Rješenje o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja

Rješenje o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja
30. lipnja, 2014. u 9:47:52

alt

REPUBLIKA    HRVATSKA

SPLITSKO – DALMATINSKA  ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

Klasa: 363-01/14-01/132

Ur.broj: 2104/02-14-02/01

Bol, 01. srpnja 2014. godine

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol donio je

R J E Š E N J E

o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bol

Članak 1.

U Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu referenta za financije i računovodstvo na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Bol, zbog zamjene duže vrijeme odsutnog službenika,  (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1. Mate Petrić

2. Neda Kraljević

3. Zorana Marinković

Članak 2.

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

–          priprema i provodi postupak natječaja za prijam u službu višeg referenta za financije i računovodstvo u Jedinstveni upravni odjel,

–          utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune,

–          utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem,

–          kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti,

–          provodi postupak provjere znanja i sposobnosti,

–          podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti .

Članak 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

PROČELNIK:

STIPE KARMELIĆ

 

                  

REPUBLIKA    HRVATSKA                                                                                            

SPLITSKO – DALMATINSKA  ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

 

Klasa: 363-01/14-01/132

Ur.broj: 2104/02-14-02/01

Bol, 01. srpnja 2014. godine

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol donio je

 

R J E Š E N J E

o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bol

 

Članak 1.

U Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu referenta za financije i računovodstvo na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Bol, zbog zamjene duže vrijeme odsutnog službenika,  (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1. Mate Petrić

2. Neda Kraljević

3. Zorana Marinković

 

Članak 2.

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

 

          priprema i provodi postupak natječaja za prijam u službu višeg referenta za financije i računovodstvo u Jedinstveni upravni odjel,

          utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune,

          utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem,

          kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti,

          provodi postupak provjere znanja i sposobnosti,

          podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti .

 

Članak 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

PROČELNIK:

STIPE KARMELIĆ

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Skip to content