Zapisnik sa 3. sjednice vijeća 2020.

13. svibnja, 2020. u 10:52:54

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/20-01/59

Ur. broj: 2104/02-20-02/01

Bol, 08. svibnja 2020. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 3/2020 izvanredne sjednice općinskog Vijeća održane dana 07. svibnja 2020. godine, sa početkom u 13.00 sati, u prostorijama Doma kulture.

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Mate Petrić, Milan Škrbić, Marjan Marjanović, Katarina Marčić, Ivica Šćepanović, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća), Tonči Kukoč Bager.

Izočni: Tomi Fabijanović – opravdano.

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik JUO Općine Bol, Katarina Martinić – računovodstveni referent, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10 vijećnika.

B) Predloženi Dnevni red je prihvaćen JEDNOGLASNO, te glasi:

1. Rasprava na temu obrane od Corona virusa te mjerama i radnjama Stožera civilne zaštite Općine Bol.

2. Uvid u trenutno stanje financija i obveza Općine Bol.

3. Rasprava i donošenje odluke u vezi nastavka izgradnje nove općinske zgrade.

4. Rasprava o mjerama smanjenja plaća u općinskim ustanovama.

5. Rasprava o odluci o naknadnom vještačenju novonabavljenog vatrogasnog vozila.

6. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu Općine Bol.

7. Rasprava i donošenje odluke o određivanju imena ulice na području Općine Bol

C) Primanje na znanje zapisnika sa 2/2020 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 2/2020 sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Zapisnik je primljen na znanje sukladno članku 88. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19).

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća

Načelnik je kazao da su u tijeku radovi na postavljanju prozora na novoj općinskoj zgradi. U ovoj fazi još se planiraju neki manji zahvati kao stavljanje estriha, postavljanje škura i sl. Nakon toga će se radovi obustaviti dok se ne vidi kakvi će biti općinski prihodi, odnosno dok se ne utvrde posljedice „korona-krize“.

Načelnik je rekao da su u tijeku radovi na pripremi sezone, te je istaknuo da do 20. svibnja očekuje dovršetak svih radova na uređenju mjesta.

Također je upoznao nazočne sa marketinškim akcijama TZO-a na prezentaciji destinacije Bol.

Načelnik je istaknuo da su mnogi planirani projekti stopirani radi novonastale situacije, a da se obavljaju samo minimalni građevinski zahvati npr. uređenje Rive kod Studenca.

Grabov rat je bez suglasnosti Lučke uprave, koja ni nakon dva mjeseca nije odgovorila na dopise, izvršio sanaciju Rive kod Studenca koju je oštetilo jugo. Nakon dovršetka sanacije trošak će pokušati naplatiti od Lučke uprave.

Načelnik je upoznao nazočne sa radovima na izgradnji kamenog zidića uz cestu prema plaži Zlatni rat. Prva faza je dovršena, a sada se planira izgradnja pristupnog puta za invalide do plaže Zlatni rat .

Načelnik je kazao da još nije pribavljena Suglasnost Ureda za pomorstvo u SDŽ na Godišnji plan korištenje pomorskog dobra na području Općine Bol za 2020. godinu. Načelnik je za idući tjedan najavio posjet odgovornim djelatnicima Ureda za pomorstvo kako bi se u direktnom razgovoru pokušali premostiti nejasnoće i ishoditi Suglasnost na Godišnji plan.

Načelnik je izvijestio vijećnike da je općina nabavila veći broj maski i dezinfekcijskih sredstava, te da su iste podijeljene općinskim ustanovama, ali drugom institucijama i građanima.

Načelnik je rekao da su Hrvatske vode d.o.o. osigurale 1.000.000,00 kuna za izgradnju kanalizacijske mreže u Murvici, te da taj iznos treba potrošiti u 2020. godini.

Načelnik smatra da bi radove trebalo nastaviti i nakon 1. lipnja, kako bi se osiguralo da se cjelokupni iznos i utroši za gradnju kanalizacijske mreže u Murvici.

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale

Katarina Marčić je pitala da li je dovršen javni natječaj za izbor novog komunalnog redara.

Načelnik je kazao da je natječaj zaključen, da je provedeno pisano i usmeno testiranje kandidata, te da je na temelju rezultata testiranja doneseno i rješenje o prijmu u službu.

Navedeno rješenje je upućeno svim kandidatima, te će nakon izvršnosti tog Rješenja biti doneseno Rješenja o rasporedu kojim će biti konačno potvrđen izbor novog komunalnog redara.

Tonči Buljan je pitao zbog čega se smanjuje broj zaposlenih u DVD-u, kad su prognoze da nas očekuje najvruće ljeto do sada.

Načelnik je kazao da se smanjuju prihodi, te da zbog toga treba smanjivati i rashode. Naglasio je da u slučaju požara u vrlo kratkom vremenu u Bol mogu doći dodatne snage sa Brača i Splita.

Tonči Buljan je pitao da li je izrađivač prostornog plana g. Nikola Popić dovršio prostorno plansku dokumentaciju.

Načelnik je rekao da je dokumentacija gotovo u potpunosti dovršena, ali zbog novonastale epidemiološke situacije nije moguće provesti javnu raspravu.

Tonči Buljan je predložio da radnici Grabovog rat daskama zatvore ulaz u Bijelu kuću kako bi se onemogućilo da djeca nesmetano tamo ulaze i izlažu se nepotrebnim opasnostima.

Načelnik je kazao da će se to odraditi, iako Bijela kuća nije vlasništvo lokalne zajednice, te nije ovlašten izvoditi te radove.

Tonči Buljan je upoznao vijećnike sa odgovorom direktora TZO Općine Bol g. Markita Marinkovića vezano uz povrat sredstava uplaćenih za održavanje WTA turnira u Bolu.

Naime, TZO je, zbog odgode turnira, zatražila povrat uplaćenih 375.000,00 kuna od direktora turnira Feliksa Lukasa. Međutim, vraćeno joj je samo 200.000,00 kuna, uz obrazloženje da je ostatak iznosa potrošen u pripreme radnje organizacije turnira što je doprinijelo promociji Bola. Iz dopisa proizlazi da se preostali iznos i ne namjerava vratiti, a ako se na povratu bude inzistiralo moguće je da Bol više ne bude domaćin WTA turnira.

Načelnik je kazao da će on obaviti razgovor sa g. Feliksom Lukasom koji će sigurno vratiti novac koji pripada TZO-u Općine Bol jer su Općina Bol i TZO trebale osigurati sredstva za nagradni fond, a ostale organizacijske troškove turnira trebao je osigurati direktor od drugih sponzora.

Marjan Marjanović je primijetio da se javni put koji spaja ulicu Ivana Gundulića prema istoku do ulice Marka Marulića nedavno zatvorio i više nije prohodan.

Načelnik je kazao da je prije nekoliko dana bio na toj lokaciji i da je sudjelovao u pregovorima g. Mile Mrđena i Slavka Šimića gdje je dogovoreno kako će se dio puta i stepenice koji se nalaze na na parceli Slavka Šimića premjestiti prema zapadu, blizu kuće Mile Mrđena.

Budući da dva navedena gospodina imaju spor oko vlasništva toga zemljišta, dogovoreno je da će nakon premještanja puta i stepenica na spornom zemljištu Mile Mrđen moći parkirati dva automobila, a Slavko Šimić jedan automobil.

S takvim dogovorom su bili pomireni svačiji interesi. Općina Bol bi dobila javni put kako je planiran UPU-om, a Šimić i Mrđen bi dobili potreban broj parkirališnih mjesta.

Očito se ovaj dogovor nije poštovao te ćemo ovaj problem trebati ponovno rješavati.

Ivica Šćepanović je predložio da se na idućoj sjednici vijeća svakako raspravlja o stanju naših prostornih planova i da se donese odluka o promjeni stručnog izrađivača plana jer je sadašnji izrađivač plana spor. Kao primjer je istaknuo da je stručnom izrađivaču plana prije dvije godine uputio dva emaila sa određenim upitima, a do do danas nije dobio nikakve odgovore.

Nataša Paleka Jakšić je upozorila na učestalo prometovanje automobila preko Šetnice.

Također je predložila da se pošalje upozorenje onima koji voze i parkiraju na Šetnici, uz napomenu da će im se ispostaviti račun za eventualne popravke kamena, ako dođe do oštećenja kamena uslijed prometovanja automobilom.

Stipe Karmelić je kazao da su vijećnici ranije donijeli odluku da vlasnici kuća na Šetnici mogu voziti Šetnicom do svojih kuća. Dakle, tu odluku bi trebalo promijeniti ukoliko se želi u potpunosti zabraniti promet Šetnicom.

Načelnik je kazao da od ponedjeljka počinje raditi prometni redar, te da će ga uputiti na Šetnicu da provjeri stanje na terenu.

Katarina Marčić je upozorila na izvođenje radova kod plaže Borak.

Načelnik je kazao da radove izvodi Grabov rat po nalogu općine, a gradi se pristupni put za ugostiteljske objekte na plaži Mali rat.

Toči Kukoč Bager je upozorio na komunalne probleme na plažama kod restorana Mali raj (odbačene klupe, skinuti znakovi i sl.), te na neprovođenje zaključaka Odbora za hortikulturu. Ukazao je na osušene platane u centru mjesta, osušene borove i druge hortikulturne probleme.

Tonči Kukoč Bager smatra da nedavno postavljene kamene ploče na Rivi nisu stavljene prema pravilima struke, te je predložio načelniku da ih obiđe.

Ivica Šćepanović je pitao da li su SDŽ i Lučka uprava vratili dugovanje koje imaju prema Općini Bol.

Načelnik je kazao da usprkos njegovim stalnim nastojanjima i obećanjima odgovornih dugovanje još nije naplaćeno.

Ivica Šćepanović je zatražio da mu se dostave dokumenti iz kojih se vidi da su predstavnici SDŽ i Lučke uprave obećali plaćanje dugovanja.

DNEVNI RED:

POD 1)

Vijećnici su u materijalima za ovu sjednicu općinskog vijeća dobili tri Zapisnika sa sjednica Stožera civilne zaštite Općine Bol, Zaključke sa sjednice Stožera od 15. travnja 2020. godine te Upute za propusnice i suglasnosti.

Tonči Kukoč Bager je pitao da li uopće sastaje Stožer civilne zaštite Općine Bol.

Matko Baković je kazao da se Stožer sastao već tri puta te da su na općinskom strancima objavljeni zapisnici sa tih sastanaka, te da su isti dostavljani vijećnicima u materijalima za ovu sjednicu vijeća.

Ivica Šćepanović je rekao da je na 2/20 sjednici vijeća predložio da za 10-15 dana ponovno održi sjednica općinskog vijeća (makar i telefonska) kako bi vijećnici bili informirani o novostima vezanim uz epidemiju korona virusa i poslovanje općine.

Istaknuo je da vijećnici nisu dobili nikakve informacije o novostima vezanim uz epidemiju korona virusa i poslovanje općine.

Nataša Paleka Jakšić također smatra da i vijećnicima i građanima nedostaje informacija o vezanih uz epidemiju korona virusa na području općine Bol, te da smo bolje informirani o događajima u Supetru nego u mjestu u kojem živimo.

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je kazao da su svi vijećnici mogli nazvati ili doći u općinu te zatražiti sve informacije koje ih zanimaju.

Načelnik je kazao da je bolski stožer redovito održavao sjednice, da su zapisnici sa sjednica javno objavljeni. Također je istaknuo da su među prvima u Hrvatskoj nabavili maske i podijelili ih građanima, te uveli mjeru obveznog nošenja maski u javnim prostorima.

Načelnik je rekao da je on član i Stožera civilne zaštite otoka Brača. Ovaj Stožer održava sjednice na tjednoj bazi, ali se dnevno ažuriraju i objavljuju podaci vezani uz stanje na otoku.

Načelnik je da će se iduća sjednica Stožera civilne zaštite otoka Brača održati na Bolu.

I načelnik je ponovio da svaki vijećnik može od općinske uprave ili njega osobno zatražiti informacije vezane uz epidemiju corona virusa i poslovanje općine. Preporučio je vijećnicima da više prate službenu web stranicu Općine Bol, a da sve informacije o korona virusu mogu dobiti i na web stranici Kriznog stožera otoka Brača.

Ivica Šćepanović je pitao kakvo je stanje u bolskom Domu za starije.

Načelnik je kazao da im je podijelio profesionalne maske, a rukavice nisu tražili.

POD 2)

Ivica Šćepanović je pitao da li se rade projekcije i planovi kako će se financirati općinska uprava i drugi proračunski korisnici u slučaju ozbiljnijeg podbačaja predstojeće turističke sezone.

Načelnik je rekao da zna kakva će biti turistička sezona, ali da se prvi gosti očekuju od 1. lipnja.

Ivica Šćepanović je predložio da se do 15. lipnja pripreme projekcije proračuna uz pretpostavke od 10% – 50% -70 % ostvarenja od planirane turističke sezone.

Nataša Paleka Jakšić je pitala zbog čega Općina Bol nema pričuva za ovakve krizne situacije.

Smatra da trebamo imati pričuve u proračunu za ovakve situacije, te da je nepostojanje pričuve jedan od razloga zbog kojeg već tri godine zaredom ne glasuje za predloženi proračun Općine Bol.

Načelnik je kazao da Općina Bol, kao ni druge jedinice lokalne samouprave, nemaju financijske pričuve za ovakve izvanredne situacije.

Katarina Marčić je pitala postoji li mogućnost da općina smanji komunalna davanja za gospodarske subjekte koji imaju sjedište na području Općine Bol.

Načelnik je kazao da nismo planirali nikakvu pomoć gospodarskim subjektima, te da mi trebamo zaštiti općinske interese. Načelnik je istaknuo da Vlada RH priprema brojne mjere za pomoć gospodarstvu, te da su neke od tih mjera već na snazi.

Ivica Šćepanović smatra da općina treba biti ispred vremena, odnosno na vrijeme predviđati i pripremati se za sve scenarije.

Također je kazao da moramo brinuti o Srednjoj školi, kako bi se ona i dalje održala na Bolu.

Katarina Marčić je kazala postoji zabrinutost među korisnicima javnih površina i pomorskog dobra. Naime, ne znaju kakva će biti sezona, a nemaju informaciju o visini naknade za korištenje javnih prostora.

Načelnik je kazao da je odluka o plaćanju javnih površina i pomorskog dobra već donesena. Naime, korisnici će u startu platiti 50 % naknade, a ostatak naknade će platiti prema uspjehu turističke sezone. Tako, ako sezona bude 20% od prošlogodišnje, platit će još 20 % naknade.

Katarina Marčić je predložila ukidanje naknada za političke stranke, ukidanje vijećničkih naknada, te naknada za rad u Odborima.

Općinski načelnik Tihomir Marinković je vijećnicima u materijalima za ovu sjednicu dostavio izvješće kojim ih je upoznao sa trenutnim financijskim stanjem općine.

U razdoblju od 1. 1. do 30. 04. 2019. godine općina Bol je uprihodila 6.998.269,79 kuna, a u istom razdoblju 2020. godine uprihođeno je 4.424.077,86 kuna.

To znači da je u 2019. godini za razdoblje siječanj-travanj uprihođeno za 2.574.191,93 kuna više nego u istom razdoblju u 2020. godini.

Razlika je nastala na temelju dva prihoda i to poreza na promet nekretnina koji je u 2020. godini uprihođen za 1.340.766,41 kuna manje nego u 2019. godini i u visini kredita koji je u 2019. godini korišten u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a u 2020. godini u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Svi ostali ovogodišnji prihodi su u granicama prošlogodišnjih prihoda.

Vezano uz rashode, u izvješću se navodi da su ukupni rashodi za razdoblje siječanj-travanj 2019. i 2020. godini su približno jednaki, odnosno u 2019. godini potrošeno je 6.168.667,77 kuna, a u 2020. godini je u isom razdoblju potrošeno 6.216.199,75 kuna.

Međutim, u razdoblju siječanj-travanj 2020. godine su rashodi veći od prihoda za 1.792.121,89 kuna.

Bilo je moguće ostvariti ovolike rashode jer je Općina Bol 2019. godinu završila sa stanjem na računu od 956.000,00 kuna, a za ostalu razliku Općina Bol duguje nekim dobavljačima.

Vezano uz financijske obveze Općine Bol do kraja 2020. godine, u izvješću se navodi da je razdoblju od 1.1. do 30. 4. 2020. godine je potrošeno 6.216.199,75 kuna.

U razdoblju od 1. 5. do 31.12. 2020. godine obveza općine je minimalno 13.800.000,00 kuna.

Od tih 13.800.000,00 kuna kredit od 4.000.000,00 kuna i obvezu otkupa zemljišta za groblje u iznosu od 1.600.000,00 kuna možemo prolongirati za 2021. godinu.

Uz taj uvjet obveza općine do kraja 2020. godine bi iznosila 8.200.000,00 kuna.

Prema ovoj projekciji budžet općine Bol za 2020. godinu bi trebao iznositi cca 14.400.000,00 kuna (6.200.000,00 + 8.200.000,00 kuna).

Planirani budžet za 2020. godinu iznosi 25.710.000,00 kuna .

Načelnik u izvješću zaključno navodi da bi za normalno funkcioniranje općine trebalo ostvariti minimalno cca 56% planiranog budžeta.

Ivica Šćepanović je predložio da se odgodi svaka nova gradnja, odnosno da se reduciraju svi troškovi koji nisu nužni.

Načelnik je kazao da su planirani samo obvezni odnosno već ugovoreni troškovi i to: rashodi za sve zaposlene, održavanje komunalne infrastrukture, redovna socijalna pomoć, potpora radu Srednje škole i DVD-u Bol, ugovoreni troškovi za projekte elaborate i prostorne planove, te neće biti nove gradnje ni nepotrebnih troškova. U planirane troškove je ubrojeno 100.000,00 kuna za novo vatrogasno vozilo, iako će točan iznos utvrditi sudski vještak i 400.000,00 kuna za nužne radove na zatvaranju gradilišta nove općinske zgrade.

Ivica Šćepanović je pitao kada će početi naplata parkinga po mjestu.

Načelnik je kazao da će parkinzi biti aktivirani kada se pojave prvi turisti. Također je kazao da se ove godine, zbog financijskih razloga, odustalo od uvođenja sustava automatske naplate parkirališta.

Nataša Paleka Jakšić smatra da i Centar za kulturu treba racionalizirati troškove, a program prilagoditi broju turista.

Načelnik je kazao da će pratiti situacija na terenu, a da će proračun Centra za kulturu prilagoditi novonastalim okolnostima.

Ivica Šćepanović je pitao načelnika znade li kada se otvaraju hoteli na Bolu.

Načelnik je kazao da će idući tjedan razgovarati sa g. Sokolom- direktorom Blue sun hotela, te da će tek onda imati konkretnije informacije o mogućem terminu otvaranja pojedinih hotela.

Vijećnici su primili na znanje izvješće načelnika.

POD 3)

Načelnik je kazao da su u tijeku radovi na rekonstrukciji zgrade na Loži koja će biti nova upravna zgrada Općine Bol.

Ponovio da su u tijeku radovi na postavljanju prozora na novoj općinskoj zgradi. Također je rekao da se u ovoj fazi još planiraju neki manji zahvati kao stavljanje estriha, postavljanje škura i sl.

Nakon toga će se radovi obustaviti dok se ne vidi kakvi će biti općinski prihodi, odnosno dok se ne utvrde posljedice „korona-krize“. Prema procjeni nadzornog organa koga je angažirala Općina Bol, još postoji dug od oko 400.000,00 kuna prema izvođaču radova.

Ivica Šćepanović je pitao što će biti sa novom općinskom zgradom ako se novim teritorijalnim ustrojstvom Republike Hrvatske ukine Općina Bol.

Načelnik je kazao da su priče o novom teritorijalnom ustrojstvu, za sada, samo glasine. Smatra da će zgrada na Loži, neovisno o teritorijalnom ustrojstvu RH, imati svoju društveno korisnu namjenu.

Vijećnici su primili na znanje izvješće načelnika.

POD 4)

Nakon što su vijećnici imali uvid u financijsko stanje Općine Bol koje su raspravili pod točkom 2. Dnevnog reda, raspravljali su o potrebi smanjenja troškova tako da se smanji plaća zaposlenima u općinskim ustanovama.

Ivica Šćepanović je kazao da se protivi smanjenju plaća djelatnicima općine i općinskih tvrtki, te da bi to trebala biti zadnja mjera štednje.

Smatra da sa zaposlenicima treba razgovarati, upoznati ih sa financijskom situacijom te upozoriti na mogućnost smanjenja plaća.

Matko Baković smatra da ne treba biti govora o smanjenju plaća djelatnika koji stvarno rade za vrijeme pandemije corona virusa.

POD 5)

Načelnik je rekao da je DVD Bol napravio proceduru javne nabave i sklopio Ugovor o isporuci novog kvalitetnog vatrogasnog vozila po cijeni od cca 1.500.000,00 kuna.

Općina Bol je prilikom prihvaćanja proračuna za 2020. godinu planirala sredstva za refundiranje navedenih troškova DVD-u bol.

Vozilo je isporučeno, a nakon nekog vremena su se pojavile sumnje da vozilo nije opremljeno prema tehničkoj specifikaciji iz javne nabave i Ugovora.

Općina Bol je isplatila iznos od 1.100.000,00 kuna te je upoznala isporučitelja vozila da će preostali iznos uplatiti tek nakon otklanjanja svake sumnje u tehničke karakteristike vozila.

Općina bol je angažirala ovlaštenog sudskog vještaka koji će pregledati vozilo i dostaviti nalaz sukladnosti vozila sa traženom tehničkom specifikacijom.

Općina Bol će isplatiti onoliki preostali iznos koliko se utvrdi da je vrijednost vozila to može biti od 100.000,00 do 400.000,00 kuna, u ovisnosti o nalazu sudskog vještaka.

Vijećnici su primili na znanje izvješće načelnika.

POD 6)

Predsjednik vijeća Matko Baković je je dao uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o imenovanju ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu Općine Bol.

Predloženom odlukom Ivana Bošković Ivičić, iz Bola, Novi put 3, imenuje se za ravnateljicu Centra za kulturu Općine Bol, na rok od 4 godine.

Ivana Bošković Ivičić je i u prošlom mandatu obavljala dužnost ravnateljice.

Proveden je javni natječaj za izbor ravnatelja.

Javni natječaj je sukladno čl. 15. Statuta Centra za kulturu Općine Bol javno objavljen u „Narodnim novinama“, na oglasnoj ploči Općine Bol i na službenim web stranicama Općine Bol dana 03. travnja 2020. godine, te je bio otvoren 15 dana.

Na natječaj je pristigla jedna prijava i to prijava Ivane Bošković Ivičić, Novi put 3, Bol.

Natječajno povjerenstvo je utvrdilo da zaprimljena prijava sadržava svu u javnom natječaju traženu dokumentaciju te da kandidatkinja ispunjava uvjete iz natječaja.

Natječajno povjerenstvo je predložilo općinskom vijeću izbor Ivane Bošković Ivičić na mjesto ravnateljice Centra za kulturu na rok od 4 godine.

Predložena odluka o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu donesena je sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 7)

Matko Baković je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o određivanju imena ulice na području Općine Bol.

Predloženom odlukom dijelu ulice koja spaja naselje Bol i naselje Murvica, u naravi predstavlja dio županijske ceste ŽC 6191, a na istoku počinje od kružnog toka na državnoj cesti DC 115 (ulica Bračka cesta) te se pruža prema zapadu u dužini od oko 3.000 metara, i završava na zapadnoj međi katastarske općine Bol, sa okolnim pripadajućim zemljištem, određuje se ime „Put Murvice“.

Označavanje imena ulice izvršit će se na ulici odgovarajućim obilježjima.

Ova odluka se donosi kao korekcija ranije odluke u kojoj je greškom opisom ulice „Put Murvice“ obuhvaćen dio puta u k.o. Nerežišća.

Predložena odluka o određivanju imena ulice na području Općine Bol donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

Sjednica je završila u 16.05 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content