Strategija razvoja općine Bol

Strategija razvoja općine Bol
2. svibnja, 2014. u 1:36:01

Objavljujemo prijedlog strategije razvoja općine Bol kao temelj za javnu raspravu. Javna rasprava o prijedlogu strategije razvoja će se održžati oko 20. svibnja 2014. godine, o čemu će javnost biti na vrijeme obaviješštena.

Pošštovani građani i prijatelji Bola,

Molimo Vas da proučite predložženu Strategiju razvoja Općine Bol za razdoblje od 2014. do 2020. godine (download dokumenta u .pdf formatu).
Sve Vašše primjedbe, prijedloge i miššljenja zaprimamo u pisanom obliku na adresu Općine Bol, Uz Pjacu 2, 21420 Bol ili na mail adresu opcina-bol@st.htnet.hr najkasnije do 15. svibnja 2014. godine.

Javna rasprava o prijedlogu Strategije razvoja će se održžati oko 20. svibnja 2014. godine, o čemu će javnost biti na vrijeme obaviješštena.
Načelnik općine Bol
Tihomir Marinković
Skip to content