Proračun općine Bol za 2018.

24. studenoga, 2017. u 14:13:31

Poštovani građani Bola i Murvice !

Dostavljamo vam prijedlog proračuna općine Bol za 2018. godinu na javni uvid.

alt

Poštovani građani Bola i Murvice !

Dostavljamo vam prijedlog proračuna općine Bol za 2018. godinu na javni uvid.

Već nekoliko zadnjih godina općinski proračun se ostvaruje u iznosu od 18.000.000,00 kn do 20.000.000,00 kn.

Planirajući prihode i rashode za 2018. godinu predvidjeli smo početak gradnje novog groblja, početak gradnje vatrogasnog doma, uređenje zgrade na Loži (Policija) u reprezentativnu vijećnicu i sjedište općinskih službi, predvidjeli smo i rekonstrukciju potkrovlja u dječjem vrtiću za još jednu vrtičku skupinu.

Sve su ovo dugoročne investicije koje se ne mogu financirati iz redovnih općinskih prihoda. Stoga u 2018. godini planiramo i podizanje bankovnog kredita u iznosu od 4.000.000,00 kn, te ovaj prijedlog proračuna planira prihode i rashode u iznosu od 24.808.000,00 kn.

Da ne bi proračun bio samo skup suhoparnih brojeva, u privitku vam dostavljamo i prijedlog odluka o održavanju komunalne infrastrukture koja definira gdje će se potrošiti 3.000.000,00 kn dobivenih od komunalne naknade.

Dostavljamo vam i prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji definira gdje će se potrošiti 3.000.000,00 kn od komunalnog doprinosa.

Također vam dostavljamo i prijedlog odluka o javnim potrebama općine Bol u protupožarnoj zaštiti, u kulturi, u predškolskom odgoju, u športu te plan korištenja sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu, da imate uvid gdje se troši većina općinskog novca.

I za 2018. godinu planirali smo sredstva za socijalne potrebe, pomoći Osnovnoj i Srednjoj školi.

O svim ovim materijalima će raspravljati općinski Odbor za financije i proračun i vijećnici općine Bol.

Odluku o donošenju proračuna za 2018.godinu planiramo donijeti oko 15. prosinca ove godine.

Sve vaše primjedbe i prijedloge možete dostaviti na adresu: stipe.karmelic@opcinabol.hr

Prilozi:

PRORAČUNSKI PRIHODI 2018. GODINE

PRORAČUNSKI RASHODI 2018. GODINE

PLAN KORIŠTENJA SREDSTAVA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2018. GODINU

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2018. GODINI

JAVNE POTREBE PREDŠKOLSKOG ODGOJA NA PODRUČJU OPĆINE BOL ZA 2018. GODINU

JAVNE POTREBE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE BOL ZA 2018. GODINU

JAVNE POTREBE U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE BOL ZA 2018. GODINU

JAVNE POTREBE U ŠPORTU NA PODRUČJU OPĆINE BOLZA 2018. GODINU

Tihomir Marinković, načelnik općine Bol

Skip to content