Zapisnik sa 10. sjednice vijeća 2018.

alt
3. prosinca, 2018. u 8:17:59

alt

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/18-01/97

Ur. broj: 2104/02-18-02/01

Bol, 02. studenog 2018. godine


Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 10/2018 sjednice općinskog Vijeća održane dana 31. listopada 2018. godine, sa početkom u 18.00 sati, u uredu Općine Bol.


Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Mate Petrić, Marjan Marjanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Milan Škrbić, Katarina Marčić, Ivica Šćepanović, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća), Tonči Kukoč Bager.

Izočni: – .

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik JUO Općine Bol, Mirko Perić – direktor KJP Grabov rat d.o.o., Katarina Martinić-računovodstvena referentica (točka 1. Dnevnog reda), Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Joško Egekher- predstavnik medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.

B) Dnevni red je prihvaćen JEDNOGLASNO te glasi:

 1. Rasprava i donošenje odluke o prvom rebalansu proračuna općine Bol za 2018. godinu.
 2. Rasprava i donošenje odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza za 2019. godinu.
 3. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika općinskog vijeća.
 4. Rasprava i donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta općine Bol.
 5. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o uređenju prometa na području općine Bol.
 6. Rasprava i donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana odbora za financije i proračun.
 7. Rasprava i donošenje odluke o pristiglim molbama za storniranje dijela računa za korištenje pomorskog dobra 2018. godine (Srđana Arković, Viktor Gracin, Lilichi j.d.o.o. u.o. Varadero 2, Hrvoje Jozić, Bol Luxury bar j.d.o.o., Grabov rat d.o.o., Moćno voćno d.o.o., Milivoj Delić) a na temelju mišljenja vijeća za koncesijska odobrenja.
 8. Rasprava i donošenje odluke o pristiglim molbama za storniranje dijela računa za korištenje javnih površina 2018. godine (Šjor Bepo d.o.o. i Ugostiteljski obrt „Stipe“)

C) Prihvaćanje zapisnika sa 9/2018 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 9/2018 sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 9/2018 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa 5 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom (sa glasovanja su bili odsutni Katarina Marčić i Tomi Fabjanović).

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je istaknuo pozitivno poslovanje KJP Grabov rat d.o.o. te je pozvao nazočne da pitanja o radu tvrtke postave direktoru Mirku Periću.

Mirko Perić je rekao da je ukupni promet Grabovog rata za prvih 9 mjeseci bio 10.320.812 kuna, što je 15,67 posto bolje nego lani, a 41 posto više nego 2015. godine.

Plaža (ugostiteljstvo i ležaljke) je ostvarila veći promet od 15,6 posto, luka 18,05 posto, parking 38,85 posto. U „Grabovom ratu“ je stalno zaposlenih 24, a u sezoni još 40 od čega je 35 posto njih je sa Brača. Neto prosječna plaća u firmi je 6.055 kuna.

Milan Škrbić je predložio da se djelatniku tvrtke Grabov rat Savici Petojeviću dodjeli novčana nagrada za ostvareni uspjeh i dobivenu nagradu Turističke zajednice RH za najboljeg komunalnog djelatnika.

Mirko Perić je kazao da će Savica Petojević dobiti novčanu nagradu od 5.000,00 kuna za ostvareni uspjeh.

Mate Petrić je kazao da su hrvatski otoci na prošloj sjednici vlade RH dobili 5-6 milijardi kuna za razne infrastrukturne projekte, te je pitao zbog čega Općina Bol ništa nije dobila, odnosno zbog čega nismo zatražili dodjelu zemljišta na Poljani za izgradnju sportske dvorane.

Načelnik je kazao da je Općina Bol postavila zahtjeve za dodjelu državnog zemljišta na Poljani, na Vidovoj gori i na zemljištu K3 zone koje su u vlasništvu RH.

Preduvjet za dodjelu zemljišta je ishođenje lokacijske dozvole. Načelnik je kazao da ćemo uskoro dobiti lokacijsku dozvolu za izgradnju sportske dvorane, te da ćemo nakon toga upotpuniti zahtjev za dodjelu državnog zemljišta na Poljani.

Mate Petrić je kazao da je ove godine uloženo oviše od 200.000,00 kuna u Dom na Vidovoj gori, ali da se na terenu ništa pozitivno nije dogodilo. Smatra da objekt treba minimalno urediti i staviti u funkciju.

Načelnik je za iduću sjednicu općinskog vijeća obećao izložiti dvije varijante rješenja problema na Vidovoj gori, te je istaknuo da ne želi na svoju ruku donositi odluke o ovoj problematici, budući da je vlasništvo kompleksa na Vidovoj gori upitno i predmet sudskog spora.

Mate Petrić je predložio da se prostor da u zakup, te da novi zakupnik ulaže u prostor.

Nataša Paleka Jakšić je pitala kako je moguće da je, unatoč visokim troškovima ulaganja ove godine, situacija na terenu još gora.

Načelnik je kazao da se ove godine nije ulagalo u Dom na Vidovoj gori već je, sukladno odluci općinskog vijeća, zakupniku MS Brač turist d.o.o. vraćena jamčevina i ulaganje u prostor prema procjeni sudskog vještaka za graditeljstvo.

Tonči Buljan je pitao da li točna informacija da ćemo u idućoj turističkoj sezoni imati još jedan dan rezerviran za zabave jedriličara.

Mirko Perić je kazao da on o tome nema nikakvih informacija. Također je kazao da se za iduću sezonu planira zaposliti redar kako ne bi bilo buke i nereda na Račiću.

Ivica Šćepanović je predložio da, u slučaju velikih vremenskih nepogoda, jedan djelatnik Grabovog rata dežura noću u luci kako bi, u slučaju opasnosti, mogao alarmirati vlasnike ugroženih brodica.

Ivica Šćepanović je također kazao da se uz minimalna ulaganja, mogu postaviti veća „kolpomorta“ i na njih vezati veći broj brodica. Smatra da bi to značajno pridonijelo sigurnosti u bolskoj luci.

Mirko Perić je kazao da se planira angažiranje ronioca za sređivanje „kolpomorta“.

Također je kazao da u slučaju ekstremnih vremenskih prilika svi brodovlasnici iziđu u luku, a jedan čovjek na terenu ne može učiniti ništa.

Mate Petrić je pitao da li je primjereno da Grabov rat traži smanjenje naknade za korištenje pomorskog dobra, obzirom na veoma dobro poslovanje i dobru financijsku situaciju (vidi POD 7.).

Mirko Perić je kazao da Grabov rat nije koristio kvadraturu koja je izražena u ispostavljenim računima, te da je kao direktor dužan tražiti korekciju računa.

Mirko Perić je kazao da će Grabov rat uskoro otvoriti ugostiteljski objekt u Domu kulture. Kazao je da je navedena djelatnost nerentabilna, te da troškovi radnika višestruko nadmašuju dobit od poslovanja.

Mirko Perić je zaključno kazao da je poslovanje Grabovog rata pozitivno, da su plaće djelatnika osigurane do iduće turističke sezone, te da tvrtka nema dugovanja ni sudskih sporova.

Načelnik je kazao da uskoro očekujemo ishođenje građevinske dozvole za uređenje nove zgrade općinske uprave na Loži. Nakon toga ćemo raspisati javnu nabavu za izbor izvođača radova. Početkom 2019. godine se očekuje početak radova na uređenju općinske zgrade na Loži.

Načelnik je upoznao nazočne da je pri kraju izrada projekta trga kod Marinera. Nakon dovršetka projekta, započet ćemo postupak javne nabave za nabavku materijala i izvođača radova.

Načelnik je kazao da su u tijeku radovi na uređenju potkrovlja Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol.

Načelnik je upoznao vijećnike sa projektom proširenja ceste od rotora prema plaži Zlatni rat. Naime, u tijeku je projektiranje proširenja ceste od rotora prema Zlatnom ratu uz suglasnost vlasnika dijela zemljišta, odnosno Bluesun hotela. Investitor su Županijske ceste.

U tijeku je izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta bujičnog kanala od rotora do mora. Dovršetak projekta se očekuje do 31. prosinca 2018. godine.

Načelnik je također rekao da je u tijeku ishođenje dozvole za uređenje plaže Bilina kuća – Mali rat. Za realizaciju projekta uređenje plaža općina računa na sredstva iz EU fondova preko ministarstva turizma..

Načelnik je izvijestio vijećnike o realizaciji vodoopskrbe i odvodnje u naselju Murvica. Rekao je da je nositelj projekta Vodovod Brač, te da će se realizaciju projekta aplicirati na sredstva iz EU fondova.

Načelnik je kazao da je Županijska skupština nedavno odredila granice lučkog područja u Bolu, da se do ljeta očekuje ishođenje izvedbenog projekta i građevinske dozvole, a početak izgradnje na Račiću se planira za listopad 2019. godine. U II. fazi izgradnje luke bi se radilo produženje Velog mosta i pristaništa kod benzinske postaje.

Načelnik je rekao da je u tijeku ishođenje dozvole za uređenje šumice na plaži Zlatni rat.

Također je kazao da se tijekom studenog i prosinca očekuje isporuka kućica za plažu Zlatni rat, a do kraja godine se očekuje uređenje trga gdje će kućice biti smještene.

U tijeku je izrada UPU-a naselja Bol za područje Podbarja. Tamo se planira izgradnja hotela za personal hotela Zlatni rat. Načelnik je kazao da je projekt rušenja postojećeg objekta gotov, a da se izgradnja novog objekta planira početkom 2019. godine.

Načelnik je rekao da nije upoznat sa planovima investitora vezano uz gradnju Hotela Borak, nakon odluke općine o smanjenju broja kreveta hotela.

Načelnik je kazao da se iznalazi rješenje za privremeni smještaj glazbene škole, a kao trajno rješenje je istaknuo uređenje potkrovlja Doma u kulture za tu namjenu. Uknjižba vlasništva Općine Bol na zagradu Doma kulture je pretpostavka za veća ulaganja u taj prostor.

Načelnik je upoznao nazočne sa inicijativom Općine Nerežišća koja traži priključenje na vodovodnu cijev u Murvici i povezivanje postojeće vodovodne mreže u Murvici sa Velom Hvarskom.

Načelnik je također upoznao vijećnike sa planovima Vodovoda Brač za postavljanjem nove vodovodne cijevi od rijeke Cetine kod Omiša do Brača, koja će omogućiti nesmetanu opskrbu vodom srednje dalmatinskih otoka i u ljetnom periodu.

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Ivica Šćepanović je postavio slijedeća vijećnička pitanja:

 • Kada će početi izgradnja novog groblja?
 • Kada će se riješiti prometna problematika kod Vidikovca?
 • Kada će se popločati šematorij ispred Vele crkve?
 • Kakva će biti regulacija prometa na Rivi u zimskom periodu? Predlaže uklanjanje znaka zabrane prometa, ukoliko je promet preko Rive dozvoljen.

Načelnik je odgovorio da će se u proračunu za iduću godinu predvidjeti 2.5 milijuna kuna za izgradnju I. faze gradnje groblja.

Ivica Šćepanović je predložio raspisivanje javnog poziva zainteresiranima za kupnju grobnica. Predlaže mogućnost obročne otplate grobnica.

Načelnik je kazao da se predviđa da kupac plati odmah 40 % vrijednosti grobnice, a ostatak u 5 rata.

Načelnik je kazao da su u tijeku razgovori sa Hrvatskim cestama o načinu rješavanja prometne problematike na Vidikovcu, odnosno oko izrade okretišta prema Bolu. Hrvatskim cestama su na ovu temu upućena dva dopisa .

Također je rekao da je u tijeku izrada projekta uređenja šematorija, a radovi na njegovom uređenju će početi nakon pribavljanja suglasnosti konzervatora na projekt uređenja.

Tonči Buljan je predložio postavljanje info table o bolskim znamenitostima na Vidikovcu.

Tonči Buljan je zatražio informacije o terminu gradnje lukobrana.

Tonči Buljan je pitao kada će se ugraditi reflektori na igralištu na Poljani.

Vezano uz pitanje o reflektorima, načelnik je rekao da će oni biti ugrađeni čim to dopuste vremenski uvjeti.

Vezano uz postavljanje info table, načelnik je kazao da je to dobra ideja te da će biti realizirana.

Načelnik je kazao da se proširenje lučkog područja na Račiću, pa i gradnja lukobrana, planira od jeseni iduće godine.

Katarina Marčić je pitala kada će početi radovi na popločavanju trga kod caffe bara Marinero.

Načelnik je kazao da će uskoro biti dovršena projektna dokumentacija, nakon toga treba provesti postupak javne nabave, a dovršetak radova se može očekivati do 1. ožujka iduće godine.

Katarina Marčić je pitala hoće li se Dom na Vidovoj gori makar minimalno urediti i staviti u funkciju za iduću turističku sezonu.

Načelnik je kazao da će na idućoj sjednici vijeća ponuditi dvije varijante rješenja za Dom na Vidovoj gori.

Katarina Marčić je pitala da li je općina spremna za primjenu zakona vezano uz odvojeno prikupljanje i odvoz komunalnog otpada.

Načelnik je rekao da očekuje prolongiranje roka za odvojeno sakupljanje i odvoz komunalnog otpada. Naime, država bi trebala sufinancirati nabavku novih kanti, a ni koncesionari još nisu spremni pri odvozu otpada postupati po propisanim zakonskim odredbama.

Nataša Paleka Jakšić predlaže edukaciju građana o načinu odvajanja i pohranjivanja otpada.

Načelnik je kazao da je predviđena edukacija građana o razvrstavanju otpada, te da će uglavnom vršiti dostavom letaka na kućne adrese.

Katrina Marčić je zatražila izvješće o radu prometnog redara.

Stipe Karmelić je kazao da je prometni redar ove godine oko 80-tak novčanih kazni, od toga je naplaćeno 50 % kazni. Jedan dio kazni nije naplaćen jer su prekršitelji stranci, a za te slučajeve još nismo iznašli učinkovit način naplate.

Katarina Marčić je predložila da se na okvir „fotopointa“ na Šetnici upiše web adresa Općine Bol.

Načelnik je prihvatio taj prijedlog.

Marjan Marjanović je pitao kada će biti ukinuta odredba o zabrani gradnje 1000 metara od mora.

Načelnik je kazao da je veći broj jedinica lokalne samouprave iniciralo smanjenje zaštićenog obalnog pojasa, ali da je odlučivanje o toj problematici izvan naše nadležnosti.

Marjan Marjanović je kazao da nije upoznat sa vlasničkim sporovima vezanim uz Dom na Vidovoj gori.

Načelnik je pozvao vijećnika da izvrši uvid u spise predmeta i kompletnu arhivu u JUO Općine Bol.

Milan Škrbić je predložio uređenje natkrivene čekaonice na Velom mostu.

Načelnik je kazao da Veli most spada u lučko područje, te da se navedeni prijedlog može iznijeti Lučkoj upravi.

DNEVNI RED:

POD 1)

Pročelnik Stipe Karmelić i računovodstvena referentica Katarina Martinić su upoznali vijećnike sa prijedlogom prvog rebalansa proračuna Općine Bol za 2018. godinu.

Naime, predloženo je da ovim prvim rebalansom proračun Općine Bol za 2018. godinu ostaje uravnotežen te se ukupni prihodi i rashodi proračuna za 2018. godinu planiraju u iznosu od 23.468.000,00 kuna.

Pročelnik Stipe Karmelić je istaknuo da se pri kraju svake godine donosi rebalans proračuna za tu godinu jer se tada dosta realno mogu procijeniti konačni prihodi i rashodi na kraju godine.

Mate Petrić u ime Odbora za financije i proračun je podržao donošenje Odluke o prvom rebalansu proračuna Općine Bol za 2018. godinu.

Ivica Šćepanović je pitao koliko je do sada realiziran proračun za 2018. godinu.

Katarina Martinić je kazala da je proračun do sada realiziran oko 70 %, što je uobičajeno za ovaj dio godine.

Tonči Buljan je primijetio da je općina imala prihoda od poreza na tvrtku. Pitao je kako je to moguće, obzirom da je porez na tvrtku ukinut.

Katarina Martinić je kazala da se uglavnom radi o prisilnoj naplati dugovanja iz ranijeg perioda.

Nataša Paleka Jakšić je smatra da je trošak od 1.700.000,00 kuna za uređenje dječjeg parka kod Doma staraca nerealno visok.

Načelnik je kazao da je ta cijena postignuta kroz postupak javne nabave. Kao najpovoljniji je izabran jedini ponuđač. Vijećnica može provjeriti postupak javne nabave i sve stavke iz troškovnika.

Katarina Marčić je pitala na što se odnosi stavka održavanje javnih površina.

Katarina Martinić je kazala da su ta sredstava namijenjena za KJP Grabov rat, koji za općinu održavaju javne površine.

Nataša Paleka Jakšić je pitala koliko je kredita iskorišteno za financiranje projekata općine Bol.

Načelnik je kazao da je korišten jedan milijun kredita za tekuće potrebe, te da veći dio iznosa nije korišten.

Nataša Paleka Jakšić je pitala da li se koriste i sredstva EU fondova za realizaciju projekta uređenja potkrovlja Dječjeg vrtića.

Načelnik je odgovorio da je općina dobila 300.000,00 kuna od Ministarstva demografije za tu namjenu, te da smo aplicirali na natječaj Ministarstva za regionalni razvoj.

Ivica Šćepanović je pitao koliko se sredstava u proračunu za 2019. godinu planira za izgradnju novog groblja.

Načelnik je rekao da će se u proračunu za 2019. godinu planirati 2.500.000,00 kuna za izgradnju I. faze novog groblja.

Nataša Paleka Jakšić je pitala zbog čega se povećavaju sredstva uređenje stepeništa na Loži.

Načelnik je kazao da je potrebna korekcija stepeništa po naputku Konzervatorskog odjela u Splitu.

Nataša Paleka Jakšić je pitala na što se odnosi stavka od 200.000,00 kuna za ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

Stipe Karmelić je kazao da se iz ovog konta isplaćuju naknade zemljišta oduzetog za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Konkretno, općina Bol trenutno isplaćuje naknadu potomcima obitelji Ive Bodlovića za zemljište oduzeto u naselju Blato.

Nataša Paleka Jakšić je pitala na što se odnosi stavka komunalna oprema za koju se planira izdvojiti 760.000,00 kuna.

Katarina Martinić je kazala da se tim sredstvima planira plaćanje nabavke kioska na plaži Zlatni rat.

Tonči Kukoč je kazao da je na uređenje dječjeg parka kod Doma staraca utrošeno 1.700.000,00 kuna, a odustalo se od uređenja Vukovarske ulice i mnogih drugih planiranih projekta.

Načelnik je kazao da će i ostale planirane stavke biti realizirane, kada se za to ispune svi uvjeti (projekt, troškovnik, suglasnosti, javna nabava…).

Tonči Buljan je pitao kada će se urediti potporni zid u naselju Blato.

Načelnik je kazao da izgradnja potpornog zida u Blatu ovisi i projektu uređenja Hotela Park. Naime, sa sjeverne strane naselja Blato se planira izgradnja pristupnog puta do hotela. Izgradnju puta do Hotela Park i izgradnju potpornog zida treba planirati kao jednu tehničku cjelinu.


Odluku o prvom rebalansu proračuna Općine Bol za 2018. godinu vijećnici su prihvatili sa 10 glasova ZA i 1 glasom PROTIV, a prihvaćena odluka će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 2)

Predsjednik vijeća Matko Baković je dao uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate poreza Općine Bol za 2019. godinu.

Ova odluka se donosi na temelju odredaba Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave te Suglasnosti ministra financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili gradskih poreza za svaku kalendarsku godinu posebno.

Navedenom odlukom je predviđeno da se u cijelosti prenesu poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate svih općinskih poreza na Poreznu upravu i to: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na korištenje javnih površina.

Predviđa se da Porezna uprava vrši utvrđivanje poreza po osnovi podataka kojima raspolaže, podataka koje su dužni u skladu sa Zakonom dostaviti porezni obveznici i podataka koje su dužne dostaviti nadležne općinske službe.

Nadalje, predviđa se da će Porezna uprava do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, Općini Bol dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Temeljem ove odluke Poreznoj upravi za obavljanje poslova će pripasti naknada u iznosu od 5 % od ukupno naplaćenih prihoda.

Ovom odlukom se ovlašćuje ovlaštena organizacija za platni promet (FINA) da naknadu Poreznoj upravi za obavljanje ovih poslova obračuna i uplati u Državni proračun do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

U slučaju opoziva suglasnosti ministra financija, odluka je na snazi do 31. prosinca godine u kojoj je suglasnost opozvana.

Za razliku od prethodnih godine, ove godine se ne predviđa da Porezna uprava naplaćuje porez na kuće za odmor, a umjesto Porezne uprave naplatu poreza na kuće za odmor će obavljati općinska financijska služba.

Odluku o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate poreza Općine Bol za 2019. godinu vijećnici su prihvatili sa 8 glasova ZA i 3 glasa PROTIV, a ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 3)

Matko Baković je upoznao nazočne sa prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika općinskog vijeća.

Predloženom odlukom se nadopunjuje članak 72. na način da se predviđa mogućnost održavanja izvanredne sjednice Općinskog vijeća elektronski ili telefonom.

JUO Općine Bol je dužan elektronski dostaviti poziv za sjednicu sa Dnevnim redom i pripadajućim materijalima.

Na elektronskoj sjednici vijećnici su se dužni očitovati o prihvaćanju Dnevnog reda i o prihvaćanju predložene odluke elektronskim putem, na službenoj email adresi Općine Bol u roku koji odredi predsjednik vijeća u pozivu.

Na telefonskoj sjednici vijećnici su se dužni očitovati o prihvaćanju Dnevnog reda i o prihvaćanju predložene odluke putem SMS-a, na službeni telefon Općine Bol u roku koji odredi predsjednik vijeća u pozivu.

Predloženim izmjenama i dopunama Poslovnika se predviđa da glas vijećnika koji se u određenom roku ne očituje smatra glasom protiv.

Također je propisano da zapisnik sa ove sjednice mora sadržavati i dokaze o glasovanju vijećnika.

Katarina Marčić je predložila da u Odluci o naknadama predvidi da vijećnici ne dobivaju naknade za elektronske i telefonske sjednice.

Predložena odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika općinskog vijeća donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 4)

Predsjednik vijeća Matko Baković je vijećnicima pojasnio prijedlog izmjena i dopuna Statuta Općine Bol.

Naime, izmjene i dopune se predlažu radi usklađenja postojećih odredbi Statuta sa Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi.

Izmjene se odnose na odredbe vezane uz raspisivanje referenduma, a dio predloženih izmjena se odnose na rad općinskog načelnika i zamjenika načelnika koji dužnost obavljaju volonterski.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bol je usvojena JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 5)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je vijećnicima izložio prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Općine Bol.

Predloženom odlukom se predviđa da vijeće Općine Bol posebnom odlukom određuje naknade za dozvolu za prometovanje teretnim vozilima čija je ukupna masa veća od 7,5 tona za podmirivanje troškova nastalih oštećenjem nerazvrstanih cesta na području Općine Bol.

U raspravi je navedeno da se prilikom gradnje novih kuća oštećuju kolnici i trotoari koje investitori trebaju popraviti.

Naglašeno je da se promet velikim kamionima ne može dozvoliti preko šetnice, a postojećom Odlukom o regulaciji prometa je definirano da pješačkim zonama mogu prometovati samo manja vozila za opskrbu i to u jutarnjim satima i osobna vozila čiji vlasnici imaju privatne garaže ili parkirališta.

Prilikom donošenja Odluke o naknadama za korištenje nerazvrstanih cesta treba imati na umu koja se lokalna cesta koristi (asfaltna ili popločana), kolika je visina investicije (kuća iz temelja ili rekonstrukcija postojeće građevine).

Tonči Kukoč je pitao zašto se za opskrbu ne koristi već kupljeno Elektro vozilo.

Načelnik je odgovorio da najprije treba izgraditi prekrcajni punkt na ulasku u mjesto.

Također u članku 35. u stavku 3. Odluke o uređenju prometa na području Općine Bol dodaje se nova pješačka zona i to područje ulice Rudina i kod škole i područje kod caffe bara Marinero (od završetka ulice Frane Radića, preko ulice Rudina do ulice Ante Radića, do ulice Domovinskog rata i do ulice Obala).

Također u članku 35. u stavku 5. dodaje se točka 7. kojom se predviđa da se u pojedinoj pješačkoj zoni, posebnim odobrenjem koje izdaje Općina Bol, dozvoljava se promet vozila namijenjenih za prijevoz invalidnih osoba.

Katarina Marčić je primijetila da će se uvođenjem pješačke zone na Rudini otežati dolazak manje djece na vanškolske aktivnosti u Dom kulture, jer za vrijeme loših vremenskih uvjeta automobil neće moći doći do Doma kulture.

Ponovno je naglašeno da ovom pješačkom zonom mogu prometovati vozila sa posebnom dozvolom kao što mogu prometovati i Rivom.

Načelnik je kazao da se stanari u ovoj zoni trebaju prilagoditi novom režimu prometa, jer ovo je centar Bola i ovdje se kreću školska djeca koju treba posebno zaštiti.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Općine Bol donesena je sa 7 glasova ZA, 3 PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 6)

Predsjednik vijeća Matko Baković je upoznao vijećnike s prijedlogom odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun.

Naime, Natalija Marijančević Brešković je imenovana za člana Odbora za financije i proračun na 6/2017 sjednici općinskog Vijeća održanoj dana 04. srpnja 2017. godine („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 6/17).

Predloženom odlukom Natalija Marijančević Brešković, na zahtjev nositelja liste grupe birača Tonča Buljana, se razrješuje članstva u Odboru za financije i proračun.

Predloženom odlukom za člana Odbora za financije i proračun bira se Zlatko Radić.

Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 7)

Predsjednik vijeća Matko Baković je upoznao nazočne sa stavovima Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja o pristiglim molbama za storniranje dijela računa za korištenje pomorskog dobra 2018. godine.

Naime, dana 09. listopada je održana sjednica Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na kojoj su zauzeti stavovi o pristiglim molbama za storniranje dijela računa za korištenje pomorskog dobra 2018. godine.

Nakon rasprave su članovi vijeća zaključili da će glasovati o svakoj molbi pojedinačno jer prema mišljenju većine, neke molbe su opravdane, jer općinskom krivnjom ili iz objektivnih razloga nisu mogli započeti sa pružanjem djelatnosti na vrijeme.

Članovi vijeća su prihvatili sljedeće zaključke Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja:

Kozmetički obrt Stela Mare je uputio zamolbu da joj se smanji naknada za komunalnu infrastrukturu jer je u toku sezone koristila tri stola za masažu, a ne svih pet za kojih je dobila koncesijsko odobrenje.

Članovi Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja nisu prihvatili ovu molbu.

Moralis d.o.o. je uputio molbu da mu se smanji naknada za komunalnu infrastrukturu za pružanje usluge prodaje sendviča, jer je sa radovima započeo tek 13.07. 2018. od kada mu je tek bio dostupan prostor za rad.

Članovi Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja su prihvatili da se naknada smanji za 25 %, tj. da umjesto 80.000,00 kn plati ukupno 60.000,00 kn.

Lilichi j.d.o.o je uputio molbu da mu se smanji naknada za komunalnu infrastrukturu za pružanje usluge prodaje zdrave hrane, jer je započeo sa radom tek 03. kolovoza 2018., od kada mu je tek bio dostupan prostor za rad.

Članovi Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja su prihvatili da se naknada smanji za 50 % tj. da umjesto 35.000,00 kn plati ukupno 17.500,00 kn.

Sicuro d.o.o. je uputio molbu da mu se smanji naknada za komunalnu infrastrukturu za pružanje usluge u adrenalinskom parku, jer je zbog izvođenja radova u šumici bio spriječen u obavljanju poslova, a zbog postavljanja novih kioska park je fizički smanjen.

Članovi Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja su prihvatili da se naknada smanji za 50 % tj. da umjesto 27.500,00 kn plati ukupno 13.750,00 kn.

Grabov rat d.o.o. je uputio molbu da mu se smanji naknada za komunalnu infrastrukturu za pružanje usluga caffe bara u šumici na plaži Zlatni rat za ekstra korištenje štekata.

Članovi Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja su prihvatili da se naknada smanji za 50 %, tj da umjesto 18.000,00 kn plate 9.000,00 kn.

Moćno voćno d.o.o. je uputio molbu da mu se smanji naknada za komunalnu infrastrukturu za pružanje usluge prodaje voćnih salata u šumici na plaži Zlatni rat jer su 12.07.2018. njihov kiosk i kompletna oprema uništeni u požaru, te svoju djelatnost nije obavljao oko tri tjedna.

Članovi Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja su prihvatili da se naknada smanji za 50 %, tj da umjesto 105.000,00 kn ukupno plate 52.500,00 kn.

Obrt Mili rent a boat je uputio molbu da mu se smanji naknada za komunalnu infrastrukturu za korištenje stola za pružanje usluga reklamiranja iznajmljivanja brodica, jer je njegov stol tri puta manji od svih ostalih stolova iz kojih se pruža ova usluga.

Članovi Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja nisu prihvatili ovu molbu.

Članovi vijeća nisu prihvatili sljedeće zaključke Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja:

U.O. Varadero 2 je uputio molbu da mu se smanji naknada za komunalnu infrastrukturu za korištenje dijela plaže uz postojeći štekat, na kojem su postavljene ležaljke i suncobrani koji služe posjetiteljima njihovog bara.

Članovi Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja su prihvatili da se naknada za tu ekstra površinu naplati 30.000,00 kn za 2018. godinu.

Bol Luxury bar j.d.o.o. je uputio molbu da mu se smanji naknada za komunalnu infrastrukturu za pružanje usluge caffe bara na punti Borak, jer je minimalne tehničke uvjete dobio tek 06. kolovoza 2018. godine. Treba napomenuti da je Bol Luxury bar j.d.o.o. zadužen za 30.000,00 kn i još za 68.000,00 kn zbog ekstra korištenja 170 m2 terase ispred caffe bara.

Članovi Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja su prihvatili da se naknada smanji za 50 % tj. da umjesto ukupno 98.000,00 kn plati ukupno 49.000,00 kn.

Dakle, U.O. Varadero 2 i Bol Luxury bar j.d.o.o. su dužni u cijelosti platiti ranije ispostavljene račune za korištenje pomorskog dobra.

POD 8)

– Tvrtka Šjor Bepo d.o.o. iz Bola je izjavila prigovor na račun za javnu površinu br. 332/2018 koji su zaprimili od Općine Bol za iznajmljivanje vozila na Bilinoj kući. Smatraju da je povećanje cijene od 120 % u odnosu na prošlu godinu nerealno visoko.

Vijećnici su odbili ovu zamolbu (8 PROTIV, 2 SUZDRŽANA, 1 ZA).

– Stipe Jerkan vl. U.O. Kala od općinskog vijeća traži naknadu štete u visini izgubljene zarade, koja je nastala zbog izvođenja radova na dječjem igralištu kod Doma staraca uz korištenje bagera i drugih građevinskih strojeva, u neposrednoj blizini U.O. Stipe.

Stipe Jerkan traži naknadu štete u iznosu od 158.764,99 kuna, sukladno procjeni sudskog vještaka za računovodstvo i financije Ivana Budimira iz Splita.

Vijećnici su odbili ovu zamolbu ( 9 PROTIV, 2 SUZDRŽANA).

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 21.55 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content