Zapisnik sa 4. sjednice vijeća 2016.

Zapisnik sa 4. sjednice vijeća 2016.
6. prosinca, 2016. u 13:43:31

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

 

Klasa: 021-05/16-01/64

Ur. broj: 2104/02-16-02/01

Bol, 1. kolovoza 2016. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  4/2016 sjednice općinskog Vijeća održane dana 27. srpnja 2016. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća),  Tomi Fabijanović, Ivica Ščepanović, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Sani Bodlović, Srečko Karmelić.

 

Izočni: Frane Lukšić, Tomislav Marčić, Branko Mikulić, Jakov Okmažić.

 

Ostali nazočni:  Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić – zamjenik načelnika Općine Bol, Mirko Perić – direktor KJP Grabov rat, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol,  Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Feliks Lukas (točka 1. Dnevnog reda), Boris Hojski i Toni Bulić (točka 2. Dnevnog reda), Boško Botica i Tonči Buljan (točka 3. Dnevnog reda), Alenka Kojdić-referentica za tehničke poslove i komunalne djelatnosti (točka 4. Dnevnog reda),  Joško Egekher – predstavnik medija.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 7 vijećnika.

 

B) Dnevni red, na prijedlog vijećnika Ivice Ščepanovića nadopunjen točkama 12. i 13., je prihvaćen JEDNOGLASNO, te glasi:

 1. Izvješće o WTA teniskom turniru 2016. godine, (gost Felix Lukas)
 2. Izvješće o IFCA Svjetsko prvenstvo u jedrenju na dasci 2016. (gost Boris Hojski)
 3. Izvješće o sportsko-zabavnoj manifestaciji Božić 2015. (gost Boško Botica)
 4. Izvješće o prijavama općine Bol na natječaje i javne pozive za razdoblje 2014-2016.
 5. Rasprava i donošenje odluke o javnim priznanjima općine Bol za 2016.
 6. Rasprava i donošenje odluke o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na području općine Bol.
 7. Rasprava i donošenje odluke o novoj odluci o trećim izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja općine Bol.
 8. Rasprava i donošenje odluke o novoj odluci o drugim izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja naselja Bol.
 9. Rasprava i donošenje odluke o zabrani izvođenja radova za 2017. godinu.
 10. Informacija o očitovanju općinskog punomoćnika o mogućnosti povrata jamčevine MS Brač turistu d.o.o. i donošenje zaključka o idućim koracima.
 11. Rasprava i donošenje zaključka o prigovoru na odgovor na zamolbu gospodina Franka Marinkovića i očitovanje o ostalim dopisima vijeću.
 12. Donošenje odluke o davanju pomoći za liječenje Davida Bapca-bolesnog unuka Boljanina Karla Topalovića
 13. Informacija o poduzetim radnjama za otkup zemljišta za groblje.

 

C) Prihvaćanje zapisnika sa 3/2016 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 3/16 sjednice Općinskog vijeća.

Također je utvrđeno da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 3/16 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa  6 glasova ZA, dok je 1 vijećnik glasovao PROTIV.

 

D) Izvješće općinskog načelnika o radu općine Bol od prošle sjednice vijeća:

Načelnik je kazao da se ove godine očekuje rekordna turistička sezona, a kao primjer je istaknuo činjenicu da je jučer 26. srpnja već dosegnut broj noćenja za srpanj ostvaren u 2015. godini.

Načelnik je rekao da će uskoro biti dovršena ograda na Račiću.

Također je istaknuo nezadovoljstvo kvalitetom izvedenih radova na novosagrađenom nogostupu na Obilaznici. Najavio je da će se od izvođača radova zatražiti ponovno i  kvalitetnije postavljanje betonskih kocki, a do tada im se neće isplatiti sva ugovorom predviđena sredstva za izvođenje radova.

Načelnik je izvijestio vijećnike o aktivnostima tvrtke Grabov rat na održavanju čistoće u mjestu (košnji trave, pranju ulica i sl.).

 

E) Vijećnička pitanja, primjedbe, prijedlozi i pohvale:

Matko Baković je upozorio na opasnosti za pješake na Šetnici. Smatra da biciklisti, vozači  električnih vozila i sl. vožnjom prevelikom brzinom ugrožavaju sigurnost pješaka.

Načelnik je kazao da se na Šetnici mogu postaviti dodatni znakovi kojima bi se ograničila brzina vožnje biciklima i drugim sličnim vozilima.

Doro Adulmar je kazao da se iznajmljivača električnih dvokolica treba upozoriti da  ta vozila ne voze Šetnicom. Također je kazao da treba staviti dodatne znakove o zabrani prometovanja Šetnicom električnim vozilima.

Mate Petrić je od direktora Grabovog rata zatražio informaciju o nezgodi katamarana na Velom mostu.

Mirko Perić je kazao da je katamaran usisao konop te da mu je oštećena turbina.

Do nezgode je došlo zbog greške kapetana plovila, ali bez ozbiljnih posljedica po putnike i plovilo. Intervencija je trajala 4,5 sata, a oštećenim putnicima, koji zbog kašnjenja nisu mogli stići na odredište,  je vraćen novac.

Tomi Fabijanović je kazao da je ispred poslovnog prostora Kate Karmelić zakupoprimac počeo slagati robu, te da je ta roba doslovno razbacana posvuda uključujući i obližnji park te da je onemogućen prolaz i pješaka i vozila.

Načelnik je rekao da će poslati komunalnog redara da utvrdi stanje na terenu te da postupi u skladu sa svojim nadležnostima.

Tomi Fabijanović je pitao zbog čega je pojedinim koncesionarima povećana naknada za korištenje pomorskog dobra, a zaključak općinskog vijeća je bio da se ta naknada ne povećava.

Načelnik je rekao da je do povećanja cijena pojedinim koncesionarima došlo zbog potrebe usklađenja sa zakonskim odredbama. U nekim slučajevima se radilo o naplati dodatnog prostora, a kod nekih koncesionara i o naplati dodatnih sredstava za rad.

Ivica Ščepanović je kazao da je korisnicima pomorskog dobra trebalo obrazložiti razloge za povećanje cijena, odnosno da je to trebalo kvalitetnije izkomunicirati.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da su koncesionari uz račun dobili i dopis sa obrazloženjem načina obračuna koncesijske naknade.

Tomi Fabijanović je rekao da pojedini  koncesionari na plažama sami brinu o pomorskom dobru i time imaju godišnji trošak od 20.000,00 do 30.000,00 kuna.

Stipe Karmelić je rekao da je bolje da sami koncesionari uređuju plažu u skladu sa svojim potrebama, nego da to čini općina i to im dodatno naplaćuje.

Boris Škrbić je kazao da vijećnici trebaju štiti interese općine, a ne interese privatnika koji ionako stalno bespravno šire  gabarite svojih objekata.

Doro Adulmar smatra da su neka povećanja cijena očito opravdana bilo zbog zakonskih odredbi, povećanja prostora ili asortimana. Također je kazao da se u slučaju bespravnog širenja mogu aktivirati bjanko mjenice koje su pribavljene od koncesionara baš u svrhu garancije da će se poštivati komunalni red.

Načelnik je istaknuo da stranke nezadovoljne Rješenjem o dodjeli koncesijskog odobrenja uvijek mogu izjaviti žalbu na isto, te da se u drugostupanjskom postupku može utvrditi osnovanost žalbe.

Ivica Ščepanović  smatra da je loša komunikacija između vijeća i načelnika odnosno općinskih službi. Smatra da vijećnici nemaju dovoljno informacija o aktivnostima načelnika i općinske uprave, te je zatražio  informaciju o tome u kakvoj je financijskoj situaciji Općina Bol i kakvo je stanje zaduženja. Smatra da bi vijećnike trebalo redovito emailom obavještavati o aktualnostima u radu općine.

Načelnik je kazao da su vijećnici više puta  bili izvješteni o detaljima kratkotrajnog zaduživanja kod Zagrebačke banke. Također su bili izvješteni o detaljima razgovora sa Županom vezano uz povrat 2.200.000,00 kuna koje Općina Bol očekuje na ime ulaganja koje je općina imala na Račiću. Načelnik vjeruje da će općina, neovisno o financijskim problemima na početku godine, ovu financijsku godinu zaključiti pozitivno.

Srečko Karmelić je predložio ugradnju ograde do potoka pokraj rampe kod plaže Zlatni rat. Smatra da je sadašnja situacija opasna i za pješake i za vozila.

Načelnik je kazao da su za postavljanje ograde uz potok nadležne Hrvatske vode, ali da će pokušati riješiti problem.

Doro Adulmar je predložio da se ispod sprava za vježbanje postavljenih poviše plaže Zlatni rat napravi betonsko postolje kako bi se izbjegla dosadašnja situacija da se oko ljudi koji žele vježbati na tim spravama podiže oblak prašine.

 

DNEVNI RED:

POD 1)

Direktor WTA Bol Opena-a gospodin Feliks Lukas je izvijestio vijećnike o rezultatima ovogodišnjeg WTA teniskog turnira održanog na Bolu.

Kazao je da je bolski turnir dobio priznanje kao najbolje organizirani turnir u svojoj kategoriji na svijetu.

Također je istaknuo da je ime turnira Bol Open doseglo vidljivost od preko 50 milijuna na svjetskoj razini preko svih medija (društvene mreže, web, live web-streaming i tiskovni mediji).

Direktor Feliks Lukas je vijećnicima prikazao prezentaciju u kojoj je detaljno izložio i opisao pozitivne učinke održavanja WTA turnira na Bolu na lokalnu zajednicu, kao i na promociju Bola i Hrvatske u svijetu.

Feliks Lukas je od vijećnika i načelnika zatražio povratnu informaciju da li vide benefite u ovoj sportskoj manifestaciji, tako da se u skorom roku može donijeti odluka da li postoje uvjeti i dugoročan plan da se WTA turnir održi i idućih godina na Bolu, a naročito konkretno u 2017. godini.

Gospodin Lukas je kazao da je rok za potvrdu lokacije za održavanje turnira u 2017. godini  01. kolovoza 2016. godine.

Doro Adulmar je cijelu organizaciju turnira ocijenio kao pozitivnu improvizaciju.

Smatra da ubuduće, uz lokalnu samoupravu, organizaciju turnira treba aktivno podržati hotelska kuća Zlatni rat te županijska i Hrvatska Turistička zajednica. Treba sazvati sastanak svih zainteresiranih za nastavak turnira, ali ističe da Općina Bol u idućoj godini ne može sudjelovati u financiranju turnira sa tako visokim iznosom sredstava kao ove godine.

Ivica Ščepanović je kazao da je vijeće Općine Bol u dobroj vjeri podržalo organizaciju teniskog turnira na Bolu, te da sada od organizatora očekuje detaljan financijski elaborat.

Vijećnici su ukazali i na neke organizacijske propuste kao npr. poluprazne terene u visokoj fazi turnira, nepozivanje vijećnika na neka službena događanja i sl.

Srečko Karmelić je pitao gospodina Lukasa  kakova su njegova očekivanja očekivanja za slijedeću godinu u odnosu na sufinanciranje turnira od strane Općine Bol.

Feliks Lukas je kazao da i iduće godine, kao preduvjet za održavanje turnira, očekuje jednaku novčanu podršku od Općine Bol  i TZO Bol.

Doro Adulmar je najavio održavanje tematske sjednice vijeća na kojoj će se donijeti zaključke o  budućem sufinanciranju turnira i ostalim pitanjima vezanim uz organizaciju.

 

Vijećnici su izvješće gospodina Feliksa Lukasa primili na znanje.

 

POD 2)

Toni Bulić i Boris Hojski su izvijestili vijećnike o rezultatima IFCA svjetskog prvenstva u jedrenju na dasci  Zoo Station Bol Brač održanog u lipnju 2016. godine.

Na turniru je sudjelovalo 75 natjecatelja iz 19 zemalja.

Kao pratnja natjecateljima su došle još 122 osobe.

Svi natjecatelji i njihova pratnja  su samostalno podmirili troškove boravka na Bolu.

Obavijest o održavanju ovog prvenstva je objavljena na brojnim web portalima koji su u vrijeme održavanja prvenstva zabilježile više od 4.000.000 pregleda, odnosno ulaza na stranice.

Natjecanje je dobilo visoke ocjene natjecatelja i jedriličarske federacije, a te ocjene svrstavaju ovaj turnir u TOP 3 natjecanja  pod organizacijom Svjetskog jedriličarskog saveza.

Natjecatelji su imali pozitivno mišljenje o organizaciji prijevoza i smještaja, pomoći na moru, brzine djelovanja u iznenadnim situacijama, kvaliteti regatnog polja, otvaranju i zatvaranju natjecanja, zabavnog programa, organizacije prehrane…

Negativno su ocijenili nedostatak sanitarnih čvorova i nedostatak tuševa.

Toni Bulić je upoznao vijećnike i sa troškovnikom natjecanja.

Ukupni troškovi Svjetskog prvenstava u jedrenju na dasci  u 2016. godini iznose ukupno 413.000,00 kuna.

Vijećnici su pozitivnim ocijenili ovaj sportski događaj, te su od organizatora zatražili da se na vrijeme (u 9. mjesecu) prijave na natječaj Općine Bol za Program javnih potreba u sportu, kako bi se sufinanciranje prvenstva moglo uvrstiti u proračun za iduću godinu.

Toni Bulić i Boris Hojski su na upit vijećnika kazali da bi njih zadovoljilo sufinanciranje u visini cijene koncesije koju plaćaju za korištenje pomorskog dobra.

 

Vijećnici su ovo izvješće primili na znanje.

 

POD 3)

Boško Botica i Tonči Buljan su vijećnike izvijestili o rezultatima manifestacije „Sportsko zabavni Božić 2015.“ održane na Bolu.

Ukupan trošak održavanja manifestacije je iznosio 37.267,00 kuna.

U općinskom proračunu za troškove organizacije planiran je iznos od 25.000,00 kuna, a do danas je uplaćeno 15.000,00 kuna.

Produžen je period održavanja manifestacije te je odrađen i doček Nove godine.

Ukupno se radilo  13 dana, a dodatnih 5 dana su pripremani tereni na Poljani.

Manifestacija je imala i humanitarni karakter te su se prikupljale donacije za udrugu Brački pupoljci.

Boško Botica je istaknuo da je velika posjećenost manifestacije pokazatelj njenog uspjeha te da je sportski dio manifestacije najviše zaslužan za njen uspjeh.

Iznio je nekoliko ideja za proširenje ponude „Sportsko zabavnog Božića“.

Predlaže proširenje sportskog programa (šah, tenis, maraton, pikado…), organizaciju zabavnih sadržaja za djecu (nogometni turniri, skakanje u vrećama…).

Također smatra da se može poboljšati i ugostiteljski program na način da se organizira više zabavnih sadržaja unutar šatora, da se organizira veliki vatromet, da se događaj promovira na političkoj razini te da se pojača medijska promocija.

Ivica Ščepanović je predložio da općina umjesto iznajmljivanja  šatora, kupi šator koji bi i u drugim periodima u godini mogao služiti za razna događanja. Također je pitao organizatore „Sportsko zabavnog Božića“ da li su imali kakvih problema vezanih uz fiskalizaciju, inspekcije i sl.

Tonči Buljan je kazao da su ove godine riješili fiskalizaciju, te da su zakonito poslovali. Također da su obavijestili policiju o održavanju ovog događaja, te da nije bilo nikakvih problema tijekom održavanja manifestacije.

Boris Škrbić je također podržao ovaj događaj te smatra da općina i dalje treba pružati financijsku podršku  za održavanje ove manifestacije.

Doro Adulmar je kazao da su sportska događanja najatraktivniji dio manifestacije, te da bi bilo dobro da se postavi tabla sa rasporedom događanja.

Tonči Buljan je zahvalio Općini Bol za podršku i pomoć koju daje u organizaciji ovog događaja koji razbija zimsku monotoniju i Boljanima donosi jednu drugačiju Božićnu priču.

 

Vijećnici su ovo izvješće primili na znanje.

 

POD 4)

Referentica za tehničke poslove i komunalne djelatnosti Alenka Kojdić je vijećnicima podnijela  izviješće o prijavama na natječaje i javne pozive za 2014., 2015. i 2016. godinu.

Tijekom 2014. godine Općina Bol je prijavila 5 projekta na razne natječaje, od toga broja odobrena su 3 projekta, a odbijena 2.

Odobreni su slijedeći projekti:

-Pregled javne rasvjete u Bolu – sufinanciranje u iznosu od 20.000,00 kuna

-Nabavka digitalne opreme  za kino Bol-sufinanciranje u iznosu od 300.000,00 kuna

-Javna rasvjeta Šetnice-sufinanciranje u iznosu od 580.000,00 kuna.

Sva sredstava su namjenski utrošena, a projekti su u cijelosti završeni.

Tijekom 2015. godine Općina Bol je prijavila 11 projekata na natječaje, od toga su odobrena 2 projekta, a odbijeno ih je 9.

Odobreni su slijedeći projekti:

-Uređenje tematske staze Bol-Murvica-Vidova Gora- sufinanciranje u iznosu od 7.000.00 kuna

-Uređenje plaže za invalide-sufinanciranje u iznosu od 175.000,00 kuna.

Tijekom 2016. godine Općina Bol je prijavila 3 projekta na natječaje, od tog broja odbijena su 2, a rezultati trećeg će biti poznati tijekom prosinca.

Alenka Kojdić navodi da Općina Bol spada u skupinu sa najvišim indeksom razvijenosti u RH, te da otok Brač spada u skupinu razvijenih jadranskih otoka, te da stoga Općina  Bol kod prijave na razne natječaje ne dobiva veliki broj bodova, jer prioritet uvijek imaju nerazvijenije općine i gradovi.

Alenka Kojdić je također navela da je Općina Bol ishodila vlasnički list i građevinsku dozvolu za rekonstrukciju potkrovlja Dječjeg vrtića te da se je općina prijavila na tri različita natječaja za sufinanciranje ovog projekta, ali na nijednom od ta tri natječaja nije uspjela zbog visokog indeksa razvijenosti.

Tomi Fabijanović je pitao zbog čega nije prijavljen projekt izgradnje Vatrogasnog doma.

Alenka Kojdić je kazala da će tvrtka Cerado d.o.o. u i me DVD-a projekt Vatrogasnog doma prijaviti na natječaje iz EU fondova. Natječaj još nije niti raspisan, a ni uvjeti natječaja još nisu poznati.

Alenka Kojdić je također izvijestila vijećnike o trenutnom stanju vezanom uz izgradnju luke na Bolu.

Općina Bol je provela i usvojila izmjene i dopune Prostornog plana, te je Luka Bol definirana kao Luka otvorena za javni promet.

Prema dogovoru Općine Bol i Županijske Lučke uprave, Lučka uprava će preuzeti obvezu ishođenja građevinske dozvole, kao i financiranje luke koja je u njihovoj nadležnosti kao luka otvorena za javni promet.

Općina Bol je naručitelj izrade Studije utjecaja na okoliš, i naša je obveza dovesti do kraja Studiju, te zajedno sa Rješenjem kojim se odobrava studija predati dokumentaciju za ishođenje lokacijske dozvole. Ministarstvo provodi postupak ocjene Studije te izdaje Rješenje o prihvatljivosti za okoliš.

Izgradnja Luke Bol je predviđena u tri faze.

Prva faza je istočni dio (Račić) zajedno sa objektima visokogradnje.

Druga faza je postojeća luka-središnji dio Bolske luke.

Treća faza je zapadni dio od benzinske postaje do Biline kuće. Treća faza je trenutno razrađena samo kao idejno rješenje, ali je uvrštena u Studiju utjecaja na okoliš.

Lokacijska dozvola se traži za 1. i 2. fazu Luke Bol.

Općina Bol je pribavila sve potrebne projekte za izradu Studije utjecaja na okoliš, te ih je dostavila tvrtki Oikon d.o.o. koja radi na izradi Studije.

Paralelno sa izradom Studije, Općina Bol prikuplja Uvjete za lokacijsku dozvolu koji  se pribavljaju prije podnošenja Zahtjeva za lokacijsku dozvolu.

 

Vijećnici su izvješće Alenke Kojdić primili na znanje.

 

POD 5)

Doro Adulmar je upoznao nazočne sa zaključcima Komisije za dodjelu javnih priznanja.

Na sjednici Komisije održanoj dana 18. srpnja 2016. godine u sastavu: Doro Adulmar, Zvonko Marić, Mario Jakšić i Matko Baković  razmotreni su svi pristigli prijedlozi za dodjelu javnih priznanja, a članovi komisije su, od pet ponuđenih, prihvatili tri prijedloga.

Članovi komisije su utvrdili da su u otvorenom roku zaprimljeno pet prijedloga za dodijeli javnih priznanja i to:

–          Prijedlog Matka Bakovića da se gospodinu Jakši Marinkoviću Šimiću dodijeli nagrada općine Bol za životno djelo

–          Prijedlog Školskog odbora Srednje škole Bol da se gospodinu Krešimiru Okmažiću dodijeli Grb općine Bol.

–          Prijedlog Lee Marinković da se gospodinu Frani Marinkoviću dodijeli godišnja nagrada općine Bol.

–          Prijedlog Fanike Serventi da se gospodinu Nevenu Bilišu dodijeli javno priznanje

–          Prijedlog Stipe Karmelića da se  Bolskom Dominikanskom samostanu dodijeli Grb općine Bol.

Članovi odbora su prokomentirali sve zaprimljene prijedloge i obrazloženja, te su jednoglasno zaključili da vijeću općine Bol predlože donošenje odluke o slijedećim javnim priznanjima općine Bol za 2016. godinu:

–          Dominikanskom samostanu se dodjeljuje Grb općine Bol za nemjerljiv doprinos na kulturni i vjerski život građana Bola, a povodom 800 godišnjice utemeljenja Dominikanskog reda.

–          Krešimiru Okmažiću se dodjeljuje Grb općine Bol za dugogodišnji doprinos razvoju prosvjete i školstva.

–          Jakši Marinkoviću Šimiću se dodjeljuje Grb općine Bol za dugogodišnji doprinos turističke privrede.

Matko Baković je predložio da se umjesto nagrade Grb općine Bol Krešimiru Okmažiću dodjeli nagrada za životno djelo.

Taj  prijedlog su podržali i Sani Bodlović i Boris Škrbić.

Doro Adulmar je kazao da Općina Bol još nikome nije dala nagradu za životno djelo, da bi za dodjelu te nagrade trebalo imati osobu sa izuzetnim zaslugama. Smatra da ne treba snižavati dosadašnje kriterije i remetiti postavljenu ljestvicu vrijednosti.

Nakon toga je pozvao vijećnike da usvoje odluku u onom obliku u kakvom ju je predložila Komisija za dodjelu javnih priznanja.

 

Predložena odluka o javnim priznanjima općine Bol, donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je, nakon kraćih konzultacija sa vijećnicima, predložio da visina novčane naknade za javno priznanje – Grb Općine Bol iznosi  6.000,00 kuna.

 

POD 6)

Doro Adulmar je upoznao nazočne sa prijedlogom odluke o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima Općine Bol kojom se nastoji podići kvaliteta građanima Bola u centru mjesta, tako  što će im se osigurati jedno parkirališno mjesto u blizini mjesta boravka uz plaćanje naknade u iznosu od 1.000,00 kuna godišnje.

Svima ostalima građanima Bola i turistima se osigurava besplatno parkiranje na parkiralištu na ulasku u mjesto i na parkiralištima na Poljani.

Također se predlaže da se na Loži i na Rudini omogući besplatno parkiranje skutera.

Predloženom odlukom utvrđuju se parkirališna mjesta na kojim se vrši naplata parkiranja, način povjeravanja parkirališnih mjesta uz naplatu na upravljanje i organizaciju naplate, visina naknade, rok i način korištenja sredstava ostvarenih naplatom parkiranja.

Naplata naknade za parkiranje vozila obavlja se na javnim parkiralištima na području općine Bol na slijedećim lokacijama: parkiralište kod benzinske postaje, parkiralište na Velom mostu, parkiralište kod vrtića, parkiralište na Loži i parkiralište na Rudini.

Matko Baković je predložio amandman na ovaj prijedlog odluke.

Među ostalim, predlaže da fizičke osobe sa prebivalištem na području zone plaćaju povlaštenu kartu za sezonu u iznosu od 1.000,00 kuna, a pravne osobe u iznosu od 2.400,00 kuna. Ukoliko ostane slobodnih mjesta, ona se mogu ponuditi domaćinstvima za goste iz apartmana po cijeni za jedno parkirališno mjesto u iznosu od 4.000,00 kuna.

 

Amandman Matka Bakovića vijećnici su prihvatili sa 6 glasova ZA, dok je 1 vijećnik bio odsutan.

Odluku o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima Općine Bol vijećnici su donijeli sa 6 glasova ZA, dok je 1 vijećnik bio PROTIV, a  objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

 

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je predložio prekid sjednice, obzirom da zbog zamora vijećnika se neće moći kvalitetno raspravljati o ostalim točkama dnevnog reda, koje su također veoma značajne za Općinu Bol.

Ovaj prijedlog predsjednika vijeća je JEDNOGLASNO prihvaćen.

Sjednica je prekinuta u  23.30 sata.

 

Nastavak sjednice:

Petak 29. srpnja 2016. godine, 10.00 sati, ured Općine Bol

 

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća),  Tomi Fabijanović, Ivica Ščepanović, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Sani Bodlović,.

 

Izočni: Frane Lukšić, Tomislav Marčić, Branko Mikulić, Jakov Okmažić, Srečko Karmelić.

 

Ostali nazočni:  Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić – zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol,  Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

 

Utvrđuje se kvorum, prisutno je 6 vijećnika.

 

DNEVNI RED:

POD 7)

Stipe Karmelić je upoznao nazočne da sa prijedlogom nove odluke o izradi trećih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Bol.

Glavni razlog za donošenje nove odluke je što su stručnjaci napokon odredili točan koridor žičare Bol-Vidova gora, i što je za to potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Drugi razlog donošenja nove odluke je što se predlaže omogućavanje građenja jednostavnih građevina uz postojeće legalne stambene objekte izvan stambene zone (nadstrešnica, sjednica, bazen, boćalište, kokošarnik, kunićarnik, plastenik i staklenik..) i onemogućavanje postavljanje montažnih drvenih, željeznih i sličnih građevina na području općine Bol, osim postavljanja kioska za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga samo na temelju odluke nadležnog tijela općine Bol.

Na ranije održanoj sjednici odbora za prostorno planiranje članovi odbora su dali pozitivno mišljenje na prijedlog nove odluke o izradi trećih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Bol.

Stipe Karmelić je kazao da je Odbor za prostorno planiranje na svojoj zadnjoj sjednici, osim prijedloga trećih IDPPU-a Općine Bol i drugih IDUPU-a naselja Bol predložio i izmjene županijskog prostornog plana, a koje se odnose na područje Općine Bol.

Tako je županiji predloženo postojeću T2 zonu Drasin planirati kao dvije manje T2 zone (70 % vile, 30% hoteli) i 2 manje T3 zone (kampovi visoke kategorije) sa sveukupno 700 ležajeva.

Osim toga županiji je predloženo planirati nove turističke sadržaje na visoravni Vidova gora i nove turističke sadržaje (megalitni park, joga, masaža, predavanja, kušaone vina itd.) uz stari put Bol-Murvica.

U raspravi o novoj odluci o trećim IDPPU-a Općine Bol vijećnici su prihvatili da se unutar građevne zone omogući izgradnja sjenica za parkiranje vozila, omogući izgradnja i nadogradnja gospodarskog centra društva Zlatni rat d.d. Bol za smještaj sezonskih radnika i omogući rekonstrukcija izgradnja i nadogradnja Hotela Park u butik hotel.

Ivica Ščepanović je predložio da se odgodi donošenje ove odluke kako bi veći broj vijećnika bio u mogućnosti iznijeti svoja mišljenja i stavove o ovoj važnoj tematici.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da se ovdje radi o donošenju odluke o izradi plana, a sam plan će se donijeti za otprilike 6 mjeseci i još će o njemu biti javnih rasprava i rasprava na općinskom vijeću.

 

Predložena odluka o izradi trećih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Bol, donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 8)

Doro Adulmar je upoznao nazočne da sa prijedlogom odluke o izradi druge izmjene i dopune UPU-a naselja Bol, a koja se predlaže radi usklađenja sa trećim izmjenama i dopunama PPU općine Bol.

 

Predložena odluka o izradi druge izmjene i dopune UPU-a naselja Bol, donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 9)

Pročelnik Stipe Karmelić je pojasnio vijećnicima da predložena odluka o zabrani izvođenja radova za 2017. godinu određuje vrste građevina, područje, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine.

Odluka se, sukladno novim zakonskim odredbama, donosi za iduću kalendarsku godinu.

Također je prethodno pribavljeno mišljenje  Turističke zajednice općine Bol.

Zabrana izvođenja radova u 2017. godini se ne odnosi na gradnju komunalne infrastrukture u vlasništvu Općine Bol ili tvrtki u vlasništvu Republike Hrvatske  i zgrada javne namjene u vlasništvu Općine Bol, Republike Hrvatske ili  Splitsko-dalmatinske županije.

Zabrana izvođenja radova u 2017. godini se ne odnosi na građevine odnosno radove za čije je građenje odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske i na uklanjanje građevina na temelju rješenja Građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti.

Zabrana izvođenja radova se odnosi na područje cijele Općine Bol.

Zabrana izvođenja radova se odnosi na razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna 2017. godine i svake nedjelje i državnog praznika u toku preostalog razdoblja u godini.

 

Predložena Odluka o zabrani izvođenja radova za 2017. godinu donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 10)

Sukladno traženju vijećnika sa 3/2016 sjednice općinskog vijeća održane dana 19. svibnja 2016. godine od generalnog punomoćnika Općine Bol odvjetnika Berigoja Vrsalovića je zatraženo pravno mišljenje koje bi decidirano odgovorilo na pitanje da li je moguća kaznena odgovornost vijećnika ili načelnika zbog vraćanja jamčevine MS Brač turist d.o.o. kao ponuditelja u javnom natječaju za zakup Doma na Vidovoj gori.

U odgovoru odvjetnik Berigoj Vrsalović  je kazao da je u našem pravnom sustavu  teško dati bilo kakvo decidirano mišljenje već se na postavljeno pitanje odgovoriti samo sa određenom vjerojatnošću.

14. srpnja 2016. godine načelnik i predsjednik vijeća su uputili dopis tvrtki MS Brač turist d.o.o. te zatražili da u roku od 5 dana od dana zaprimanja dopisa oslobode planinarski dom na Vidovoj gori od osoba i stvari i da predaju ključeve od prostorija Općini Bol, kako bi Općina Bol poduzela korake da se to neprihvatljivo stanje riješi.

Vijećnici su podržali slanje ovog dopisa.

Načelnik je vijećnicima predložio raspisivanje novog javnog natječaja za zakup doma na Vidovoj gori. Predlaže da se tekst javnog natječaja pomno utvrdi da bi se izbjegle eventualne nejasnoće. Također je predložio da ranije formirano Povjerenstvo za natječaj nastavi sa radom u nepromijenjenom sastavu.

Nakon što Povjerenstvo pripremi tekst natječaja, odluku o raspisivanju natječaja će donijeti načelnik.

Vijećnici su podržali ovaj prijedlog načelnika.

 

 

 

 

 

 

 

POD 11)

-Franko Marinković je krajem 2015. godine svojim dopisom upoznao općinsko vijeće da je rješenjem o komunalnom doprinosu zadužen za plaćanje komunalnog doprinosa za legalizaciju stambene zgrade na adresi Put Zlatnog rata 43.

Istaknuo je da na obračunati komunalni doprinos u iznosu od 96.486,50 kuna nije obračunat nikakav popust, iako je on ranije Ugovorom o darovanju kuću na adresi Račić 9 darovao sinu Roniju Marinkoviću.

Franko Marinković smatra da se u ovom slučaju radi o stambenoj zgradi kojom on rješava stambeno pitanje i da je trebao dobiti popust za plaćanje komunalnog doprinosa za legalizaciju sukladno općinskim odlukama.

Franko Marinković u dopisu upućenom općinskom vijeću traži da mu se vrati preplaćeni iznos komunalnog doprinosa ili da se preplaćenim iznosom u idućim godinama prebijaju njegove i obveze njegovog sina Ronija prema Općini Bol.

Vijećnici su odbili tu zamolbu jer je uvjet za oslobađanje od plaćanja dijela komunalnog doprinosa da je zainteresiranoj osobi to prva nekretnina kojom rješava svoje stambeno pitanje.

Budući da je Franko Marinković bio vlasnik kuće koju je darovao te sada ne ispunjava uvjete iz članka 6. i 7.  Odluke o komunalnom doprinosu Općine Bol, jer mu je kuća za koju traži popust druga kuća kojom drugi put rješava svoje stambeno pitanje.

Franko Marinković je uputio prigovor na taj odgovor na zamolbu.

 

Vijećnici su na ovoj 4/2016 sjednici općinskog vijeća odbili ovaj prigovor Franka Marinkovića, te su ponovili već ranije iznesene  argumente.

 

-Vijećnici su upoznati sa izvješćem o obavljenom stručnom nadzoru u Općinskoj knjižnici „Hrvatska čitaonica“ koji je provela Gradska knjižnica Marka Marulića Split kao Županijska matična služba za narodne i školske knjižnice u SDŽ.

Prema navedenom izvješću, općinska knjižnica je važna točka Općine Bol i po svojim rezultatima jadna od najistaknutijih na otoku Braču.

U svrhu daljnjeg razvoja knjižnice, potrebno je obratiti pažnju na sljedeće nedostatke:
– Osigurati vlastiti skladišni prostor,
– Zaposliti još jednog stručnog djelatnika,
– Olakšati pristup prostoru za teško pokretne (građevinskom prilagodbom ili preseljenjem),
– Zamijeniti nestandardne ormare tipskim policama za smještaj građe,

– Provesti reviziju fonda s kojom se kasni šest godina,
– Povećati nabavu audio-vizualne građe,
– Povećati tjednu otvorenost za korisnike sa 32 na 40 sati,
– Pokrenuti funkcionalnu web stranicu.

 

Vijećnici su primili na znanje ovo izvješće.

 

– Đurđica i Tonko Kraus od općinskog vijeća traže uvođenje sustava naplate odvoza komunalnog otpada po principu težine proizvedenog otpada.

 

Vijećnici su kazali da će se takav sustav naplate uvesti kada za to budu ostvareni tehnički uvjeti, te da ni u ostatku Hrvatske još nigdje nisu ostvareni uvjeti za uvođenje naplate po kriteriju težine proizvedenog otpada.

 

-Načelnica Policijske postaje Brač Magdalena Mirić je uputila dopis općinskom vijeću te je upozorila na učestalo stradavanje gostiju padom u ponor na Šetnici na Bolu.

Zbog toga poziva da se poduzmu stručne mjere i radnje u cilju prevencije nesreća.

 

Vijećnici su primili na znanje ovaj dopis.

Načelnik je kazao da se uz Šetnicu kontinuirano postavljaju nove ograde, ali i gosti moraju biti oprezniji jer nitko ne može spriječiti nesreće neopreznih i alkoholiziranih gostiju.

 

POD 12)

Ivica Ščepanović je od općinskog vijeća zatražio pomoć za dječaka Davida Babca kojemu je za operaciju kralježnice u inozemstvu potrebno 70.000,00 eura.

Ivica Ščepanović  je podsjetio da je majka dječaka Danijela rođ. Topalović iz Bola, te da bi bilo primjereno da i općina Bol dade doprinos za njegovo liječenje.

Vijećnici  su zamolili načelnika da isplati pomoć u skladu sa sadašnjim mogućnostima Općine Bol.

Načelnik je rekao da će isplatiti iznos od 15.000,00 kuna odmah, ako bude potrebe i naknadno se može uplatiti dodatna pomoć.

 

POD 13)

Na pitanje vijećnika Ivice Ščepanovića, zamjenik načelnika Mate Petrić, zastupnik Općine Bol vezano za izgradnju novog groblja, izvijestio je o tijeku aktivnosti.

Mate Petrić je kazao da poslovi vezani za novo groblje ne idu baš po planiranoj dinamici, ali iz opravdanih razloga.

Radi se o financijskim teškoćama zbog kojih Općina nije u mogućnosti prve rate za otkup terena platiti 1. kolovoza kako piše u ugovorima.

Zbog toga se nije žurilo s potpisivanjem i ovjerom potpisa kod javnog bilježnika.

Pripremljeni su novi Ugovori u kojima se prva rata za isplatu planira za 1. prosinaca 2016. godine. Ti Ugovori su proslijeđeni javnom bilježniku u Supetru, te nakon kontrole javnog bilježnika se planira potpisivanje tih Ugovora u Bolu.

Tek nakon potpisivanja ugovora ispunjava se uvjet za traženje i dobivanje građevinske dozvole. Do kraja godine trebalo bi se znati tko će biti izvođač građevinskih radova, ali i uvjeti pod kojima će zainteresirani moći kupovati ukopna mjesta na novoj lokaciji groblja.

 

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

 

Sjednica je završila u  11.30 sati

 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

Predsjednik vijeća: 

Doro Adulmar

Skip to content