Općine Bol liberalniji od drugih, da dozvoljava veći broj vijećničkih pitanja. Također je kazao da se sjednice bolskog općinskog vijeća održavaju češće nego u drugim susjednim općinama.

Osvrnuo se na kritike pojedinih vijećnika na učestale nadopune Dnevnog reda, te je kazao da su one izuzetak a ne pravilo.

Pozvao je vijećnike na poštivanje odredbi Poslovnika i demokratsku raspravu.

Marjan Marjanović je od načelnika zatražio mišljenje o fontani postavljanoj na bolskoj tržnici, koja je također djelo Ivice Jakšića Puka.

Načelnik je rekao da on nije stručnjak za ocjenu takvih umjetničkih dijela.

Istaknuo je da je od laika čuo dosta pozitivnih komentara za tu fontanu, dok pojedini akademici nemaju pozitivno mišljenje o njenoj umjetničkoj vrijednosti.

Marjan Marjanović je pitao da li će biti montirani hidranti oko plaže Zlatni rat.

Načelnik je kazao da se još razmatraju tehnička rješenja za montiranje hidranata.

Marjan Marjanović je predložio da se na sjednice općinskog vijeća pozove i komunalni redar, da podnese izvješće o radu i djelovanju.

Načelnik je rekao da komunalni redar, po potrebi, može sudjelovati na sjednici vijeća i odgovarati na upite vijećnika.

Jakov Okmažić je pitao da li je od Lučke uprave naručena sanacija kućice za prodaju karata za katamaran na Velom mostu.

Načelnik je kazao da će direktor Mirko Perić biti nazočan na idućoj sjednici vijeća, te da će on vijećnicima dati informacije o tom pitanju.

Jakov Okmažić je pitao da li su organizatori podnijeli financijsko izvješće za manifestaciju Sportsko-zabavni Božić na Poljani.

Načelnik je rekao da će to izvješće zatražiti za iduću sjednicu općinskog vijeća.

DNEVNI RED:

POD 1)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je podsjetio nazočne da na pretprošloj sjednici općinskog vijeća nije prihvaćena odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol.

Budući da je donošenje navedene odluke bitno za općinski proračun ponovno se predlaže donošenje ove odluke.

U članku 117. Poslovnika općinskog vijeća općine Bol se navodi da ako Vijeće ne prihvati prijedlog akta, taj se prijedlog može ponovno uputiti na sjednicu Vijeća najranije 6 (šest) mjeseci poslije neprihvaćanja prijedloga, osim ako Vijeće ne odluči drugačije.

Zbog toga predsjednik vijeća predlaže da općinsko vijeće donese odluku o ponovnom stavljanju odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol na Dnevni red vijeća.

Odluku o ponovnom stavljanju odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol na Dnevni red vijeća vijećnici su prihvatili sa 6 glasova ZA i 5 glasova PROTIV, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 2)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol.

Naime, dana 31. srpnja 2016. godine je istekao ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kompleksa plaže Zlatni rat i područja kod crkvice Sv. Pavla koji je sklopljen između SDŽ i KJP Grabov rat d.o.o..

SDŽ je dala Općini Bol na upravljanje plažu Zlatni rat u 2017. i u 2018. godini.

Općina Bol je zatražila suglasnost Ureda za pomorstvo u SDŽ na Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu. U 2018. godini pomorskim dobrom upravlja općina Bol davanjem godišnjih koncesijskih odobrenja. Svi korisnici pomorskog dobra moraju plaćati koncesijsku naknadu prema Uredbi koju je odredila Vlada Republike Hrvatske još 2004. godine.

Raniji koncesionar plaže Grabov rat je sa svojim poslovnim suradnicima (pod koncesionarima) bio sklopio ugovore na iznose koji su u pravilu veći nego koliko iznosi koncesijska naknada prema uredbi. Vijeće općine Bol je ovlašteno donijeti odluku o plaćanju naknade za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru koja se predlaže u materijalima.

Općini Bol se plaća naknada za podmirenje troškova čišćenja plaže i odvoza smeća, za podmirenje troškova spasilačke službe na moru, za podmirenje troškova organiziranja regulacije prometa na području pomorskog dobra, za podmirenje troškova redara i čuvara na pomorskom dobru, za podmirenje troškova Bijele i Plave zastave, za podmirenje troškova ispitivanja kakvoće mora i podmirenje troškova korištenja općinske imovine.

Sve te navedene naknade se zajednički zovu naknada za korištenje komunalne infrastrukture.

Iznos naknade za korištenje komunalne infrastrukture zajedno sa koncesijskom naknadom uglavnom daje naknadu koju su do sada plaćali korisnici pomorskog dobra na području općine Bol.

Nositelji koncesijskih odobrenja za djelatnosti na pomorskom dobru koja su navedena u Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Bol plaćaju naknadu prema Uredbi o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru i naknadu za korištenje komunalne infrastrukture.

Općina Bol će uskoro, nakon pribave potrebnih suglasnost, raspisati natječaj za davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru za 2018. godinu.

Naknada za korištenje komunalne infrastrukture zajedno sa naknadom za koncesijsko odobrenje plaća se u dva obroka i to: 50% u roku od osam dana od dostave računa, a 50% najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

Matko Baković je kazao da se predloženom odlukom o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol predviđa povećanje cijena od 10-30 %, te da je to povećanje cijena opravdano.

Također je kazao da se prihvaćanjem ove odluke smanjuje naknada za postavljanje aqua parka sa lanjskih 1.200.000,00 kuna na 1.000.000,00 kuna.

Time se povećava mogućnost pronalaska koncesionara za aqua park, što za općinu predstavlja značajan prihod.

Pozvao je vijećnike da prihvate predloženu odluku.

Katarina Marčić smatra da je neopravdano povećanje cijena štandovima na Šetnici. Koncesionari na Šetnici nemaju dobre uvjete (nemaju WC, stare kućice i sl.), te je rekla da je svako povećanje cijena u ovakvim okolnostima neopravdano. Smatra da koncesionarima štandova na Šetnici prvo treba omogućiti bolje uvjete, a tek onda ići na povećanje cijena.

Mate Petrić je kazao da ovaj prijedlog odluke treba dobro raspraviti, smatra da svi vijećnici trebaju raditi u interesu općine i spriječiti gubitak novca.

Matko Baković je kazao da se ovom odlukom predviđa povećanje prihoda za općinu u iznosu od cca 500.000,00 kuna, te da u svemu treba imati mjeru. Istaknuo je da se općina ne smije iživljavati na koncesionarima.

Načelnik je kazao da je situacija na Šetnici loša, da je većina štandova izišla izvan gabarita te da ne prodaju predviđeni asortiman. Smatra da zadržavanje postojeće cijene predstavlja podršku postojećem stanju odnosno neredu u prostoru.

Ivica Šćepanović je predložio da se poveća cijena samo onim štandovima koji ne poštivanju općinsku odluku, odnosno onima koji su se proširili izvan predviđenih gabarita i ne prodaju isključivo suvenire i bižuteriju.

Milan Škrbić je kazao da treba izbjeći demona demagogije, te da treba slušati zakone tržišta.

Istaknuo je da za štandove na Šetnici uvijek ima više zainteresiranih nego štandova iz čega zaključuje da je svota koja se plaća za korištenje pomorskog dobra premala.

Nataša Paleka Jakšić je kazala da štandovi na Šetnici rade na granici profitabilnosti. Smatra da djelatnosti na plaži Zlatni rat predstavljaju „zlatnu koku“ te da tu ima prostora za povećanje cijena, dok za štandove na Šetnici treba održati dosadašnje cijene.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da na Hvaru plaćaju minimalno 35.000,00 kuna, te da se dodjeljuju licitacijom po principu „tko da više“.

Tonči Kukoč smatra da se najviše zarađuju koncesionari na Zlatnom ratu te tamo vidi prostora za povećanje cijena, dok za štandove na Šetnici predlaže zadržavanje dosadašnjih naknada.

Mate Petrić smatra da treba povećati cijene za korištenje pomorskog dobra na Zlatnom ratu, jer se se tamo može zaraditi veliki novac. Također je predložio da se formira skupna 5 ljudi iz vijeća koji će još jednom razmotriti predloženu odluku i izvršiti usuglašavanje i utvrditi konačan prijedlog.

Načelnik je predložio da svaki vijećnik predloži amandmane na odluku te da se o njima glasuje.

Nakon toga su uslijedili amandmani vijećnika.

Tonči Buljan je predložio da se naknada za komunalnu infrastrukturu za točku 27. Beach bar 2, štekat 396 m2 sa predloženih 45.000,00 kuna poveća na 100.000,00 kuna.

Tonči Buljan je predložio da se naknada za komunalnu infrastrukturu za točku 28. Zdrava hrana u sendvičima na Zlatnom ratu sa predloženih 40.000,00 kuna smanji na 15.000,00 kuna.

Tonči Buljan je predložio da se naknada za komunalnu infrastrukturu za točku 29. Zdrava hrana na Zlatnom ratu sa predloženih 20.000,00 kuna smanji na 15.000,00 kuna.

Vijećnici nisu prihvatili predložene amandmane Tonča Buljana.

Mate Petrić je predložio da se naknada za komunalnu infrastrukturu za točku 10. Kiosk u šumici na Borku – zapad poveća sa predloženih 5.000,00 kuna na 10.000,00 kuna.

Mate Petrić je predložio da se naknada za komunalnu infrastrukturu za točku 31. Stol do 2m 2 za prodaju karata Kiosk u šumici na Borku – zapad poveća sa predloženih 6.000,00 kuna na 7.000,00 kuna.

Vijećnici su prihvatili ove amandmane Mate Petrića.

Mate Petrić je predložio da se naknada za komunalnu infrastrukturu za točku 3. Tri glisera na Zlatni rat poveća sa 35.000,00 kuna na 50.000,00 kuna.

Mate Petrić je predložio da se naknada za komunalnu infrastrukturu za točku 21. Palačinke na Zlatnom ratu poveća sa 60.000,00 kuna na 200.000,00 kuna.

Mate Petrić je predložio da se naknada za komunalnu infrastrukturu za točku 22. Kukuruz, pizzete… na Zlatnom ratu poveća sa 15.000,00 kuna na 30.000,00 kuna.

Mate Petrić je predložio da se naknada za komunalnu infrastrukturu za točku 23. Voćne salate na Zlatnom ratu poveća sa 90.000,00 kuna na 200.000,00 kuna.

Mate Petrić je predložio da se naknada za komunalnu infrastrukturu za točku 24. Voće i povrće na Zlatnom ratu poveća sa 10.000,00 kuna na 30.000,00 kuna.

Mate Petrić je predložio da se naknada za komunalnu infrastrukturu za točku 25. Tiskovine, galanterija  na Zlatnom ratu poveća sa 20.000,00 kuna na 30.000,00 kuna.

Mate Petrić je predložio da se naknada za komunalnu infrastrukturu za točku 26. Pečenjarnica na Zlatnom ratu poveća sa 68.000,00 kuna na 200.000,00 kuna.

Mate Petrić je predložio da se naknada za komunalnu infrastrukturu za točku 27. Beach bar 2, štekat 396 m2 poveća sa 45.000,00 kuna na 200.000,00 kuna.

Mate Petrić je predložio da se naknada za komunalnu infrastrukturu za točku 28. Zdrava hrana u sendvičima na Zlatnom ratu poveća sa 40.000,00 kuna na 75.000,00 kuna.

Mate Petrić je predložio da se naknada za komunalnu infrastrukturu za točku 29. Zdrava hrana na Zlatnom ratu poveća sa 20.000,00 kuna na 75.000,00 kuna.

Mate Petrić je predložio da se naknada za komunalnu infrastrukturu za točku 32. Jela i napici na plaži Potočine poveća sa 25.000,00 kuna na 40.000,00 kuna.

Vijećnici nisu prihvatili gore navedene amandmane Mate Petrića.

Katarina Marčić je predložila da se naknada za komunalnu infrastrukturu za sve bankomate poveća sa 18.000,00 kuna na 25.000,00 kuna.

Vijećnici su prihvatili ovaj amandman Katarine Marčić.

Katarina Marčić je predložila da se naknada za komunalnu infrastrukturu za točku 38. Štand za prodaju suvenira na početku Šetnice smanji sa 22.000,00 kuna na 15.000,00 kuna.

Vijećnici nisu prihvatili ovaj amandman Katarine Marčić.

Marjan Marjanović je predložio da se naknada za komunalnu infrastrukturu za točku 38. Štand za prodaju suvenira na početku Šetnice smanji sa 22.000,00 kuna na 20.000,00 kuna.

Vijećnici su prihvatili ovaj amandman Marjana Marjanovića.

Ivica Šćepanović je pobrojao točke koje su vijećnicima sporne, odnosno gdje se pojavljuje najveći broj amandmana, te je predložio formiranje grupe koja će iznjedriti usuglašen konačan prijedlog odluke.

Matko Baković je predložio, a načelnik prihvatio, da se naknada za komunalnu infrastrukturu za točku 38. Štand za prodaju suvenira na početku Šetnice smanji sa 22.000,00 kuna na 15.000,00 kuna. Nakon toga je predloženu odluku sa usvojenim amandmanima dao na glasovanje.

Odluku o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol vijećnici su prihvatili sa 6 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽAN, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 3)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o imenovanju ulice.

Naime, predlaže se da se ulici koja počinje od ulice Put Zlatnog rata (ŽC 6191) prema sjeveru u dužini od oko 270 metara, a završava na ulici Put Podkaštilja (Stara cesta Bol-Murvica) sa okolnim pripadajućim zemljištem određuje ime „Uz Paklinu“.

Odluku o imenovanju ulice Uz Paklinu vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 4)

Mijo Mijić iz Bola od općinskog vijeća da mu se omogući rekonstrukcija njegove zgrade ( čest. zgr. 321/4 i 322/3 k.o. Bol) na način da mu se prethodno omogući kupnja cca 10 m2 i korištenje cca 17 m2 terase iznad prostora čekaonice-biljetarnice koja je vezana za zgradu kina (čest. zgr. 321/1). Zauzvrat će on rekonstruirati zgradu čekaonice-biljetarnice sukladno projektu i troškovniku koji izradi Općina Bol.

Vijećnici su ranije tijekom 2015. godine, u načelu, podržali ovu zamolbu te su ovlastili općinskog načelnika da nastavi pregovore sa gospodinom Mijićem kako bi se realizirao projekt rekonstrukcije čekaonice-biljetarnice i kako bi se udovoljilo zamolbi g. Mijića.

Matko Baković je kazao da Mijo Mijić nije poštivao dogovore sa općinom, te je umjesto jedne etaže predlaže izgradnju dvije etaže.

Katarina Marčić je kazala da se dogovor o etažama ne nalazi u dokumentaciji, te da je riječ o usmenim dogovorima.

Smatra da podizanje dvije etaže ničime ne ugrožava općinske interese, a ustupanjem 10 m2 terase iznad biljetarnice bi se postiglo poravnavanje građevine sa ostalim susjednim zgradama i bolji vizualni dojam cijelog kompleksa zgrada.

Načelnik ističe da dogovore i principe treba poštivati.

U pregovorima sa g. Mijićem izgradnja jednog kata i terase su bili temelj razgovora, a kasnije je općini ponuđeno drugo rješenje.

Načelnik smatra da ovu zamolbu ne treba prihvatiti, a općina može sama urediti biljetarnicu, za čije uređenje idejno rješenje već postoji.

Predsjednik vijeća je podržao inicijativu načelnika da općina sama upravlja svojom imovinom.

Ivica Šćepanović također smatra da treba poštivati dogovore, te ukoliko je dogovoreno da se gradi jedna etaža zamolbu za gradnju dvije etaže treba odbiti.

Katarina Marčić je predložila da se usvoji molba g. Mije Mijića.

Vijećnici nisu prihvatili ovaj prijedlog.

Načelnik je predložio da se odbije molba g. Mije Mijića, te da općina iz vlastitih sredstava uredi prostor čekaonice-biljetarnice.

Vijećnici su sa 7 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvatili prijedlog općinskog načelnika.

POD 5)

Katarina Marčić je predložila da se za prošlu 3/2018 sjednicu općinskog vijeća ne isplati naknada vijećnicima, budući da je sjednica trajala samo nekoliko minuta.

Vijećnici nisu prihvatili ovaj prijedlog.

Načelnik Tihomir Marinković je predložio da se vijećnici pismeno očituju da li žele ili ne žele  naknadu za 3/2018 sjednicu općinskog vijeća.

Vijećnici nisu prihvatili ovaj prijedlog.

Dakle, za 3/2018 sjednicu općinskog vijeća vijećnicima će biti isplaćena naknada sukladno odredbama općinske Odluke o naknadama troškova za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća i zamjenika općinskog načelnika („Službeni glasnik“ Općine Bol br.  4/2010)

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14, 1/15 i 1/18) čuva u uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 00.20 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content