Rezultati pisanog testiranja i rang lista kandidata sukladno Natječaju za prijam u službu u Općinu Bol, Jedinstveni upravni odjel

Skip to content