Savjetovanje s javnošću u vezi Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol

Savjetovanje s javnošću u vezi Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol
9. studenoga, 2022. u 9:52:48

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u javnom savjetovanju u donošenju Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol.

Opis savjetovanja: U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, ovim se Pravilnikom uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i usluga, procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kuna za nabavu radova za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto pod KOMENTARI.

Savjetovanje je otvoreno do: 09.12.2022.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Savjetovanju možete pristupiti na sljedećoj poveznici:

https://proracun.hr/Home/Savjetovanje/119c1572-2910-4504-a8fb-9cdff631de7a

Skip to content