Zahtjev za pristup informacijama

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Podnositelj zahtjeva:

 


(ime i prezime, tvrtka, odnosno naziv)


(adresa odnosno sjedište)


(telefon; e-mail)

 


(naziv tijela javne vlasti)

 


(sjedište tijela javne vlasti)

 

PREDMET:  Zahtjev za pristup informacijama

Podaci koji su važni za prepoznavanje informacije:


 


 


 

(zaokružite:)

1) neposredno pružanje informacije

2) uvid u dokumente i pravljenje preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,

3) dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju,

4) na drugi način


(vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva)

 

U _________________, dana __________20___ godine

 

Napomena: Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije

Obrazac broj 2 – Obrazac zahtjeva za pristup informaciji

Skip to content