Vjenčani

Vjenčani
21. ožujka, 2009. u 14:39:31

MAGDA FABJANOVIĆ i NIKŠA ŠARAC

vjenčani u Bolu 14.02.2009.

 ___________________________________________________

IRMA CVITANIĆ i FERDINAND ŠKARIČIĆ

vjenčani u Bolu 02.05.2009.

 ___________________________________________________

VALENTINA KARMELIĆ i DAMIR RATKOVIĆ

vjenčani u Bolu 09.05.2009.

____________________________________________________

AJŠA NIKOLIĆ i LOUIS FAUST

vjenčani u Bolu 23.05.2009.

____________________________________________________

ZDRAVKA JAKŠIĆ i MATKO KOLJATIĆ

vjenčani u Bolu 06.06.2009.

______________________________________________________

Skip to content