Zapisnik sa 3. sjednice vijeća 2016.

Zapisnik sa 3. sjednice vijeća 2016.
9. studenoga, 2016. u 11:14:00

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/16-01/63

Ur. broj: 2104/02-16-02/01

Bol, 20. svibnja 2016. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  3/2016 sjednice općinskog Vijeća održane dana 19. svibnja 2016. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Branko Mikulić, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća),  Tomi Fabijanović, Ivica Ščepanović, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Sani Bodlović, Jakov Okmažić, Srečko Karmelić.

 

Izočni: Frane Lukšić, Tomislav Marčić.

 

Ostali nazočni:  Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić – zamjenik načelnika Općine Bol, Mirko Perić – direktor KJP Grabov rat, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol,  Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 9 vijećnika.

 

B) Dnevni red, nadopunjen točkom 11., je prihvaćen JEDNOGLASNO, te glasi:

1. Rasprava i davanje suglasnosti  na završni račun za 2015. godinu KJP Grabov rat d.o.o.

2. Rasprava i davanje suglasnosti na završni račun za 2015. godinu Dobrovoljno vatrogasno društvo Bol

3. Rasprava i davanje suglasnosti na završni račun za 2015. godinu Dječji vrtić Mali princ

4. Rasprava i davanje suglasnosti na završni račun za 2015. godinu za općinsku knjižnicu Hrvatska Čitaonica.

5. Rasprava o radu Doma za starije osobe Cor Aureum. Rasprava o završnom računu Doma za starije osobe za 2015. godinu.

6. Rasprava i očitovanje o prijedlogu spomenika palima za Domovinu (autor Kažimir Hraste).

7. Rasprava o dopisu MS Brač turist d.o.o. od 02. svibnja 2016. godine.

8. Rasprava i donošenje odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture i položajne rente na pomorskom dobru na području općine Bol.

9. Rasprava o dopisu Katarine Marčić o stanju na terenu oko uvale Blaca.

10. Rasprava i donošenje odluke o ispravku odluke o pristupanju udruzi Gora dalmatina.

11. Rasprava i donošenje odluke o kupnji nekretnine.

 

C) Prihvaćanje zapisnika sa 2/2016 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 2/16 sjednice Općinskog vijeća.

Također je utvrđeno da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 2/16 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa 8 glasova ZA, dok je 1 vijećnik glasovao PROTIV.

 

D) Izvješće općinskog načelnika o radu općine Bol od prošle sjednice vijeća:

Načelnik je izvijestio vijećnike da je uređen parking na Poljani.

U tijeku su završni radovi na uređenju puta i šetnice iza plaže Martinica do crkvice Sv. Lucija.

Uređen je prostor oko dućana Kupinica i odneseni su stolovi i stolice te će se na taj način planira onemogućiti neprimjereno okupljanje oko tog dućana.

Dovršena je I. faza ucrtavanja horizontalne signalizacije, dok je dio nezavršen te planira dovršiti nakon asfaltiranja nekih prometnica za 10-tak dana.

U centru mjesta je uveden ljetni režim prometa.

Uskoro će početi sa radom parkiralište na ulasku u mjesto.

Načelnik je također kazao da su u tijeku završni radovi na uređenju plaže za invalide.

Uređen je okoliš u centru  Murvice.

Uređuje se prilaz David cesti, a putem horizontalne signalizacije će se pokušati kvalitetno riješiti ulaz u ulicu David cesta.

Načelnik je istaknuo da je sve spremno za održavanje WTA turnira na Bolu. Uskoro će se u lokalnim medijima početi objavljivati informacije o ovom sportskom događaju.

Početkom lipnja će se na Bolu održati svjetsko prvenstvo u windsurfingu.

Uskoro će se pristupiti izvođenju radova na zamjeni vidljivo oštećenih kamenih ploča na Šetnici, dovršetak radova se planira do početka lipnja.

Načelnik je čestitao direktoru KJP Grabov rat i svim djelatnicima tvrtke Grabov rat na osvojenoj nagradi „Zlatna bilanaca“. Naime, KJP Grabov rat je osvojio 3. mjesto, a to je nagrada koju dobivaju najuspješniji poduzetnici u pojedinoj djelatnosti prema ukupnom rangu dobivenom temeljem rangiranja 11 financijskih pokazatelja u 5 kategorija.

 

E) Vijećnička pitanja, primjedbe, prijedlozi i pohvale:

Vijećnik Matko Baković je kazao da bi bilo primjereno da vijećnici prilog raspravi za vijeće dobiju zajedno sa materijalima, a ne kao danas, pred samu sjednicu vijeća.

Matko Baković je upozorio na krupni otpad odložen iznad trafostanice, pitao je kada će otpad bi uklonjen.

Načelnik je rekao da će otpad biti uklonjen do početka lipnja.

Branko Mikulić je upoznao načelnika sa zamolbom padre Damira Šokića koji od općine traži pomoć za dovršenje radova na uređenju samostanskog muzeja.

Načelnik  je kazao da su u proračunu Općine Bol  predviđena sredstva za uređenje muzeja dominikanskog samostana, te da će izdvojiti sredstva za realizaciju tog projekta.

Boris Škrbić je kazao da pojedini obrtnici odlažu velike količine otpada na reciklažno dvorište, te da bi ih trebalo identificirati i njima naplatiti odvoz smeća.

Načelnik je kazao da je upravo jučer razgovarao sa direktorom tvrtke Michieli Tomić d.o.o. koji je kazao da će svim privatnim poduzetnicima koji na ovaj način odlažu otpad uputiti račun, a općini Bol za toliki iznos smanjiti mjesečnu naknadu za odvoz smeća sa reciklažnog dvorišta.

Jakov Okmažić je pitao da li je općina Bol dobila troškovnik proslave Božićnih blagdana na Poljani, te kada će vijećnici imati uvid u isti.

Načelnik je kazao da je jučer dobio izvješće, a da će vijećnicima biti dostavljeno sa materijalima za iduću sjednicu vijeća.

Srečko Karmelić je pitao da li je konačno dovršen nogostup na rivi kod Biline kuće te je istaknuo nedostatke na njegovoj izradi, a osobito na različite širine ogradnog zida.

Načelnik je odgovorio da će nadzor napraviti završne provjere te da se očekuju još neki manji popravci. Inače, radovi su obavljeni po pravilima struke i uz strogu kontrolu tvrtke koja vrši stručni nadzor.

Srečko Karmelić je čestitao direktoru KJP Grabov rat na osvojenoj nagradi, ali je također i iznio kritiku da mjesto nije bilo dobro pripremljeno za tzv. „slovenski tjedan“.

Srečko Karmelić je pitao tko je odobrio da radnici Grabovog rata grade potporni zid na staroj cesti prema Murvici  iznad vinograda Ivice Bakovića.

Načelnik je kazao da će, po njegovom nalogu, dva djelatnika Grabovog rata na rok od 7 dana pomoći u gradnji potpornog zida koji drži javni put. Osim toga općina Bol će platiti materijal za gradnju zida u vrijednosti od 30.000,00 kuna. Zid je dug oko 120 metara visok oko 2 metra  i vlasnik vinograd će ga trebati dovršiti na svoj trošak.

Branko Mikulić je upozorio da su u naselju Blato nepropisno parkirane dvije prikolice koja ometaju  promet te da bi trebalo poslati prometnog redara da upozori vlasnika prikolica.

 

DNEVNI RED:

POD 1)

Direktor KJP Grabov rat d.o.o. Mirko Perić je vijećnicima podnio godišnji izvještaj o izvršenju proračuna KJP Grabov rat d.o.o. za  2015. godinu.

Naveo je da je izvanproračunski korisnik KJP Grabov rat d.o.o. je u razdoblju siječanj-prosinac 2015. godine realizirao prihode u iznosu od 10.137.654,14 kuna, a rashode u iznosu od 8.925.878,75 kuna, te je ostvario dobit prije oporezivanja u iznosu od 1.218.775,39  kuna, a  neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 1.211.775,39 kuna.

Direktor je kazao da je KJP Grabov rat d.o.o. ostvario porast prometa u odnosu na prethodno razdoblje u iznosu od 2.093.976,00 kuna odnosno od 20,86 %.

Smatra da je društvo Grabov rat ostvarilo veoma uspješne poslovne rezultate za 2015. godinu, evidentan je porast po segmentima poslovanja, posebno se ističu segmenti luka i parking.

Kao argumente koji potkrepljuju navedenu tvrdnju direktor je istaknuo da su podmirena dugovanja po koncesijama, te da su podmirena sva javna davanja državi.

Jakov Okmažić je pitao kako je moguće da u 2015. godini poraste promet za 80 % u naplati vode, struje i smeća u luci i za 38 % na parkingu u odnosu na prethodnu 2014. godinu.

Direktor Mirko Perić je kazao da je to rezultat povećane discipline naplate usluga.

Doro Adulmar je kazao da je iz izvještaja vidljiv pozitivan trend u radu društva, te da treba ustrajati u daljnjem konsolidiranju poduzeća.

Srečko Karmelić je upozorio da 40 % prihoda otpada na bruto plaće zaposlenika. Također je pitao direktora što poduzima za obnovu koncesije na plaži Zlatni rat.

Mirko Perić je rekao da stvara financijsku podlogu za uredno poslovanje tvrtke. Nastoji sve obveze servisirati uredno, do kraja srpnja planira podmiriti obvezu za koncesiju i dospjele kreditne obveze. To su ujedno preduvjeti za obnovu koncesije za plaži Zlatni rat, premda tvrtka Grabov rat i uz pozitivne ekonomske pokazatelje nema garanciju za obnovu koncesije.

 

Odluka o davanju suglasnosti na proračun KJP Grabov rat za 2015. godinu donesena je sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 2)

Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje odluke o  davanju suglasnosti na  proračun DVD-a Bol za 2015. godinu.

Izvanproračunski korisnik DVD-a Bol je u razdoblju siječanj-prosinac 2015. godine realizirao prihode u iznosu od 677.532,20 kuna, a rashode u iznosu od 622.118,27 kuna, te je ostvario višak poslovanja u iznosu od 15.413,93 kuna.

Ivica Ščepanović je pitao da li ovo vijeće stoji iza DVD-a Bol, da li je DVD potreban Bolu.  Istaknuo je da je pribavljena potrebna dokumentacija za izgradnju zgrade DVD-a te je zatražio informaciju o tome što se sada događa, odnosno u kojem je stadiju realizacija ovog projekta.

 

Odluka o davanju suglasnosti na proračun  DVD-a Bol za 2015. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 3)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima izložio prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na proračun Dječjeg vrtića „Mali princ“ za 2015. godinu.

Izvanproračunski korisnik Dječji vrtić „Mali princ“ je u razdoblju siječanj-prosinac 2015. godine realizirao prihode u iznosu od 1.901.921,25 kuna, a rashode u iznosu od 1.926.150,93 kuna, te je ostvario manjak prihoda u iznosu od 24.229,68 kuna. Preneseni višak iz 2014. godine je iznosio 38.846,19 kuna, a obveze za materijalne rashode su iznosili 5.352,49 kuna, te je konačni rezultat bio pozitivan u iznosu od 9.264,02 kune.

 

Odluka o davanju suglasnosti na proračun Dječjeg vrtića „Mali princ“ za 2015. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 4)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike s prijedlogom odluke o davanju suglasnosti na proračun općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ za 2015. godinu.

Izvanproračunski korisnik Općinska knjižnica je u razdoblju siječanj-prosinac 2015. godine realizirala prihode u iznosu od 250.601,57 kuna, a rashode u iznosu od 254.340,53 kuna, te je ostvarila manjak  poslovanja u iznosu od 3.738,96 kuna. Preneseni višak iz 2014. godine je iznosio 3.783,36 kuna, što čini pozitivni rezultat poslovanja u iznosu od 44,40 kuna viška.

 

Odluka o davanju suglasnosti na proračun općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ za 2015. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 5)

Ravantelj Doma za starije i nemoćne na Bolu Rajko Škarić je općinskom vijeću podnio izvješće o radu Doma Cor aureum u 2015. godini sa osvrtom na 2016. godinu.

Ustanova Cor aureum je osnovana Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu 19. rujna 2014. godine od dotadašnje ustanove Cor meridianum.

Od dana 1. svibnja 2015. godine dogovorom dotadašnjih partnera poslovne knjige se svode na nulu, a Višnja Cvitešić preuzima sva dotadašnja dugovanja i potraživanja. Od tog dana Rajko Škarić preuzima odgovornost za rad Doma.

U Domu je tada bilo 28 korisnika, a sada ih je 29. Radilo je 10,5 radnika, a sada ih radi 12,5.

Osmišljena je i  proširena djelatnost na pomoć i njegu u kući i na taj način djeluju u pet obitelji.

Dom se značajno obnovio opremom, uređajima i alatima (kupljena je nova perilica i sušilica rublja, klima uređaj, kompjuter, bicikl…).

Sa projektantima je napravljena energetska bilanca zgrade i okvirni proračun isplativosti pojedinih rješenje energetske učinkovitosti.

Obavljene su dodatne registracije u HZJZ prema novim propisima, što je omogućilo da uspješno prođu inspekcijski nadzor.

Zgrada Doma ima konstrukcijskih nedostataka te istrošenu stolariju što je poseban predmet razgovora sa Općinom.

U Domu ima još značajnih obveza na unutrašnjem i vanjskom uređenju (ličenje, trava, cvijeće…).

Dom za stare Cor Aureum je u 2015. godini ostvario ukupni gubitak u iznosu od 197.390,00 kuna, a gubitak je nastao je od 1.1. do 30.4. 2015. godine u iznosu od 135.960,00 kuna te od 1.5. 2015. do 31.12. 2015. godine u iznosu od 61.430,00 kuna.

Ustanova Cor Aureum duguje Općini Bol najamninu za jednu mjesečnu ratu, dok dug ustanove Cor meridianum iznosi šest mjesečnih rata.

Ravnatelj Škarić je ukazao na činjenicu da se od 1. svibnja 2015. godine stvara sve manji dug sa podmirenjem dijela obveza prethodnog osnivača. Također je naveo da je u dugu od 1. svibnja do 31. prosinca 2015. godine i 55.000,00 kuna duga za neisplaćene plaće ravnatelju Doma, a koji se vjerojatno neće isplatiti.

Ravnatelj Škarić je zaključno istaknuo da on kao osnivač Doma i osoblje žele općini i građanima biti pouzdani oslonac u pružanju dogovorenih socijalnih usluga, izvršavati sve obveze, osmišljavati postojeće usluge novim sadržajima i unaprjeđivati rad Doma sa korisnicima kako bi u što boljoj atmosferi obiteljskog doma provodili svoje umirovljeničke dane.

Sani Bodlović je pitala da li je ustanova Cor Aureum preuzela financijske obveze ustanove Cor meridianum.

Rajko Škarić je odgovorio da je od dana 1. svibnja 2015. godine dogovorom dotadašnjih partnera  Višnja Cvitešić preuzela sva dotadašnja dugovanja i potraživanja. Međutim, da bi nastavio normalno poslovati bio je prisiljen plaćati i neke stare dugove ostale od bivše ravnateljice.

 

POD 6)

Kažimir Hraste je vijećnicima obrazložio ideju za spomenik palima za Domovinu Hrvatsku u Bolu.

Naziv spomenika – Pieta (lat. Pietas-sućut, sažaljenje).

Pieta je motiv koji izaziva sućut prema tuzi Majke nad patnjom Sina koja najizravnije povezuje emocije boli i gubitka s ljubavlju i vjerom.

Motiv Pieta je postao univerzalni znak sućuti i suosjećanja s boli drugoga.

Kao rješenje za spomenik, prikaz Kristova tijela koje leži na Marijinim koljenima, zamislio je vrlo slobodno, stilizirajući dva tijela kao dva skulpturalna elementa, jedan položen, a drugi koji leži preko njega, što u tlocrtu iscrtava križ. Kompozicija bi bila postavljena na postament nepravilnog trapezoidnog oblika, a sve bi bilo izvedeno od bijelog kamena.

Autor je kao cilj ove ideje istaknuo da u arhitektonski definiranom prostoru, na specifičnoj i izuzetnoj mikro lokaciji, skulpturalno rješenje kod promatrača izazove asocijaciju na motiv Pietae i bude kutak mira i kontemplacije.

Vijećnik Srečko Karmelić smatra da predložena lokacija za spomenik nije dobra, da bi bilo bolje spomenik postaviti na novo groblje. Također nije zadovoljan ni sa predloženim idejnim rješenjem, smatra da bi jednostavan križ bio bolje rješenje.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je lokaciju za postavljanje spomenika izabralo stručno povjerenstvo koje je imenovalo općinsko vijeće.

Načelnik je podržao ideju da se ovaj spomenik palima za Domovinu postavi kod starog groblja, a da se na buduće novo groblje postavi križ.

Vijećnici Branko Mikulić i Matko Baković su podržali predviđenu lokaciju za postavljanje spomenika i samo idejno rješenje spomenika.

Ivica Ščepanović je također podržao predloženu lokaciju za spomenik i njegovo idejno rješenje, ali da treba voditi računa i o cijeni projekta. Zbog toga je kazao da se spomenik može postaviti i na novo groblje  ukoliko bi to bilo jeftinije.

Načelnik je ponovio da su, među ostalim, dva akademika HAZU odredila  predloženu lokaciju.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je također podržao predviđenu lokaciju za postavljanje spomenika i samo idejno rješenje spomenika.

 

Vijećnici su 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvatili predloženo idejno rješenje spomenika palima za Domovinu, te su odobrili nastavak aktivnosti na realizaciji ovog projekta.

 

POD 7)

Direktor tvrtke MS Brač turist d.o.o. gospodin Stanko Kvesić od Općine Bol traži povrat jamčevine od 100.000,00 kuna koju je uplatio prilikom prijave na natječaj za zakup poslovnog prostora restorana na Vidovoj gori.

Također traži povrat uloženih sredstava nastalih ulazom u posjed objekta i to trošak izrade nalaza sudskog vještaka, izrade idejnog rješenja, odvoza smeća, ugradnje suhozida, čišćenja i prosijecanja zida. Iznos tih troškova je 292.125, 00 kuna.

Dakle, MS Brač turist d.o.o. od Općine Bol traži povrat jamčevine i nadoknadu nastalih troškova.

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa kronologijom ovog problema.

U natječaju za davanje u zakup poslovnog prostora na Vidovoj gori je pisalo da ponuditelj gubi pravo na povratak jamčevine u iznosu od 100.000,00 kn ako odbije potpisati ugovor o najmu. Činjenica je da je najpovoljniji ponuđač bez ugovora o najmu i bez službenog uvođenja u poslovni prostor ušao u posjed, oslobodio ga od osoba i stvari, naručio elaborat o snimku postojećeg stanja i naručio idejno rješenje uređenja poslovnog prostora. Nakon što vijeće općine Bol na 1/2016 sjednici nije odobrilo priznavanje troška za postizanje minimalnih tehničkih uvjeta, najpovoljniji ponuđač je odbio potpisati ugovor o najmu, a općinska uprava je nakon nekog vremena od njega zatražila ključ poslovnog prostora da bi se moglo pristupiti minimalnom uređenju.

Najpovoljniji ponuđač je odbio predati ključ.

Prema riječima Stanka Kvesića, od prije nekoliko dana u posjedu poslovnog prostora na Vidovoj gori je ponovno Ivan Matulić (Anđelinac).

Nesporno je da je jamčevina u iznosu od 100.000,00 kn plaćena na žiro račun općine Bol. Ostale troškove od oko 292.000,00 kn Stanko Kvesić eventualno može dokazati, a mogu se priznati kroz obveze MS Brač turist prema općini Bol u slijedećim godinama.

Pročelnik je kazao da vijećnici mogu zamolbu MS Brač turist d.o.o. prihvatiti, djelomično prihvatiti ili odbiti.

Tomi Fabjanović je od pročelnika zatražio da pročita tekst  javnog natječaja za zakup poslovnog prostora na Vidovoj gori od 4. svibnja 2015. godine.

Nakon pročitanog teksta javnog natječaja, Tomi Fabjanović je konstatirao da općinsko vijeće o ovom pitanju nema što raspravljati, te da bi bilo kakvo vraćanje jamčevine i navodnih ulaganja bilo protuzakonito.

Mate Petrić je podržao stav Tomija Fabjanovića te je istaknuo da je Stanko Kvesić odustao od potpisivanja Ugovora o zakupu, da je predlagao nerealan projekt uređenja, te da je ulagao u objekt bez suglasnosti Općine Bol.

Ivica Ščepanović je zatražio očitovanje i stručnu pravnu pomoć općinske uprave o ovom pitanju.

Boris Škrbić smatra da općinsko vijeće nikako ne može donijeti odluku o vraćanju ulaganja u iznosu od 292.000,00 kuna jer su ta eventualna ulaganja izvršena bez odobrenja Općine Bol. Eventualnim vraćanjem 100.000,00 kuna općina ne bi bila oštećena jer se nesporno radi o novcu Stanka Kvesića.

Ivica Ščepanović je ponovno postavio pitanje zakonitosti donošenja odluke o vraćanju jamčevine, te je pitao da li načelniku ili vijećnicima prijeti kaznena odgovornost zbog kršenja odredbi javnog natječaja.

Načelnik također smatra da se općina ne može priznati ulaganje od 292.000,00 kuna, ali da nije praksa općine oduzimati novac građana bez pružanja ikakve protuusluge. Zbog toga smatra pravednim vraćanje jamčevine tvrtki MS Brač turist d.o.o. u iznosu od 100.000,00 kuna.

I Branko Mikulić smatra da bi se tvrtki MS Brač turist d.o.o. mogla vratiti jamčevina, dok bi se  ostatak zahtjeva trebalo odbiti.

Vijećnici Srečko Karmelić i Boris Škrbić smatraju da treba pribaviti još jedno pravno mišljenje koje bi decidirano odgovorilo na pitanje da li je moguća kaznena odgovornost zbog vraćanja jamčevine ponuditelju protivno odredbama javnog natječaja.

Tomi Fabijanović smatra da ovu zamolbu treba odbiti, te da nikome ne treba dozvoliti da ucjenjuje Općinu Bol.

Doro Adulmar je predložio da se od odvjetnika Berigoja Vrsalovića zatraži pravno mišljenje koje bi dalo decidiran odgovor na pitanje o mogućoj kaznenoj odgovornosti za donošenje odluke o udovoljavanju traženjima iz ove zamolbe. Do tada predlaže odlaganje donošenja odluke o ovoj zamolbi.

 

Vijećnici su sa 8 glasova ZA i 1 glasom PROTIV prihvatili ovaj prijedlog predsjednika vijeća  Dora Adulmara.

 

POD 8)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture  na pomorskom dobru na području općine Bol.

Naime, dana 31. srpnja 2016. godine ističe ugovor o koncesiji na pomorsko dobro kompleksa plaže Zlatni rat i područja kod crkvice Sv. Pavla koji je sklopljen između SDŽ i KJP Grabov rat d.o.o..

Nakon više sastanaka ishođena je suglasnost Ureda za pomorstvo u SDŽ na Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom. Važan članak tog plana je da od 01. kolovoza 2016. godine pomorskim dobrom na plaži Zlatni rat i kod crkvice Sv. Pavla upravlja općina Bol davanjem godišnjih koncesijskih odobrenja. Svi korisnici pomorskog dobra moraju plaćati koncesijsku naknadu prema uredbi koju je odredila Vlada Republike Hrvatske još 2004. godine.

Dosadašnji koncesionar plaže Zlatni rat je sa svojim poslovnim suradnicima (pod koncesionarima) bio sklopio ugovore na iznose koji su u pravilu veći nego koliko iznosi koncesijska naknada prema uredbi. Vijeće općine Bol je ovlašteno donijeti odluku o plaćanju naknade za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru koja se predlaže u materijalima.

Iznos naknade za korištenje komunalne infrastrukture zajedno sa koncesijskom naknadom daje naknadu koju su do sada plaćali korisnici pomorskog dobra na području općine Bol.

Treba naglasiti da je istekom koncesijskog ugovora tvrtki Grabov rat d.o.o., isteklo i pravo poslovnih suradnika (pod koncesionara) da obavljaju djelatnosti na plaži Zlatni rat i kod crkvice Sv. Pavla.

Nositelji koncesijskih odobrenja za djelatnosti na pomorskom dobru koja su navedena u Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Bol plaćaju naknadu prema Uredbi o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru i naknadu za korištenje komunalne infrastrukture.

Općina Bol će raspisati natječaj za davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru za 2016. godinu.

Ovom odlukom se predlaže da korisnici pomorskog dobra u zahvatu pomorskog dobra plaže Zlatni rat i Sv. Pavao ovu naknadu za 2016. godinu ne plaćaju ukoliko podmire sve obveze prama  KJP Grabov rat d.o.o. do 31. srpnja 2016. godine.

Odluka o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 9)

Katarina Marčić u dopisu upućenom općinskom vijeću upozorava na stanje na pješačkoj stazi od plaže Blaca do uvale Farska gdje još stoji nebrojeno mnogo porušenih stabala koja predstavljaju opasnost za pješake koji kad se jednom nađu na tom dijelu nemaju drugog načina i prolaza prema Bolu.

Istaknula je da zbog toga prima brojne pritužbe gostiju, te apelira da općina učini sve što je u njenoj moći da identificira nadležne za to područje i izvrši dodatan pritisak da se teren sanira i dovede u normalno stanje.

Također je istaknula da je ovo njeno treće obraćenja Općini Bol vezano uz ovu problematiku.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da i tri godine nakon katastrofalnog požara koji je poharao zapadni dio Brača od uvale Blaca do Sutivana nije prokrčen put od mora do Samostana Blaca.

Gospođa Katarina Marčić se tri puta obraćala općini Bol zbog ovog problema, a općina Bol je dopise slala Općini Nerežišća, šumariji Brač i Centru za kulturu Brač.

Općina Bol se u svojim dopisima i telefonskom obraćanju bila obvezala platiti jedan obrok djelatnicima koji budu čistili ovaj put, ali do danas još stanje nije idealno iako su se akcije čišćenja poduzimale.

Stipe Karmelić je kazao da je, prema današnjim informacijama, put od mora do pustinje Blaca očišćen.

Doro Adulmar je predložio organizaciju jednokratnih akcija čišćenja u suradnji sa brodarima koji putnike voze do uvale Blaca.

Načelnik je istaknuo da se radi o teritoriju Općine Nerežišća te da su za uređenje tog područja nadležni Općina Nerežišća i Hrvatske šume.

 

POD 10)

Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje odluke izmjeni i dopuni odluke o pristupanju udruzi Gora Dalmatina.

Odluka o pristupanju udruzi Gora Dalmatina je donesena 24. travnja 2015. godine, a u članku 4. je navedeno da će općina Bol plaćati godišnju članarinu u iznosu od 5.000,00 kuna.

Stvarna članarina iznosi 500,00 kn/godišnje, ali se ovim izmjenama i dopunama odluke predlaže načelniku omogućiti dati godišnju donaciju do 4.000,00 kn, jer sa samom članarinom udruga ne može funkcionirati.

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o pristupanju udruzi Gora Dalmatina donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 11)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio prijedlog odluke kupnji nekretnine čest. zem. 2277/1 k.o. Bol (zog kod naselja Blato Ratac).

Prilikom donošenja odluke o proračunu općine Bol za 2016. godinu planirano je utrošiti 60.000,00 kn za kupnju dijela zemljišta sjeverno do hotela Ivan na kojem se nalazi boćalište, četiri poluukopana kontejnera, početak ceste Priko Komika.

Čestica zemlje. 2277/1 k.o. Bol ima 505 m2, a općina ima mogućnost kupiti 1/3 čestice od vlasnika u Argentini. Sudski vještak je procijenio vrijednost zemljišta na 142,57 Eur-a /m2. Sa punomoćnikom prodavatelja smo dogovorili da općina ne može platiti dio zemljišta preko kojeg je napravljena obilaznica, a to iznosi oko 205 m2.

Preostalih 300 m2 plaćamo po 142,57 Eur-a/m2, što iznosi 42.771 Eura.

Prodavatelji prodaju a općina kupuje 1/3 vlasništva što iznosi 14.257 Eura.

Općina se navedeni iznos obvezuje platiti u dva godišnja obroka, što iznosi oko 53.000,00 kn u 2016. i oko 54.000,00 kn u 2017.

Važno je donijeti ovu odluku da općina postane suvlasnik ove nekretnine jer je na njoj već izgrađena važna javna infrastruktura.

Odluka o kupnji nekretnine donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

 

Sjednica je završila u 22.20 sati

 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content