Rješenje o određivanju glasačkih mjesta

25. studenoga, 2013. u 11:36:39

Za predstojeći Referendum, Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma općine Bol, donosi rješenje o određivanju glasačkih mjesta. Rješenje u cijelosti donosimo:

alt
OPĆINA BOL
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU DRŽAVNOG REFERENDUMA
OPĆINE BOL

Na temelju članka 17a i 18. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 33/96., 92/01., 44/06. – Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 58/06. – Odluka Ustavnog suda broj U-I-177/2002., 69/07. – Odluka Ustavnog suda broj U-I-2051-2007., 38/09., 85/10. – Ustav Republike Hrvatske – pročišćeni tekst), Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma OPĆINE BOL donosi

R J E Š E N J E
o određivanju glasačkih mjesta

Na području OPĆINE BOL određuju se sljedeća glasačka mjesta:

1. glasačko mjesto broj
1.
BOL I.
ŠKOLA, BOL

koje obuhvaća birače s prebivalištem u
BOL: ANTE STARČEVIĆA, BLATO, BRAČKA CESTA, DAVID-CESTA, DOMOVINSKOG RATA,
DONJA OBALA, DONJE PODBARJE, DUBROVAČKA ULICA, GLAVICA, GORNJA OBALA,
GORNJE PODBARJE, GOSPE OD SNIGA, GOSPOJICA, HRVATSKIH DOMOBRANA,
HRVATSKOG PREPORODA, HVARSKA ULICA, IZA LOŽE, KALA, LOŽA, NOVI PUT, OBALA,
PODAN GLAVICE, PORAT BOLSKIH POMORACA, PUT ČEMPRESA, PUT OLEANDERA,
PUT PODKAŠTILJE, PUT RUŽA, PUT ZLATNOG RATA, RAČIĆ, RIBARSKI PUT, RIVA, RUDINA,
SPLITSKA ULICA, STARA CESTA, ŠETALIŠTE ANĐELKA RABADANA, TEŽAČKI PUT, TRG,
ULICA ANDRIJE KAČIĆA-MIOŠIĆA, ULICA ANTE RADIĆA, ULICA FRANE RADIĆA,
ULICA IVANA GUNDULIĆA, ULICA IVANA MAŽURANIĆA, ULICA KNEZA BREČKA,
ULICA MARKA MARULIĆA, ULICA MIRKA VRSALOVIĆA, ULICA PETRA HEKTOROVIĆA,
ULICA RUĐERA BOŠKOVIĆA, ULICA TINA UJEVIĆA, ULICA VLADIMIRA NAZORA, UZ CURICU,
UZ GARMU, UZ GOSPOJICU, UZ LOŽU, UZ PJACU, UZ POLJANU, UZ POTOK, UZ RAČIĆ,
UZ ŠILOVAC, VUKOVARSKA, ZADARSKA ULICA, ZAGREBAČKA ULICA

2. glasačko mjesto broj
2.
MURVICA
DOM, MURVICA

koje obuhvaća birače s prebivalištem u MURVICA: MURVICA

BOL, 20.11.2013.

PREDSJEDNIK
MORANA PETRANIĆ

Skip to content