Zapisnik sa 4. sjednice vijeća 2017

Zapisnik sa 4. sjednice vijeća 2017
19. lipnja, 2017. u 2:29:28

alt

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/17-01/28

Ur. broj: 2104/02-17-02/01

Bol, 20. travnja 2017. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 4/2017 sjednice općinskog Vijeća održane dana 19. travnja 2017. godine, sa početkom u 19.30 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Tomislav Marčić, Ivica Ščepanović, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Srečko Karmelić, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Jakov Okmažić, Sani Bodlović.

Izočni: Frane Lukšić, Srečko Karmelić-opravdano, Branko Mikulić-opravdano.

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić – zamjenik načelnika Općine Bol, Mirko Perić-direktor KJP Grabov rat d.o.o., Dean Buvinić-pravnik KJP Grabov rat d.o.o., Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 8 vijećnika.

B) Dnevni red, na prijedlog Ivice Ščepanovića nadopunjen točkom 1., je prihvaćen JEDNOGLASNO, te glasi:

  1. Rasprava o dodjeli koncesije na plaži Zlatni rat.
  2. Rasprava i donošenje odluke o naknadama za komunalnu infrastrukturu na pomorskom dobru.
  3. Rasprava i donošenje odluke o javnih površina na području Općine Bol.
  4. Rasprava i donošenje odluke o naknadama za korištenje javnih površina na području Općine Bol.

C) Prihvaćanje zapisnika sa 3/2017 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 3/2017 sjednice Općinskog vijeća.

Također je utvrđeno da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 3/2017 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa 6 glasova ZA i 2 glasa PROTIV.

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je upoznao nazočne sa tijekom natječajnog postupka vezanog uz koncesiju na plaži Zlatni rat. Istaknuo je da ćemo naše interese dalje štititi kroz žalbeni postupak.

Naime, Skupština SDŽ je donijela Odluku o dodjeli koncesije na plaži Zlatni rat tvrtki Sport B na rok od 15. godina.

Pozvao je vijećnike na daljnju raspravu o ovoj temi i zatražio smjernice za daljnje aktivnosti.

Također je pozvao direktora KJP Grabov rat Mirka Perića i pravnika KJP Grabov rat Deana Buvinića da vijećnike detaljnije izvijeste o tijeku natječajnog postupka za koncesiju na plaži Zlatni rat.

Mirko Perić je kazao da je tvrtka Grabov rat dostavila dokumentaciju u zadanom roku, te da je sukladno Zaključku Natječajnog povjerenstva ta dokumentacija nadopunjena Potvrdama Trgovačkog suda u Splitu. Smatra da je odbacivanje natječajne dokumentacije Grabovog rata izvan pravne sfere te da on ne može razumjeti postupanje Natječajnog povjerenstva i Županijske skupštine.

Pravnik tvrtke Grabov rat Dean Buvinić je upoznao sa brojnim propustima i nezakonitostima u provedenom natječajnom postupku. Istaknuo je da je Županija selektivno primjenjivala odredbe Zakona o koncesijama i Zakona o javnoj nabavi. Također je kazao da je tvrtka Grabov rat dostavila svu traženu dokumentaciju, međutim to nije bilo dovoljno da bi se ta ponuda razmotrila.

Dean Buvinić je upoznao vijećnike sa različitim varijacijama žalbenog postupka, koji će ovisiti o formi akta u koji će SDŽ uobličiti svoju odluku.

Daljnji tijek rasprave o ovoj temi ćemo smjestiti pod točku 1. Dnevnog reda.

DNEVNI RED:

POD 1)

Ivica Ščepanović je podržao izlaganje Dean Buvinića te je i on istaknuo da odluka Skupštine SDŽ nema veze ni sa pravom ni sa pravičnošću. Smatra da se radi o pogodovanju određenoj grupi ljudi. Također se pita kako se, unatoč dobroj suradnji bolskog HDZ-a i SDP-a, moglo dogoditi da županijska Skupština predvođena HDZ-ovim vijećnicima izglasa dodjelu koncesije zagrebačkoj tvrtki Studio B.

Jakov Okmažić je pitao tko će upravljati plažom dok traje žalbeni postupak.

Dean Buvinić da žalba, uglavnom, ne odgađa provođenje odluke, te da će, prema sadašnjem stanju stvari, tvrtka Studio B iz Zagreba od 1. 1. 2018. godine upravljati plažom Zlatni rat.

Ivica Ščepanović je pitao da li se mijenjao sastav Povjerenstava za provođenje natječaja za dodjelu koncesije, budući da je prije predloženo poništenje natječaja, a poslije je predloženo da se koncesija dodjeli tvrtki Studio B.

Mirko Perić je kazao da se sastav Povjerenstva nije mijenjao, ali da Povjerenstvo bilo u krnjem sastavu kada je usvojen prijedlog da se koncesija dodjeli tvrtki Studio B.

Tomislav Marčić se osvrnuo na visinu ponude tvrtke Grabov rat. Primijetio je da je ona, neovisno o valjanosti ponude, ipak bila niža o ponude tvrtke Studio B.

Tomislav Marčić je pitao tko je odgovoran za visinu ponude KJP Grabov rat. Pitao je da li je ponuda rezultat procjene uprave Grabovog rata ili Skupštine društva.

Mirko Perić je kazao da je on odgovoran za visinu ponude, a da je ponuda rezultat stručne studije stručnjaka sa Ekonomskog fakulteta u Splitu. Smatra da ponuda tvrtke Studio B nije ekonomski opravdana.

Stipe Karmelić je kazao da je premijer Vlade RH zatražio od Ministarstva mora upravni nadzor nad procedurom donošenja odluke o dodjeli koncesije na plaži Zlatni rat. Općinska uprava i pravnik Grabovog rat su danas razmatrali mogućnosti poništenja ovog natječaja, a o svim sumnjivim postupcima će biti obavješteni predsjednik Vlade i Ministarstvo mora. Među više sumnjivih okolnosti istkano je da su ponude društva Auro Bol d.o.o. i Sport B d.o.o. napravljene protivno pravilima tržišnog natjecanja, te su obje morale biti odbačene. Naime, oba društva su ponudila fiksni iznos koncesije od 1.850.000,00 kuna, varijabilni iznos koncesije od 5,4 % godišnjeg prometa i oba su napravila matematičku grešku u zbrajanju od 5.060,00 kuna.

Tomislav Marčić smatra da su obje ponude u dijelu o investiranju nerealne, pa smo mogli ponuditi i više i na taj način biti i financijski povoljnija ponuda.

Ivica Ščepanović je kazao da trebamo napraviti akcijski plan, angažirati poznati odvjetnički ured te se do kraja boriti za poništenje ove odluke Skupštine SDŽ.

Doro Adulmar je zaključio da treba poduzeti sve mjere potrebne za poništenje ovog natječaja. Smatra da treba angažirati poznati odvjetnički ured, naše stručne službe, angažirati sve stanovništvo Bola, inicirati prosvjede i peticije.

Tomi Fabijanović je kazao da je on izvijestio središnjicu HSLS-a o zbivanjima u Bolu, te da Općina Bol ima punu podršku predsjednika HSLS-a Darinka Kosora u borbi za očuvanje koncesije na plaži Zlatni rat.

Pravnik tvrtke Grabov rat d.o.o. Dean Buvinić u 20.30 sati napušta sjednicu općinskog vijeća.

Načelnik je kazao da treba angažirati odvjetničku tvrtku kojoj su koncesije uža specijalnost, da treba angažirati građane i organizirati javne prosvjede, obavijestiti medije o svim događanjima te na taj način vršiti pritisak na nadležne institucije.

Matko Baković je podržao sve navedene inicijative. Istaknuo je da da sada nije vrijeme za politička prepucavanja, da se svi složno trebamo boriti za poništenje ovog natječaja. Kazao je da je o nepravilnostima u natječaju obavijestio premijera Vlade RH, te da očekuje njegovu brzu reakciju. Smatra da nitko ne smije dobiti dugotrajnu koncesiju na plaži Zlatni rat, već da općina treba upravljati plažom izdavanjem koncesijskih odobrenja na maksimalno 5 godina.

Tomislav Marčić podržava održavanje prosvjednog skupa u trajektnoj luci u Supetru, koji se planira za utorak 25. travnja, ali bez blokade trajektnog prometa.

Također je primijetio da u Bolu ima puno zluradih ljudi, te se pita što je općina radila sve ove godine kada je stekla tako veliki broj neprijatelja.

Boris Škrbić je kazao da je ovaj natječaj očito namješten. Također je podržao sve gore nabrojene metode borbe za očuvanje plaže Zlatni rat.

Stipe Karmelić je kazao da se pomorskim dobrom može upravljati i izdavanjem koncesijskih odobrenja na rok od 1 do 5 godina. Općina Bol je i do sada na cijelom pomorskom dobru (od Martinice do Zlatnog rata) izdavala koncesijska odobrenja na rok od 1 godine. To je bio 100%-tni prihod općine Bol.

Sani Bodlović je predložila načelniku da i on o zbivanjima na Bolu obavijesti vrh SDP-a.

Doro Adulmar je kazao da ne trebamo optuživati jedni druge. Podržao je inicijativu za održavanje prosvjeda u Supetru. Istaknuo je da to trebamo djelovati pametno, razborito i civilizirano.

Načelnik je kazao da je za utorak 25. travnja najavljen prosvjed u trajektnoj luci u Supetru, te da treba obavijestiti sve medije i pozvati sve otočane da se u što većem broju odazovu i podrže Boljane u borbi za očuvanje plaže Zlatni rat. Načelnik je kazao da ne treba blokirati trajektni promet, jer bi to štetilo bračkom turizmu.

Vijećnici su JEDNOGLASNO podržali održavanje mirnog prosvjeda u Supetru, te su podržali inicijativu o promjeni zakona koja bi dovela do toga da općina u potpunosti upravlja pomorskim dobrom na svome području.

POD 2)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol.

Naime, dana 31. srpnja 2016. godine je istekao ugovor o koncesiji na pomorsko dobro kompleksa plaže Zlatni rat i područja kod crkvice Sv. Pavla koji je sklopljen između SDŽ i KJP Grabov rat d.o.o..

Ishođena je suglasnost Ureda za pomorstvo u SDŽ na Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2017. godinu. U 2017. godini pomorskim dobrom na plaži Zlatni rat i kod crkvice Sv. Pavla upravlja općina Bol davanjem godišnjih koncesijskih odobrenja. Svi korisnici pomorskog dobra moraju plaćati koncesijsku naknadu prema Uredbi koju je odredila Vlada Republike Hrvatske još 2004. godine.

Dosadašnji koncesionar plaže Zlatni rat je sa svojim poslovnim suradnicima (pod koncesionarima) bio sklopio ugovore na iznose koji su u pravilu veći nego koliko iznosi koncesijska naknada prema uredbi. Vijeće općine Bol je ovlašteno donijeti odluku o plaćanju naknade za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru koja se predlaže u materijalima.

Iznos naknade za korištenje komunalne infrastrukture zajedno sa koncesijskom naknadom uglavnom daje naknadu koju su do sada plaćali korisnici pomorskog dobra na području općine Bol.

Nositelji koncesijskih odobrenja za djelatnosti na pomorskom dobru koja su navedena u Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Bol plaćaju naknadu prema Uredbi o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru i naknadu za korištenje komunalne infrastrukture.

Općina Bol je raspisala natječaj za davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru za 2017. godinu.

Naknada za korištenje komunalne infrastrukture zajedno sa naknadom za koncesijsko odobrenje plaća se u dva obroka i to: 50% u roku od osma dana od dostave računa, a 50% najkasnije do 30. lipnja tekuće godine.

Prijedlog odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol je bio na Dnevnom redu i na prošle sjednice općinskog vijeća

Vijećnici su na prošloj sjednici općinskog vijeća donijeli zaključak da se o predloženoj odluci održi sastanak predstavnika Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja, Grabovog rata i predstavnika Općine Bol te da se još jednom razjasne podaci o visini naknade koji su do sada plaćali pojedini koncesionari na plaži Zlatni rat i visine naknade koja se predlaže za ubuduće.

Sastanak je održan i usuglašene su visine naknada za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol, te je današnji prijedlog odluke rezultat usuglašenih stavova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja, Grabovog rata i predstavnika Općine Bol.

Odluku o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol vijećnici su prihvatili sa glasova 6 ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 3)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio prijedlog odluke o planu korištenja javnih površina.

Sve djelatnosti na javnim površinama Općine Bol se planiraju kao i prošle godine.

Ova odluka postoji od osnivanja općine, ali se svake godine po nešto mijenja i usavršava.

Ovom odlukom su postavljena općenita načela po kojima se može koristiti javna površina.

Plan korištenja Javnih površina je JEDNOGLASNO potvrđen.

POD 4)

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da se prijedlog odluke o naknadama za korištenje javnih površina ne razlikuje u odnosu na prošlogodišnju odluku.

Javna površina u prvoj zoni naplaćuje se u 100 %-tnom iznosu.

Javna površina u drugoj zoni naplaćuje se u 75%-tnom iznosu.

Vijećnici su JEDNOGLASNO potvrdili postojeću Odluku o naknadama za korištenje javnih površina.

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 21.15 sata

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content