Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Rješenje o određivanju biračkih mjesta
3. svibnja, 2013. u 10:24:50

U nastavku prenosimo Rješenje o određivanju biračkih mjesta za područje općine Bol koje je donijelo Općinsko izborno povjerenstvo općine Bol…

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA BOL
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BOL

Na temelju članaka 52., 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo OPĆINE BOL donosi

R J E Š E N J E
o određivanju biračkih mjesta

Za područje OPĆINE BOL određuju se biračka mjesta:

Biračko mjesto broj 1.
BOL I. ŠKOLA, BOL koje obuhvaća birače s prebivalištem u BOL: ANTE STARČEVIĆA, BLATO, BRAČKA CESTA, DAVID-CESTA, DOMOVINSKOG RATA, DONJA OBALA, DONJE PODBARJE, DUBROVAČKA ULICA, GLAVICA, GORNJA OBALA, GORNJE PODBARJE, GOSPE OD SNIGA, GOSPOJICA, HRVATSKIH DOMOBRANA, HRVATSKOG PREPORODA, HVARSKA ULICA, IZA LOŽE, KALA, LOŽA, NOVI PUT, OBALA, PODAN GLAVICE, PORAT BOLSKIH POMORACA, PUT ČEMPRESA, PUT OLEANDERA, PUT PODKAŠTILJE, PUT RUŽA, PUT ZLATNOG RATA, RAČIĆ, RIBARSKI PUT, RIVA, RUDINA, SPLITSKA ULICA, STARA CESTA, ŠETALIŠTE ANĐELKA RABADANA, TEŽAČKI PUT, TRG, ULICA ANDRIJE KAČIĆA-MIOŠIĆA, ULICA ANTE RADIĆA, ULICA FRANE RADIĆA, ULICA IVANA GUNDULIĆA, ULICA IVANA MAŽURANIĆA, ULICA KNEZA BREČKA, ULICA MARKA MARULIĆA, ULICA MIRKA VRSALOVIĆA, ULICA PETRA HEKTOROVIĆA, ULICA RUĐERA BOŠKOVIĆA, ULICA TINA UJEVIĆA, ULICA VLADIMIRA NAZORA, UZ CURICU, UZ GARMU, UZ GOSPOJICU, UZ LOŽU, UZ PJACU, UZ POLJANU, UZ POTOK, UZ RAČIĆ, UZ ŠILOVAC, ZADARSKA ULICA, ZAGREBAČKA ULICA

Biračko mjesto broj 2. koje obuhvaća birače s prebivalištem u MURVICA: MURVICA KLASA: 021-01/13-01/57 URBROJ: 2104/02-13-02/01 BOL, 3. svibnja 2013. PREDSJEDNIK MORANA PETRANIĆ REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA BOL OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE BOL Na temelju članaka 52., 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12) Općinsko izborno povjerenstvo OPĆINE BOL donosi R J E Š E N J E o određivanju biračkih mjesta REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA BOL OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE BOL Na temelju članaka 52., 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12) Općinsko izborno povjerenstvo OPĆINE BOL donosi R J E Š E N J E o određivanju biračkih mjesta

Skip to content