Zapisnik sa 3. sjednice vijeća 2018

Zapisnik sa 3. sjednice vijeća 2018
30. travnja, 2018. u 8:21:14

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/18-01/38

Ur. broj: 2104/02-18-02/01

Bol, 16. travnja 2018. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14, 1/15 i 1/18), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 3/2018 sjednice općinskog Vijeća održane dana 13. travnja 2018. godine, sa početkom u 19.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Marjan Marjanović, Milan Škrbić, Katarina Marčić, Ivica Šćepanović, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća), Tonči Kukoč Bager.

Izočni: Mate Petrić-opravdano.

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Jakov Okmažić – zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić- pročelnik, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Joško Egekher i Josip Bačić- predstavnici medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10 vijećnika.

B) Predsjednik vijeća Matko Baković je predložio izmjenu, u materijalima predloženog, Dnevnog reda.

Naime, u materijalima za sjednicu je predložen slijedeći Dnevni red:

  1. Rasprava i donošenje odluke o ponovnom donošenju odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol.
  2. Rasprava i donošenje odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol.
  3. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju ulice Uz Paklinu.

Predsjednik vijeća je pojasnio da je načelnik predlagatelj prve dvije točke Dnevnog reda.

Načelnik je povukao prve dvije predložene točke Dnevnog reda.

Umjesto njih načelnik je predložio slijedeću točku Dnevnog reda:

  1. Rasprava o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol.

Dakle, načelnik je predložio da se večeras o toj točci samo raspravlja, a da se donošenje odluke odgodi za iduću sjednicu vijeća.

Nakon toga uslijedilo je glasovanje o predloženom Dnevnom redu.

Dnevni red nije prihvaćen (5 glasova ZA, 5 glasova PROTIV).

Predsjednik vijeća Matko Baković je konstatirao da je, zbog neprihvaćanja zapisnika, sjednica dovršena.

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14, 1/15 i 1/18) čuva u uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 19.10 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content