Zapisnik sa 10. sjednice vijeća 2017

Zapisnik sa 10. sjednice vijeća 2017
2. prosinca, 2017. u 16:42:46

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL
Klasa: 021-05/17-01/122
Ur. broj: 2104/02-17-02/01
Bol, 16. studenog 2017. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 10/2017 sjednice općinskog Vijeća održane dana 15. studenog 2017. godine, sa početkom u 18.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Mate Petrić, Marjan Marjanović, Milan Škrbić,Katarina Marčić, Ivica Šćepanović, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća), Tonči Kukoč Bager.

Izočni: –

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Jakov Okmažić – zamjenik načelnika Općine Bol, Mirko Perić- direktor KJP Grabov rat d.o.o., Mijodrag Miljević i Dinko Senjković (točka 1. Dnevnog reda), Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Katarina Martinić – računovodstvena referentica (točka 2. Dnevnog reda), Joško Egekher – predstavnik medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.

B) Dnevni red je prihvaćen JEDNOGLASNO te glasi:

1. Rasprava i donošenje zaključka na temelju obrazloženja predstavnika Udruge taxi prijevoznika općine Bol.
2. Rasprava i donošenje odluke o prvom rebalansu proračuna općine Bol za 2017. godinu.
3. Rasprava i donošenje odluke o prijedlogu izmjena i dopuna odluke o naknadama vijećnika i naknadi zamjenika načelnika
4. Rasprava i donošenje odluke o prijedlogu izmjena i dopuna članka 128. Poslovnika vijeća općine Bol.
5. Rasprava i donošenje odluke o prijedlogu izmjena i dopuna članka 49. Poslovnika vijeća općine Bol.
6. Rasprava i donošenje odluke o općinskim porezima općine Bol.
7. Rasprava i donošenje odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu.
8. Rasprava i donošenje odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine Bol
9. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju ravnateljice dječjeg vrtića Mali princ.
10. Rasprava i donošenje odluke o suglasnosti stranim državljanima za kupnju nekretnine na Bolu.

C) Prihvaćanje zapisnika sa 9/2017 sjednice vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 9/2017 sjednice Općinskog vijeća.
Također je utvrđeno da nema usmenih primjedbi na zapisnik.
Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.
Zapisnik sa 9/2017 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa 10 glasova ZA i 1 glasom PROTIV.
Katarina Marčić je napomenula kako ona nije predstavnica roditelja drugog razreda Osnovne škole, kako piše u prihvaćenom zapisniku, već predstavnica svih roditelja.
Također je izrazila nezadovoljstvo interpretacijom njenih stajališta vezanih uz povećanje komunalne naknade. Smatra da njena stajališta nisu dovoljno dobro obrazložena.

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća:
Načelnik je izvijestio nazočne o sastanku održanom u Ministarstvu mora, a vezano uz korištenje pomorskog dobra i plaže Zlatni rat.
Načelnik je izvijestio vijećnike da je u tijeku izrada idejnih rješenja za uređenja plaža Benačica, Potočine, Borak i Zlatni rat. Načelnik je kazao da do blagdana Sv. Nikole očekuje dovršetak tih projekta, a nakon toga će vijećnike upoznati sa detaljima idejnih rješenja.
Načelnik je rekao da je sa predstavnicima SDŽ dogovoreno da i 2018. godine Općina Bol upravlja sa plažom Zlatni rat, odnosno da Općina Bol upravlja plažom putem dodjele koncesijskih odobrenja.
Načelnik je istaknuo da je Plan korištenja pomorskog dobra za 2018. godinu već u pripremi, te da će uskoro biti upućen SDŽ zbog ishođenja suglasnosti.
Plan korištenja pomorskog dobra za 2018. godinu se planira u okvirima iz prethodnih godina.
Nakon ishođenja potrebnih suglasnosti će raspisati Javni oglas, a iduće godine treba ranije donijeti odluke o koncesijskim odobrenjima, budući da je Uskrs već 1. travnja kada počinje i turistička predsezona.
Načelnik je upoznao vijećnike sa dinamikom izvođenja radova na uređenju potoka na području općine.
Hrvatske vode su nastavile radove na popločavanju potoka kod Zlatnog rata te planiraju popločavanje do gornje ceste.
Također Hrvatske vode planiraju maksimalno uređenje potoka kod Hotela Bretanide, kod Teniskog centra i plaže Martinica.
Načelnik je također kazao da je u tijeku izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta bujičnog kanala od rotora do mora, te da će Hrvatske ceste u proračunu za 2018. godinu predvidjeti izgradnju ovog kanala.
Načelnik je izvjesio vijećnike da je Ministarstvo državne imovine angažiralo sudskog vještaka da procjeni vrijednost kompleksa Bijela kuća. To je preduvjet za prodaju kompleksa.
Načelnik je također kazao da planirana sportska dvorana na području Poljane i postojeće prometno rješenje ruše vrijednost i smanjuju kapacitet planiranog hotela.
Načelnik je kazao da je napravljen novi projekt Hotela Park. Hotel bi se sastojao od dvije cjeline koje bi povezivao zajednički bazen. U ovom projektu se donekle smanjuju ranije planirani gabariti, ali on i dalje sadržava ranije planiranu hlađenu tržnicu i ribarnicu u donjem dijelu hotela.
Načelnik je rekao da je u tijeku čišćenje „prašume“ u centru mjesta poviše ambulante. Također je rekao da će se računa za čišćenje prefakturitati vlasnicima zemljišta.
Otvoren je caffe bar u Domu kulture za potrebe mještana.
U proračunu za 2018. godinu se planiraju sredstva za izgradnju I. faze DVD-a i groblja.
Načelnik je izvijestio nazočne o posjetu gradonačelniku Ljubljane. Razgovarao je razvijanju međusobne suradnje i dogovorio dodatnu prezentaciju otoka Brača na slovenskom tržištu.
Načelnik je upozorio na slabu gospodarsku ponudu u zimskom periodu. Najavio je da će upoznati vijećnike sa planiranim mjerama za poboljšanje stanja.

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:
Matko Baković je kazao da je zabranjen promet Rivom te da prekršitelji te zabrane mogu očekivati kazne i od prometnog redara i od policije.
Mate Petrić je predložio da se napravi i idejno rješenje za uređenje nudističke plaže.
Načelnik je rekao da se u budućnosti planira uređenje svih plaža, pa i nudističke.
Tonči Buljan je pitao načelnika kakvi su mu zaključci i dojmovi nakon putovanja u Siciliju.
Načelnik je kazao da će o tom putu vijećnike izvijestiti na idućoj sjednici vijeća. Ali je ipak rekao da je Siciliji dosta jeftinije nego kod nas.
Tonči Buljan je pitao da li je istina da su od Općine Bol u cijelosti naplaćena naknada štete za izgorene maslinike u Supetru prije 30 godina.
Svjetlana Baković je kazala da su svi nasljednici Općine Brač dužni platiti naknadu štete za izgorene maslinike.
Međutim, oštećenici su se u cijelosti naplatili od Općine Bol.
Općina Bol je postavila regresne zahtjeve prema ostalim bračkim općinama. Sudski postupak je još u tijeku, ali će se sigurno okončati u našu korist.
Sani Bodlović je pitala zbog čega se u proračunu za 2018. godinu ne planiraju sredstva za izgradnju potkrovlja Dječjeg vrtića.
Načelnik je kazao da taj projekt trenutno nema prioritet, zbog očitog trenda opadanja broje djece u vrtiću.
Katrina Marčić je upozorila na parkirališne rampe koje su podignute na Velom mostu, kod vrtića itd., a koje se ne koriste te samo smetaju normalnom odvijanju prometa.
Načelnik je najavio novi model rješavanja problema parkiranja na tim lokacijama, te će se o tome uskoro raspravljati na jednoj od idućih sjednica vijeća.
Katrina Marčić je pitala kada će se održati tematska sjednica vezana za reguliranje odnosa sa tvrtkom MS Brač turist, a vezano uz zakup Doma na Vidovoj gori.
Također je pitala kada će se održati tematska sjednica vezana uz bolske škole.
Također je pitala zbog čega se ignoriraju dopisi ravnateljice Hrvatske čitaonice.
Načelnik je kazao da će se tematska sjednica vezana uz problematiku zakupa Doma na Vidovoj gori održati čim se usuglase termini odvjetničkih timova.
Načelnik je najavio održavanje tematske sjednice vezane uz škole, ali je rekao da su one prvenstveno u nadležnosti županije, dok općina može imati samo sporedan savjetodavan utjecaj.
Načelnik je rekao da je u zadnjih nekoliko godina gospođa Jadranka Nejašmić više puta bila gost općinskog vijeća, te da se je u više navrata raspravljalo o njenim zamolbama.
Vijećnici su više puta slušali njene, često, živopisne, duge i nepotrebne nastupe, a i udovoljeno je brojnim zamolbama gospođe Nejašmić.
Katrina Marčić je pitala da li postoji mogućnost da kafić u Domu kulture radi i u jutarnjim satima.
Direktor Grabovog rata Mirko Perić je kazao da ne postoji ekonomska računica za rad kafića i u jutarnjim satima.
Mate Petrić je kazao da rad Hrvatske čitaonice i Centra za kulturu treba biti kvalitetno koordiniran, a programi usuglašeni.
Ivica Šćepanović pozdravlja otvaranje kafića u Domu kulture, ali predlaže postavljanje pepeljare ispred ulaza kako bi pušači mogli odlagati opuške.
Mirko Perić je kazao da je već dao nalog radnicima za postavljanje pepeljare na ulazu.
Ivica Šćepanović je pitao tko odlučuje koja će se zamolba uvrstiti na dnevni red općinskog vijeća. Istaknuo je da zamolba Siniše Soljačića za postavljanje biste dugogodišnjem načelniku Općine Bol Antunu Radiću nikada nije došla na dnevni red općinskog vijeća.
Stipe Karmelić je kazao da predsjednik vijeća određuje dnevni red
Ivica Šćepanović jeponovno pitao da li je iznađeno rješenje za siguran povratak automobila u Bol sa Vidikovca.
Naime, već ranije je uočeno da automobil treba voziti skoro do Gornjeg Humca da bi se vratio u Bol bez počinjenja prometnog prekršaja.
Načelnik je rekao da taj problem, za sada, nije riješen. Načelnik je kazao da će se sa Hrvatskim cestama pokušati pronaći zadovoljavajuće rješenje tog problema.
Ivica Šćepanović je pitao kada će se ploče sa Studenca konačno ugraditi na šematorije ispred Vele crkve.
Načelnik je odgovorio da još nije gotova projektna dokumentacija uređenja šematorija, ali da se nada da će i projektna dokumentacija i radovi biti gotovi u idućoj godini.
Marjan Marjanović je pitao kada će biti sanirana murvička gustirna.
Načelnik je odgovorio da će gustirna biti sanirana do Uskrsa.
Katarina Marčić je pitala da li su imenovani novi članovi Stručnog vijeća Centra za kulturu.
Načelnik je kazao da još nije usuglasio stavove sa ravnateljicom o tom pitanju.
Katrina Marčić je pitala da li će općina osnovati Destinacijski menadžment.
Načelnik je rekao da još nije razmišljao o toj mogućnosti, ali ne odbacuje tu ideju.
Mate Petrić je upozorio na oštećenje rive do kojeg je došlo zbog jakoga juga ispred trga Studenac. Predlaže hitnu sanaciju kako ne bi došlo do još većih oštećenja.
Načelnik je prihvatio ovaj prijedlog.
Marjan Marjanović upozorava na velike količine oborina koje se slijevaju u ulicu Domovinskog rata i Ivana Mažuranića i ometaju promet i vozila i pješaka. Predlaže postavljanje odvodnih šahta.
Načelnik je kazao da će se taj problem riješiti izgradnjom bujičnog kanala od rotora do mora koja se planira u 2018. godini.
Direktor KP Grabov rat Mirko Perić je izvijestio vijećnike da je raspisan javni natječaj za koncesije u lukama otoka Brača. Vrijednost koncesije za luku Bol iznosi 500.000,00 kuna. Smatra da je to previsok iznos, obzirom da je vrijednost koncesije za luku Supetar 280.000,00 kuna. Direktor je kazao da je zakazao sastanak sa predstavnicima Lučke uprave vezano uz visinu koncesije. Također je rekao da će vijećnike izvijestiti o daljnjem tijeku natječaja.

DNEVNI RED:
POD 1)
Predstavnici bolskih taksista Mijodrag Miljević i Dinko Senjković su se obratili općinskom vijeću te iznijeli zajedničku problematiku i prijedloge za rješavanje njihovih problema.
Kao prvo su istaknuli nepoštivanje Zakona o taksi prijevozu, osobito odredbe da koncesionar može voziti samo iz svoje općine za koju ima licenciju i koncesiju.
Ističu da ostali brački taksisti svakodnevno odvoze na desetine turista iz Bola.
Smatraju da se općina aktivnije mora uključiti u rješavanje ovog problema na način da vrši pritisak na prometnog inspektora, policiju i prometnog redara.
Nadalje, predlažu da se autotaksi koncesije dodjeljuju po principu jedan obrt, jedna koncesija jedno vozilo.
Na taj način broj taksi vozila u Bolu bi pao sa 14 na 8 vozila što smatraju optimalnim brojem vozila za sadašnji opseg posla.
Predstavnici bolskih taksista predlažu limitiranje broja taksi koncesija. Smatraju da nema posla za svih 14 vozila, osim u danima turističke špice.
Ističu neprimjereno ponašanje pojedinih vozača, koji svojim postupcima i ponašanjem narušavaju ugled mjesta kao prestižne turističke destinacije. Smatraju da svi koncesionari i njihovi djelatnici trebaju imati položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim i drugim znamenitostima.
Predlažu promjenu Odluke o autotaksi prometu i kažnjavanje onih taksista koji svojim radom i ponašanjem narušavaju ugled ostalih taksista i Općine Bol. Predlažu uvođenje novčanih kazni i kazni oduzimanja taksi koncesije na određeno vrijeme.
Taksisti, također, ističu da imaju najniže cijene na otoku, a najvišu koncesiju. Predlažu da općina donese odluku o povećanju cijena taksi usluga, te aktiviranje tarife 2 (za vožnju iza 22 sata, nedjeljom i praznikom).
Predlažu smanjivanje visine taksi koncesije, budući smatraju da je cijena od 1000,00 kuna po sjedištu prevelika i predlažu uvođenje mogućnosti plaćanja koncesije na rate.
Na kraju su upozorili na zlouporabu taksi stajališta na ulazu na plažu Zlatni rat.
Naime, tamo slobodno parkiraju Supetarski i ostali Brački taksisti i odvoze njihove potencijalne klijente. Kao rješenje tog problema predlažu ugradnju prometnih barijera sa ključem na tom taksi stajalištu.
Matko Baković je kazao da je, prema njegovim saznanjima, u pripremi prijedlog novog Zakona o autotaksi prijevozu.
Prema tom prijedlogu zakona, predviđa se ukidanje mogućnosti da lokalna samouprava ograničava broj taksista, predviđa se da svatko po jednaki uvjetima može obavljati djelatnost na cijelom teritoriju RH. Također se predviđa uvođenje fiksne naknade za koncesiju i slobodno formiranje cijena usluga.
Matko Baković smatra da je nepotrebno mijenjati postojeću općinsku odluku, dok se ne donese novi zakon i ne utvrde novi zakonski kriteriji za obavljanje autotaksi službe.
Načelnik je kazao da je prometni redar dobio pravo uvida u policijski sustav, pa će ubuduće lakše dolaziti do podataka o vlasnicima vozila koji krše općinske odluke. To će omogućiti kažnjavanje počinitelja prekršaja.
Tonči Buljan je pitao da li su svi bolski taksisti članovi ove Udruge autotaksi prijevoznika.
Smatra da taksisti, osim što traže razne pogodnosti za sebe, trebaju i dati nešto zauzvrat.
Istaknuo je potrebu organiziranja noćnih dežurstava.
Dinko Senjković je odgovorio da smo jedan bolski taksist nije član ove udruge taksista, ali da njihovi zahtjevi nisu upereni protiv nikoga.
Tonči Kukoč je kazao da je ponašanje taksista često nekorektno, da učestalo otimaju goste jedni drugima. Također je kazao da taksisti često ne reagiraju na pozive.
Načelnik je upozorio na često proizvoljno određivanje cijena, te na pritužbe gostiju zbog visokih cijena usluga.
Sani Bodlović smatra da ne treba smanjivati i ograničavati broj taksista, jer i ovako nitko ne želi voziti na male relacije. Općenito smatra da slobodna konkurencija treba biti temelj svake djelatnosti.
Mijodrag Miljević je kazao da svi taksisti imaju posla samo petnaestak dana u špici sezone, a da je ostali dio godine njihov broj previsok te da jednostavno nema dovoljno posla za sve.
Katarina Marčić je pitala kada će prometni redat početi kažnjavati počinitelje prometnih prekršaja.
Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da prometni redar radi 0,60 radnog vremena, te da faktički sa radom počinje od 1. travnja. Od tada se može očekivati kažnjavanje prometnih prekršaja.
Ivica Šćepanović je pitao da li koji član Udruge taksista ima više vozila.
Mijodrag Miljević je kazao da i neki članovi udruge imaju više taksi vozila.
Ivica Šćepanović smatra da u ljetnom periodu jedan prometni redar nije dovoljan. Također je pitao da li u mjestu imamo 14 taksi stajališta.
Stipe Karmelić je rekao da imamo 14 taksi stajališta, ali da se oni nalaze na više lokacija.
Ivica Šćepanović je upozorio na nepravilnosti koje se događaju kod plaže Zlatni rat, odnosno na krađu gostiju od strane bračkih taksista.
Tonči Kukoč smatra da taksisti trebaju biti složni, da trebaju međusobno razgovarati i prevladati postojeće problema.
Mijodrag Miljević je kazao da su oni otvoreni za dijalog sa supetarskim taksistima.
Matko Baković je najavio da će on i načelnik održati još jedan sastanak sa bolskim taksistima početkom 2018. godine.
Nakon toga će upoznati vijećnike sa zaključcima sa tog sastanka.
Smatra da treba nastaviti dijalog sa svima, pa i sa supetarskim i ostalim bračkim taksistima.

POD 2)
Pročelnik Stipe Karmelić i računovodstvena referentica Katarina Marrtinić su upoznali vijećnike sa prijedlogom prvog rebalansa proračuna Općine Bol za 2017. godinu.
Naime, predloženo je da ovim prvim rebalansom proračun Općine Bol za 2017. godinu ostaje uravnotežen te se ukupni prihodi i rashodi proračuna za 2017. godinu planiraju u iznosu od 18.953.000,00 kuna.
Pročelnik Stipe Karmelić je istaknuo da se pri kraju svake godine donosi rebalans proračuna za tu godinu jer se tada dosta realno mogu procijeniti konačni prihodi i rashodi na kraju godine.
Procijenjeni prihodi i rashodi na kraju 2017. godine iznose 18.953.000,00 kuna.
Ivica Šćepanović je pitao u kojem iznosu je realiziran proračun do 1. studenog.
Stipe Karmelić je kazao da su realizirani prihodi od oko 13.800.000,00 kuna, a rashodi od 13.700.000,00 kuna.
Ivica Šćepanović je primijetio da se rebalansom brišu sredstva predviđena za uređenje potkrovlja Dječjeg vrtića.
Matko Baković je kazao da su sredstava bila predviđena zbog eventualne prijave na natječaj za sredstva iz fondova EU. Budući da na natječaju nismo prošli zbog visokog koeficijenta razvijenosti općine rebalansom se taj iznos briše.
Tonči Kukoč je pitao na što se odnosi stavka sitni inventar koja iznosi 117.000,00 kuna.
Katarina Martinić je kazala da se ta stavka odnosi na nabavku kanti za smeće, koševa, uredskog namještaja i dr., odnosno na sav inventar jeftiniji od 3.500,00 kuna.
Tonči Kukoč je pitao zbog čega se briše stavka donacija za DVD.
Matko Baković je kazao da da su sredstava bila predviđena zbog eventualne prijave na natječaj. Budući da na natječaju nismo prošli zbog visokog koeficijenta razvijenosti općine rebalansom se taj iznos briše.
Tonči Kukoč je pitao zbog čega se briše stavka uređenje kina.
Matko Baković je kazao da ove godine nije realiziran projekt uređenja kina.
Ivica Šćepanović je pitao kada će početi izgradnja novog groblja na Bolu.
Načelnik je kazao da se u proračunu za iduću godinu planiraju sredstva za izgradnju I. faze novog groblja.
Ivica Šćepanović je predložio nabavku još spravi za vježbanje i njihovo postavljanje na pogodne lokacije.
Katarina Marčić je pitala na koji se način isplaćuje naknada za novorođenčad.
Načelnik je odgovorio da se niže naknade (za prvo i drugo dijete) isplaćuju odjednom, a više naknade se isplaćuju po 10.000,00 kuna godišnje do konačne isplate.

Odluku o prvom rebalansu proračuna Općine Bol za 2017. godinu vijećnici su prihvatili sa 7 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasom, a prihvaćena odluka će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 3)
Katarina Marčić je upoznala nazočne sa prijedlogom izmjena i dopuna odluke o naknadama vijećnika i naknadi zamjenika načelnika.
Predlaže potpuno ukidanje tih naknada budući da svaki izabrani vijećnik prema Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe već ima zakonom propisanu godišnju naknadu u iznosu od 5.400,00 kuna.
Smatra da je svaka dodatna naknada nepotreban trošak i da sredstva koja se iz proračuna izdvoje u tu svrhu mogu biti bolje uložena.
Donošenjem predložene odluke na godišnjoj razini bi se uštedilo oko 164.000,00 kuna, što u četverogodišnjem mandatu iznosi 656.000,00 kuna.
Katarina Marčić predlaže da se ušteđeni novac, u slučaju prihvaćanja njenog prijedloga, namjeni u opremanje kabineta za razvoj STEM zanimanja u Osnovnoj školi Bol, prije svega informatike od najranije dobi, ili opremanje učionice za nastavu prirode, kemije i biologije.
Članovi odbora za Statut i Poslovnik su upoznati sa inicijativom Katarine Marčić za promjenom odluke o naknadama.
Iako taj prijedlog nije direktno u nadležnosti ovog Odbora, članovi su om njemu raspravljali.
Članovi Odbora smatraju da je časno biti član vijeća općine Bol, ali prijedlog za ukidanje ovih naknada je politički populizam budući svatko ima pravo na naknadu za svoj rad.
Istaknuli su da u usporedbi sa općinama sličnog kapaciteta, naknade za rad vijećnika i predsjednika vijeća u Bolu su osjetno manje.
Također su istaknuli da zamjenik načelnika po zakonu dužnost može obavljati profesionalno pa bi mogao imao mjesečnu plaću desetak tisuća kuna neto što je na 4 godine više nego sve vijećničke naknade.
I predsjednik vijeća svakodnevno ima obveze zbog svoje dužnosti, pa i njegov rad treba biti plaćen.
Smatraju da je naknada nagrada za izgubljenu dobit koju bi svaki vijećnik mogao ostvariti za vrijeme dok sudjeluje na sjednici vijeća ili odbora.
Članovi Odbora za Statut i poslovnik su donijeli mišljenje da vijeće općine Bol ne treba prihvatiti ovaj prijedlog.
Članovi Odbora za financije su također upoznati sa prijedlogom Katarine Marčić o ukidanju naknada vijećnicima, članovima vijećničkih odbora i zamjeniku načelnika.
Naime, ukidanjem tih naknada godišnje bi se uštedjelo oko 164.000,00 kuna, a u četverogodišnjem mandatu bi se uštedjelo oko 656.000,00 kuna.
Članovi odbora smatraju da je časno biti član vijeća općine Bol, ali da se ukidanjem naknada omalovažava njihov rad.
Članovi Odbora za financije smatraju da svatko ima pravo na naknadu za svoj rad.
Godišnja ušteda od 164.000,00 kuna u slučaju ukidanja naknada bi iznosila manje od 1% od ukupnog proračuna općine Bol, te smatraju da ovaj prijedlog služi samo za osvajanje simpatija među biračima, a ne stvarnu želju za unaprjeđenjem rada Općine Bol.
Članovi Odbora za financije su donijeli mišljenje da vijeće općine Bol ne treba prihvatiti ovaj prijedlog.
Nakon kraće rasprave uslijedilo je glasovanje o ovom prijedlogu.

Prijedlog izmjena i dopuna odluke o naknadama vijećnika i naknadi zamjenika načelnika nije prihvaćen (5 vijećnika je glasovalo ZA, dok je 6 vijećnika glasovalo PROTIV).

POD 4)
Katarina Marčić je upoznala nazočne sa prijedlogom izmjena i dopuna Poslovnika Općine Bol.
Naime, predlaže dopunu Poslovnika, odnosno dodavanje novog članka 128. a koji bi propisao da se sjednice vijeća snimaju i da se video prijenos objavljuje u realnom vremenu.
Ističe da stanovnici općine Bol nisu dovoljno upoznati sa djevovanjem općinskog vijeća.
Smatra da bi se predloženom izmjenom Poslovnika postigla veća transparentnost i veća uključenost mještana u donošenje odluka od važnosti za njih i cjelokupnu zajednicu.
O ovom prijedlogu je raspravljao i Odbor za Statut i Poslovnik, a većina članova Odbora su donijeli mišljenje da vijeće Općine Bol ne prihvati prijedlog Katarine Marčić o dopuni Poslovnika člankom 128. a.
Članovi Odbora smatraju da se javnost rada ostvaruje kroz pravo građana da svoju inicijativu ili prijedlog mogu obrazložiti na sjednici vijeća, da se redovno o radu vijeća građani obavještavaju putem portala Boljani info, a o nekim većim problemima ili događajima obavještavaju dnevne novine ili tjedni časopisi, a na službenim stranicama općine se objavljuju svi zapisnici vijeća i sve općinske odluke. Također je istaknuta da javnosti rada doprinose i pojedini vijećnici i vijećnice svojim komentarima na svojim web stranicama. Također su podržali otvaranje službene Facebook stranice Općine Bol.
Neki članovi Odbora smatraju da video prijenos sjednice u realnom vremenu ne bi poboljšao javnost rad vijeća, ali bi mogao imati za posljedicu nametanje pojedinih tema ili mišljenja na koja bi se mogli prikupljati politički poeni i simpatije javnosti, a bez ikakve želje za rješavanjem realnih problema.
Načelnik je pozvao vijećnike da njemu osobno slobodno upućuju inicijative, te da slobodno postavljaju pitanja vezana uz rad Općine Bol.
Nakon kraće rasprave uslijedilo je glasovanje o ovom prijedlogu.

Ovaj prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Općine Bol nije prihvaćen (5 vijećnika je glasovalo ZA, dok je 6 vijećnika glasovalo PROTIV).

POD 5)
Predsjednik vijeća Matko Baković je dao uvodno obrazloženje prijedloga izmjena i dopuna članka 49. Poslovnika vijeća općine Bol.
Naime, Odbor za Statut i Poslovnik je na svojoj 1/2017 sjednici predložio izmjenu članka 49. Poslovnika vijeća općine Bol koji bi sada glasio:
„Predsjednik vijeća dužan je prijedlog odluke koja je podnesena u skladu s ovim Poslovnikom uvrstiti kao prijedlog dopune dnevnog reda u dnevni red sijedeći sjednice vijeća.“
Članovi Odbora za Statut i Poslovnik smatraju da će se na ovaj način onemogućiti predlaganje neproduktivnih točaka dnevnog reda i zagušivanje dnevnog reda, što bi za posljedicu imalo onemogućivanje vijećničkoj većini da raspravlja i donosi odluke o točkama koje su aktualne i potrebne za funkcioniranje općine.
Katarina Marčić smatra da se ovim prijedlogom ograničavaju prava vijećnika kao ovlaštenih predlagatelja.
Tonči Buljan predlaže da se Zapisnik sa sjednice vijeća objavljuje odmah nakon sjednice, jer bi se time povećala transparentnost rada općine.
Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da se, prema sada važećem Poslovniku, zapisnik objavljuje tek kada se prihvati na idućoj sjednici vijeća.
Dakle, da bi se zapisnik mogao objavljivati u kratkom roku nakon sjednice vijeća, nužna je promjena Poslovnika koja regulira način verifikacije zapisnika.
Da bi se Poslovnik promijenio i u tom segmentu nužno je prethodno provesti predviđenu proceduru.

Vijećnici su sa 6 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvatili izmjenu i dopunu članka 49. Poslovnika vijeća općine Bol, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 6)
Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o općinskim porezima općine Bol.
Pročelnik je kazao da obveza donošenja predložene odluke proizlazi novog Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17), odnosno da se donošenjem ove odluke usklađuju općinski i zakonski propisi.
Predloženom odlukom Općina Bol uvodi sljedeće poreze: prirez poreza na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina.
Prirez porezu na dohodak bi se plaćao se po stopi od 10 % na osnovicu.
Porez na potrošnju bi se plaćao po stopi od 3%.
Porez na kuće za odmor na području Općine Bol bi se plaćao za objekte na području naselja Bol i Murvica u visini od 15,00 kn po metru četvornom korisne površine objekta, dok vlasnici kuća za odmor, koji su rođeni na Bolu ili Murvici ili im je jedan od roditelja rođen na Bolu ili Murvici, bi plaćali porez na kuću za odmor u visini od 5,00 kuna po metru četvornom korisne površine kuće za odmor.
Porez za korištenje javnih površina bi se plaćao u iznosu od 10% naknade koja se plaća za korištenje javne površine.
Nataša Paleka Jakšić je predložila ukidanje poreza na potrošnju u iznosu od 3% u izvan turističke sezone.
Matko Baković je kazao da bi trebalo iznaći drugi način stimuliranja rada u zimskom periodu, te da će o tome biti još rasprave.

Odluka o općinskim porezima općine Bol donesena je sa 7 glasova ZA i 4 glasa PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 7)
Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o izmjeni odluke o komunalnom doprinosu Općine Bol.
Predloženim izmjenama predlaže se brisanje odredbe kojom je propisano da fizičke ili pravne osobe koje grade ili nadograđuju hotel ili izdvojeni proizvodni pogon na području općine Bol plaćaju 50% iznosa od cijene.
Dakle, predloženom odlukom se ukida popust na komunalni doprinos za izgradnju hotela i proizvodnih pogona.
Stipe Karmelić je kazao da je postojeća odluka donesena u doba financijske krize te su se na taj način privlačili investitori. Budući da je kriza za nama, a tržište je ponovno oživilo red je i općina više zaradi.
Katarina Marčić se protivi predloženoj odluci. Naime, smatra da se i dalje treba stimulirati izgradnja hotela i privlačiti investitore.

Odluka o izmjeni odluke o komunalnom doprinosu Općine Bol donesena je sa 8 glasova ZA i 3 glasa PROTIV, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 8)
Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine Bol.
Donošenje ove odluke je nužno za raspisivanje natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Bol.
Dodjela koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova je zakonska obveza jedinica lokalne samouprave, a predviđena je općinskom odlukom o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Bol.
Predloženom odlukom uređuje se organizacija i način obavljanja dimnjačarskih poslova, rokovi kontrole i čišćenja dimnjaka i uređaja za loženje, nadzor nad obavljanjem tih poslova, kaznene odredbe a radi sprječavanja i otklanjanja uzroka požara i opasnosti od plinova i dimova.
Obavljanje dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti, organizira se u cilju zaštite života ljudi i imovine, te sprječavanja i otklanjanja uzroka opasnosti od požara u svim građevinama i prostorima koji koriste dimovodne objekte, a od posebnog je interesa za građane i pravne osobe na području Općine Bol.
Obavljanje dimnjačarskih poslova je komunalna djelatnost od lokalnog značenja za Općinu Bol.

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine Bol donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 9)
Predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol Svjetlana Baković je vijećnicima obrazložila prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Jadranke Doljanin iz Bola za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol, na 0,25 radnog vremena, na vrijeme od četiri godine.
Naime, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol je predložilo Općinskom vijeću Općine Bol imenovanje Jadranke Doljanin iz Bola, Gornje Podbarje 10, za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol na 0,25 radnog vremena na vrijeme od četiri godine.
U obrazloženju tog prijedloga se navodi da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol je dana 12. rujna 2017. godine raspisalo natječaj za radno mjesto ravnatelja Dječjeg vrtića.
Natječaj je sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi javno objavljen na oglasnoj ploči i službenim web stranicama Zavoda za zapošljavanje.
Na raspisani natječaj su se prijavile dvije kandidatkinje, odgojiteljica Jadranka Doljanin i odgojiteljica Breza Marinković.
Člankom 37. st. 1. Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi propisano je da za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
Obje kandidatkinje ispunjavaju propisane uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, te već više od pet godina obavljaju poslove odgojiteljice u Dječjem vrtiću „Mali princ“ u Bolu.
Člankom 37. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi je propisano da ravnatelja imenuje i razrješava osnivač dječjeg vrtića na prijedlog upravnog vijeća dječjeg vrtića.
Nakon obavljenog razgovora sa obje kandidatkinje Upravno vijeće predlaže imenovanje Jadranke Doljanin na mjesto ravnateljice Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol, na rok od četiri godine.
Naime, Jadranka Doljanin više od 30 godina uspješno obavlja poslove odgojiteljice u Dječjem vrtiću „Mali princ“ Bol, te je uspješno obavljala posao ravnateljice u prošlom četverogodišnjem mandatu, a dobro je upoznata i sa funkcioniranjem i organizacijom rada Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol.
Budući da Jadranka Doljanin ispunjava sve zakonom propisane uvjete za obavljanje posla ravnatelja Dječjeg vrtića, predlažemo Općinskom vijeću da je imenuje za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol, na vrijeme od četiri godine.
Nakon toga je uslijedilo glasovanje o prijedlogu Upravnog vijeća za imenovanje Jadranke Doljanin na mjesto ravnateljice Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol.

Odluka o imenovanju Jadranke Doljanin za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol na 0,25 radnog vremena na vrijeme od četiri godine donesena je sa 7 glasova ZA, 2 glasa PROTIV, dok su 2 vijećnika bila SUZDRŽANA, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 10)
Pročelnik Stipe Karmelić je izvijestio nazočne da je Ministarstvo pravosuđa od Općine Bol zatražilo suglasnost za stjecanje prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj norveških državljana Ane Vidaković i Vedrana Vidakovića.

Prvom predloženom odlukom vijeće općine Bol daje suglasnost za stjecanje nekretnine na području Općine Bol, odnosno Vijeće općine Bol je suglasno da Ana Vidaković, državljanka Norveške, Brobekkveien 26, 0598 Oslo, OIB: 8529842644, može stjecati pravo vlasništva na području općine Bol i to nekretnine označene kao čest. zem. 584/2, kuća, površine 316 m2 i dvor, površine 628 m2, Z.U. 2761, k.o. Bol, za 541/10000 idealnih dijelova nekretnine, s uspostavljenim vlasništvom posebnog dijela zgrade (E-2)-u etažnom prikazu označen crvenom bojom – u naravi jednosoban stan u prizemlju – stan 1 površine 41,33 m2 koji se sastoji od kuhinje sa dnevnim boravkom, sobe kupaonice, lođe i ulaznog halla.

Drugom predloženom odlukom vijeće općine Bol daje suglasnost za stjecanje nekretnine na području Općine Bol, odnosno Vijeće općine Bol je suglasno da Vedran Vidaković, državljanin Norveške, Beitevn 2, 0679 Oslo, OIB: 93415215437, može stjecati pravo vlasništva na području općine Bol i to nekretnine označene kao čest. zem. 584/2, kuća, površine 316 m2 i dvor, površine 628 m2, Z.U. 2761, k.o. Bol, za 447/10000 idealnih dijelova nekretnine, s uspostavljenim vlasništvom posebnog dijela zgrade (E-3)-u etažnom prikazu označen tamno smeđom bojom – Stan 2 – u naravi jednosoban stan u prizemlju površine 34,10 m2, koji se sastoji od kuhinje, blagovaonice sa dnevnim boravkom, sobe, kupaonice i ulaznog halla, sa sporednim dijelovima, pridruženom natkrivenom terasom neto površine 3,65 m2 i pripadnim vrtom uz stan neto površine 5,52 m2, označeno tamno smeđom bojom.

Odluke o suglasnosti za stjecanje prava vlasništva su donesene JEDNOGLASNO, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 21.10 sati
Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:
Matko Baković

Skip to content