Zapisnik sa 11. sjednice vijeća 2017

Zapisnik sa 11. sjednice vijeća 2017
16. prosinca, 2017. u 14:21:30

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/17-01/131

Ur. broj: 2104/02-17-02/01

Bol, 30. studenog 2017. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 11/2017 sjednice općinskog Vijeća održane dana 29. studenog 2017. godine, sa početkom u 18.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Mate Petrić, Marjan Marjanović, Milan Škrbić, Katarina Marčić, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća), Tonči Kukoč Bager.

Izočni: Ivica Šćepanović – opravdano.

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Jakov Okmažić – zamjenik načelnika Općine Bol, Mirko Perić- direktor KJP Grabov rat d.o.o., Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Katarina Martinić – računovodstvena referentica, Joško Egekher – predstavnik medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10 vijećnika.

B) Dnevni red, nadopunjen točkama 13. i 14., je prihvaćen JEDNOGLASNO te glasi:

1. Rasprava o prijedlogu prihoda i rashoda proračuna općine Bol za 2018. godinu.

2. Rasprava o prijedlogu programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

3. Rasprava o prijedlogu programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

4. Rasprava o prijedlogu javnih potreba u protupožarnoj zaštiti za 2018. godinu

5. Rasprava o prijedlogu javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

6. Rasprava o prijedlogu javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018. godinu.

7. Rasprava o prijedlogu javnih potreba u športu za 2018. godinu.

8. Rasprava o prijedlogu plana korištenja sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu.

9. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju novog člana odbora za prostorno i urbanističko planiranje.

10. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju novog člana odbora za socijalnu skrb.

11. Rasprava i donošenje odluke o zabrani izvođenja radova za 2018. godinu.

12. Rasprava i donošenje odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza za 2018. godinu.

13. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama zajedničke odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol i s time u vezi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac meštre Bijene”, Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4 i Urbanističkog plana uređenja polazne stanice za žičaru

14. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju povjerenstva za promet

C) Prihvaćanje zapisnika sa 10/2017 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 10/2017 sjednice Općinskog vijeća.

Također je utvrđeno da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 10/2017 sjednice Općinskog vijeća je JEDNOGLASNO usvojen.

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je vijećnike izvijestio o svojim utiscima sa putovanja na Siciliju.

Naime, načelnik je sa direktorom TZO Bol Markitom Marinkovićem, direktorom KJP Grabov rat Mirkom Perićem i Krešimirom Okmažićem (koji je sam snosio troškove putovanja) tijekom mjeseca rujna posjetio Siciliju.

Načelnik je primijetio da manja turistička mjesta već polovinom rujna opuste, dok se veći broj gostiju zadržava samo u većim povijesnim središtima.

Najviše ga se dojmila veliki broj restorana i bogata ponuda ribljih specijaliteta. Istaknuo je i da su cijene u restoranima oko 25 % povoljnije nego one u Bolu.

Načelnik je uočio veliki trgovački promet i veliki broj dućana sa kvalitetnom luksuznom robom.

Također je kazao da komunalno uređenje, odnosno čistoća naselja u Siciliji, daleko zaostaje za našim standardima.

Tonči Buljan je pitao da li ih je itko, kao predstavnike Općine Bol, službeno primio u Siciliji.

Načelnik je kazao da nije jer su oni bili u neslužbenom posjetu, odnosno tamo su neformalno promatrali turističku situaciju.

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Nataša Paleka Jakšić je upozorila na veliki broj mačaka lutalica koje se nalaze na Šetnici oko restorana Mali raj. Predlaže da se mačke steriliziraju kako bi se spriječila njihova daljnja reprodukcija.

Načelnik je kazao da općina svake godine izdvaja sredstva za sterilizaciju mačaka lutalica, te da će se ta akcija podržavati i dalje kako bi se spriječio preveliki prirast mačaka lutalica.

Tonči Kukoč je kazao da su pojedini vlasnici restorana zainteresirani za rad zimi, ali uz uvjet da im općina umanji račune za korištenje javnih površina ili reklama.

Načelnik je kazao da je još u pregovorima sa vlasnicima restorana, ali da će uskoro vijećnicima ponuditi rješenje problema restoranske ponude izvan turističke sezone.

Katarina Marčić je pitala da li načelnik namjerava povećati broj članova Skupštine KJP Grabov rat.

Načelnik je kazao da će o tome još razmišlja te da će naknadno izvijestiti javnost o svojim odlukama.

Katarina Marčić je pitala da li su točne tvrdnje ravnateljice knjižnice Jadranke Nejašmić da je na sjednici vijeća bila u vrijeme predsjedavanja Jakše Marinkovića Šimića te da joj je dozvoljeno da o problemima knjižnice govori samo 8 minuta.

Načelnik je kazao da se o općinskoj knjižnici i o zamolbama ravnateljice više puta raspravljalo i nakon mandata Jakše Marinkovića Šimića. Također je rekao da će se uskoro ući u prostor i dodatno sagledati prostorni problemi knjižnice.

Katarina Marčić je pitala kada će se riješiti problem zakupa Doma na Vidovoj gori.

Načelnik je najavio tematsku sjednicu na kojoj će se pokušati cjelovito riješiti problemi zakupa Doma i vlasništva zemljišta na Vidovoj gori. Načelnik smatra da sporove treba mirno i kompromisno riješiti bez dugotrajnih sudskih sporova.

Katarina Marčić je pitala da li Općina Bol ima kakva dugovanja prema KJP Grabov rat i obrnuto.

Mirko Perić direktor KJP Grabov rat je kazao da općina uredno podmiruje obveze prema Grabovom rat. Tako je općina na temelju ugovora o održavanju već Grabovom ratu platila oko 1.350.000,00 kuna, a dodatne usluge se dodatno naplaćuju.

Također je istaknuo da je i KJP Grabov rat podmirio sve dospjele obveze prema općini (npr. dugovanja za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru i sl.).

Mirko Perić je izvijestio nazočne da će Grabov rat dogodine uspjeti naplatiti akumulirani rabat od sestrinskih firmi Agrokora u iznosu od 80.000,00 kuna. To će se učiniti uzimanjem robe u tvrtki Velpro u visini dugovanog iznosa.

DNEVNI RED:

POD 1)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje Odluke o prihodima i rashodima Općine Bol za 2018. godinu.

Naime, prijedlog proračuna za 2018. godinu predviđa prihode u iznosu od 24.808.000,00 kuna i rashode u iznosu od 24.808.000,00 kuna, što je 4.000.000,00 do 5.000.000,00 kn veći proračun nego što su realni prihodi i rashodi.

Proračun je planiran ovako razvojno jer smo odlučili u idućoj godini započeti izgradnju novog groblja, Vatrogasnog doma, nabavku novih vatrogasnih vozila, odlučili smo započeti uređivanje novih općinskih kancelarija u zgradi na Loži i uređenje potkrovlja Dječjeg vrtića.

Za sve ove investicije planiramo dignuti bankovni kredit u iznosu od 4.000.000,00 kn.

Ukoliko se ostvare veći izvorni prihodi onda se cijeli iznos kredita neće iskoristiti.

Ostali prihodi i rashodi su planirani na prošlogodišnjem nivou.

Na sjednici Odbora za financije i proračun članovi Odbora su jednoglasno donijeli mišljenje da vijeće općine Bol može donijeti odluku o prihvaćanju proračuna opčine Bol za 2018. godinu u iznosu od 24.808.000,00 kn.

Stipe Karmelić je kazao da je ove godine prijedlog proračuna objavljen na našim službenim stranicama, te da su građani pozvani da dostave svoje prijedloge i primjedbe.

Pročelnik je kazao da je do sada zaprimljeno pet primjedbi građana.

Mijo Čadonja Pavlović traži betoniranje javnog puta iznad njegove kuće u Podbarju.

Vlasnici nekretnina na Sv. Luciji traže betoniranje makadama – javnog puta na poziciji Sv. Lucija.

Općinska knjižnica „Hrvatska čitaonica“ traži dodatnih 10.000,00 kuna za realizaciju projekta „Terra Croatica-Bročko blogo“ kojim bi se kroz 20 scena, izrežiranih fotografija, prikazali 10000 godina bračke povijesti i kulture.

Građanska inicijativa naselja Blato-Ratac predlaže iznaći rješenje za potrebe parkiranja auta u tijeku turističke sezone te poboljšanje prometne prometne infrastrukture na način uređenja Vukovarske ulice i uređenja postojeće stare ceste preko Glavice.

Ravnatelj Osnovne škole Bol je izrazio nezadovoljstvo smanjenjem planiranih sredstava za OŠ Bol sa ovogodišnjih 30.000,00 kuna na 20.000,00 kuna. Predlaže ukidanje OŠ Bol i prebacivanje djece u OŠ Selca.

Katarina Marčić smatra da je ravnatelj uputio takav dopis jer su se smanjila planiranja davanja za OŠ Bol što pokazuje maćehinski odnos prema našoj školi.

Osim toga ravnatelj škole je uputio nekolikom dopisa u kojima traži i pomoć radi osiguranja boravka djece na Benačici, odnosno na sportskom igralištu.

Sani Bodlović je kazala kako je najbolje rješenje da đaci iz Osnovne škole pohađaju nastavu na Rudini, a đaci Srednje škole ostanu na Benačici, a onda bi se mogla organizirati nastava u jutarnjoj smjeni i za Osnovnu i Srednju školu, što je najprihvatljivije i prema pedagoškim standardima.

Matko Baković je kazao da početkom iduće godine sazvati sjednicu vijeća na kojoj će se posebno raspravljati o ovoj temi te je zamolio vijećnike da raspravljaju o prijedlogu proračuna.

Tonči Kukoč je pitao kako se planira utrošiti 40.000,00 kuna na namijenjenih za Sportsko društvo „Bol“.

Stipe Karmelić je kazao da se 20.000,00 kuna planira utrošiti za postavljanje šatora i organizaciju Sportsko-zabavnog Božića na Poljani, a 20.000,00 kuna se planira potrošiti za troškove Plivačke škole.

Tonči Kukoč smatra da Općina Bol previše sredstava izdvaja za kulturu.

S njim se složila i Nataša Paleka Jakšić, te se pita tko primjerice posjećuje koncerte komorne glazbe.

Načelnik je kazao da su ti koncerti komorne glazbe najbolje posjećeni kulturni događaji.

Katarina Marčić je primijetila da se prihodi od boravišne pristojbe planiraju u prošlogodišnjem iznosu. Budući da se povećava cijena boravišne pristojbe, pita da li se za iduću godinu planira lošija turistička sezona.

Načelnik je kazao da ne očekuje lošiju turističku sezonu te da će povećati planirane prihode od boravišne pristojbe za 20.000,00 kuna.

Mate Petrić je primijetio da se i ove godine planira sufinanciranje WTA turnira u iznosu od 500.000,00 kuna. Smatra da bi Općina Bol trebala smanjiti ovu stavku proračuna, a turnir bi trebale sponzorirati državne firme jer je Vlada RH prošle godine donijela zaključak da je ovaj turnir značajan za promidžbu cijele Republike Hrvatske.

Načelnik je kazao da je ovaj teniski turnir veoma značajan za Bol, da je korisno da se on i dalje nastavi održavati ovdje. Smatra da i dalje treba unaprjeđivati kvalitetu turnira, animirati publiku i atmosferu podići na viši nivo.

Milan Škrbić podržava zadržavanje WTA teniskog turnira na Bolu, jer smatra da je on veoma značajan za promidžbu Bola kao turističke destinacije.

Marjan Marjanović je pitao zašto u proračunu nema sredstava za „Šušur“ koji je prošlog ljeta organizirao više značajnih kulturnih događanja.

Načelnik je rekao da su svi imali priliku dostaviti svoj program rada i troškovnik, ali tko se nije javio na natječaj ne može računati na općinska sredstva.

Katarina Marčić je pitala zbog čega se u proračunu planiraju rashodi za zaposlene u iznosu od 1.604.000,00 kuna, a lani su planirani u iznosu od preko 3.600.000,00 kuna.

Pročelnik je kazao da su to planirani rashodi za zaposlenike općine, a lani su zajedno prikazani rashodi općine uprave, Dječjeg vrtića, Centar za kulturu i knjižnice.

Pročelnik je kazao da su ukupni rashodi za zaposlene planirani u visini prošlogodišnjih.

Tonči Kukoč smatra da je iznos od 140.000,00 kuna predviđen za službena putovanja previsok.

Mate Petrić je kazao da načelnik mora putovati jer predstavnici Ministarstava, županije i dr. neće putovati na sastanke u Bol.

Katarina Marčić je je primijetila da troškovi korištenja privatnog automobila u službene svrhe iznose 50.000,00 kuna.

Načelnik je rekao da se ti troškovi obračunavaju sukladno zakonu, a ove godine su iznosili oko 26.000,00 kuna.

Katrina Marčić je pitala zbog čega se u idućoj godini planiraju 200.000,00 kuna manji prihodi od javne površine.

Pročelnik je kazao da se prihodi od javne površine planiraju u prošlogodišnjem iznosu, ali da su podijeljeni u više stavki.

Katrina Marčić je primijetila da se planiraju dotacije SDŽ u iznosu od 100.000,00 kuna, dok su lani planirane u iznosu od 1.200.000,00 kuna.

Pročelnik je rekao da su lani planirane tako visoke dotacije SDŽ zbog dugovanja koje je SDŽ trebala tijekom 2017. godine platiti Općini Bol.

Marjan Marjanović je pitao što se može učiniti sa 86.000,00 kuna predviđenih za Sportsku dvoranu.

Stipe Karmelić je kazao da se sa tim iznosom planira izraditi idejno rješenje Sportske dvorane. Izrada idejnog rješenja je preduvjet za ishođenje lokacijske dozvole.

Nataša Paleka Jakšić je pitala da li realna prihodovna strana proračuna u kojoj se predviđa uprihoditi 800.000,00 kuna od prodaje grobnica. Ujedno je pitala kolika će biti cijena grobnica.

Načelnik je kazao da se u 2018. godini planira izgradnja I. faze groblja.

Također je rekao da točnu cijenu za grobnice treba tek utvrditi, ali se računa na 1.000,00 eura po ukopnom mjestu, s tim da bi se odmah trebalo platiti 40 posto, a ostatak u roku od četiri godine.

Tonči Kukoč je pitao tko financira teretanu u Domu kulture i tko je smije koristiti.

Tonči Buljan je kazao da se korisnici teretane sami financiraju, te da su imali neke donacije Općine Bol. Rekao je da svi građani mogu koristiti teretanu.

Načelnik je pozvao vijećnike da do idućeg utorka 5. prosinca 2017. godine podnesu pisane amandmane na prijedlog proračuna.

Načelnik je kazao da će amandmane razmotriti, te da će one prihvatljive uvrstiti u konačni prijedlog proračuna.

POD 2)

Pročelnik Stipe Karmelić vijećnicima je izložio prijedlog Programa održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2018. godini.

Istaknuo je da se Program održavanja infrastrukture u 2018. godini na području Općine Bol donosi se za slijedeće komunalne djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija, javna rasvjeta, održavanje javnih građevina u vlasništvu Općine Bol, održavanje ostale komunalne infrastrukture i plaćanje troška javne rasvjete.

Za izvršenje Programa održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu Općina Bol u 2018. godini predviđa uprihoditi i potrošiti 3.000.000,00 kuna, od čega će Općina 160.000,00 kuna direktno platiti potrošnju električne energije za javnu rasvjetu, 1.500.000,00 kuna će uplatiti općinskom komunalnom poduzeću Grabov rat d.o.o. na osnovi računa za obavljene usluge, a preostali iznos od 1.340.000,00 kuna će uplatiti za održavanje ostale komunalne infrastrukture i javnih građevina izvođačima radova.

POD 3)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnike upoznao sa Programom gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

Istaknuo je da se u 2018. godini predviđa uprihoditi 3.000.000,00 kuna iz komunalnog doprinosa, te se predviđa raspodjela predviđenih sredstava na način da se 470.000,00 kuna izdvoji za gradnju i uređenje javnih površina, 700.000,00 kuna za gradnju i uređenje nerazvrstanih cesta, 130.000,00 kuna za gradnju nove javne rasvjete i 1.700.000,00 kuna za otkup zemljišta za novo groblje.

POD 4)

Pročelnik je vijećnicima obrazložio Odluku o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2018. godini.

Za javne potrebe u protupožarnoj zaštiti predviđa se potrošiti 400.000,00 kuna koje će se isplatiti DVD-u Bol.

Nadalje, planira se isplatiti još oko 620.000,00 kuna za sufinanciranje radova na izgradnji Vatrogasnog doma te 20.000,00 kuna za opremu i školovanje mladih vatrogasaca.

Za sufinanciranje nabavke novih vatrogasnih vozila određuje se utrošiti 1.000,000,00 kuna.

Dakle, za potrebe DVD-a Bol u 2018. godini Općina Bol planira uplatiti ukupno 2.040.000,00 kuna.

POD 5)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio prijedlog Odluke o javnim potrebama u kulturi za 2018. godinu.

Za javne potrebe u kulturi predviđa se ukupno utrošiti 1.333.000,00 kuna od čega će se na sufinanciranje programa rada Centra za kulturu Općine Bol izdvojiti 904.000,00 kuna, 252.000,00 kuna će se izdvojiti za rad Općinske knjižnice, a 177.000,00 kuna će se direktno platiti predviđenim davateljima usluga.

POD 6)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje Odluke o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2018. godinu.

Za financiranje predškolskog odgoja predviđa se utrošiti 3.652.000,00 kuna, i to 1.732.000,00 kuna za plaće i druga primanja zaposlenih, 70.000,00 kuna za ostale materijalne troškove, didaktičku i drugu opremu, te 1.850.000,00 kuna za uređenje potkrovlja vrtića.

POD 7)

Pročelnik Stipe Karmelić je obrazložio prijedlog Odluke o javnim potrebama u športu za 2018. godinu.

Za javne potrebe u sportu predviđeno je 780.000,00 kuna za donacije sportskim društvima prema njihovim programima.

Tako se predviđa financiranje rada športskog društva “Bol” i ostalih športskih društava na Bolu, sufinanciranje rada športskih društava na Braču u kojima mladež iz Bola sudjeluje u natjecanju ili treningu, financiranje putnih troškova športskih momčadi, sufinanciranje državnih ili međunarodnih natjecanja koja se održavaju u Bolu, sufinanciranje organizacije WTA teniskog turnira.

POD 8)

Pročelnik Stipe Karmelić vijećnicima je pojasnio Plan korištenja sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu.

Naime, navedenim Planom se planira uprihoditi 700.000,00 kuna od boravišne pristojbe, a ta sredstva će se utrošiti za unaprjeđenje uvjeta boravka gostiju.

POD 9)

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanje Sani Bodlović je vijećnicima obrazložila prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju Odbora za prostorno i urbanističko planiranje i uređenje prostora.

Naime, zbog smrti člana Odbora za prostorno i urbanističko planiranje i uređenje prostora Branka Mikulića, predlaže se imenovanje novog člana Odbora.

Sani Bodlović, u ime Odbora za izbor i imenovanje, je predložila Jakova Okmažića za člana odbora za prostorno i urbanističko planiranje:

Vijećnici su Odluku o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju Odbora za prostorno i urbanističko planiranje i uređenje prostora prihvatili sa 8 glasova ZA, 1 glasnom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, a ista će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 10)

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanje Sani Bodlović je vijećnicima dala uvodno obrazloženje prijedloga odluke o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju Odbora za socijalnu skrb.

Naime, zbog smrti člana Odbora za prostorno i urbanističko planiranje i uređenje prostora Branka Mikulića, predlaže se imenovanje novog člana Odbora.

Sani Bodlović, u ime Odbora za izbor i imenovanje, je predložila Matka Bakovića za člana odbora za socijalnu skrb.

Vijećnici su Odluku o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju Odbora za socijalnu skrb prihvatili sa 8 glasova ZA, 1 glasnom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, a ista će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 11)

Predsjednik vijeća Matko Baković je pojasnio vijećnicima da predložena odluka o zabrani izvođenja radova za 2018. godinu određuje vrste građevina, područje, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine.

Odluka se, sukladno novim zakonskim odredbama, donosi za iduću kalendarsku godinu.

Također je prethodno pribavljeno mišljenje Turističke zajednice općine Bol.

Zabrana izvođenja radova u 2018. godini se ne odnosi na gradnju komunalne infrastrukture u vlasništvu Općine Bol ili tvrtki u vlasništvu Republike Hrvatske i zgrada javne namjene u vlasništvu Općine Bol, Republike Hrvatske ili Splitsko-dalmatinske županije.

Zabrana izvođenja radova u 2018. godini se ne odnosi na građevine odnosno radove za čije je građenje odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske i na uklanjanje građevina na temelju rješenja Građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti.

Zabrana izvođenja radova se odnosi na područje cijele Općine Bol.

Zabrana izvođenja radova se odnosi na razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna 2018. godine i svake nedjelje i državnog praznika u toku preostalog razdoblja u godini.

Predložena Odluka o zabrani izvođenja radova za 2018. godinu donesena je sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 12)

Predsjednik vijeća Matko Baković je dao uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate poreza Općine Bol za 2018. godinu.

Ova odluka se donosi na temelju odredaba Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave te Suglasnosti ministra financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili gradskih poreza za svaku kalendarsku godinu posebno.

Navedenom odlukom je predviđeno da se u cijelosti prenesu poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate svih općinskih poreza na Poreznu upravu i to: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina.

Predviđa se da Porezna uprava vrši utvrđivanje poreza po osnovi podataka kojima raspolaže, podataka koje su dužni u skladu sa Zakonom dostaviti porezni obveznici i podataka koje su dužne dostaviti nadležne općinske službe.

Nadalje, predviđa se da će Porezna uprava do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, Općini Bol dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Temeljem ove odluke Poreznoj upravi za obavljanje poslova će pripasti naknada u iznosu od 5 % od ukupno naplaćenih prihoda.

Ovom odlukom se ovlašćuje ovlaštena organizacija za platni promet (FINA) da naknadu Poreznoj upravi za obavljanje ovih poslova obračuna i uplati u Državni proračun do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

U slučaju opoziva suglasnosti ministra financija, odluka je na snazi do 31. prosinca godine u kojoj je suglasnost opozvana.

Odluku o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate poreza Općine Bol za 2018. godinu vijećnici su prihvatili sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, a ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 13)

Pročelnik Stipe Karmelić je obrazložio prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama zajedničke odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol i s time u vezi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac meštre Bijene”, Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4 i Urbanističkog plana uređenja polazne stanice za žičaru.

Naime, predloženom odlukom omogućava se planiranje izgradnje trgovačkog centra, hotela, garaže, autobusnog kolodvora, info centra, na području sadašnjeg parkirališta na ulazu u mjesto (kraj rotora) i omogućava se izgradnja novog hotela Borak na temelju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bol u kojem će se propisati uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja.

Katrina Marčić je predložila da se na parkiralištu na ulasku u mjesto planira i izgradnja sportske dvorane. Smatra da bi i građane trebalo konzultirati o prioritetima izgradnje.

Načelnik je rekao da su prioriteti već određeni, te da su ih odredili izabrani predstavnici građana.

Vijećnici su predloženu Odluku prihvatili sa 7 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa, a ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 14)

Predlaže se imenovanje povjerenstva za promet koje bi kao radno tijelo vijeća Općine Bol razmatralo pitanja iz svog djelokruga, davalo vijeću prijedloge, savjete i mišljenja o regulaciji prometa na području općine, pratilo i predlagalo mjere za unaprjeđenje regulacije prometa te aktivno sudjelovalo u izradi odluke o regulaciji prometa, čiji će prijedlog za vijeće Općine Bol izraditi ovlaštena tvrtka.

Vijećnica Sani Bodlović, u ime Odbora za izbor i imenovanje, je predložila slijedeće osobe za članove Povjerenstva za promet:

1. Tomi Fabijanović-predsjednik

2. Tihomir Marinković-član

3. Dino Egekher-član

4. Dalibor Pavošević, prometni redar-član

5. Zdravko Bartulović, komunalni redar-član

Vijećnici su sa 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV donijeli odluku o imenovanju povjerenstva za promet, a donesena odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 20.10 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content