Priopćenje za javnost – Zlatni rat

12. ožujka, 2017. u 13:24:17

Načelnik općine Bol je dao Priopćenje za javnost vezano za plažu Zlatni rat i koncesijske ugovore. Prioćenje prenosimo u cjelosti…

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL,

Uz pjacu 2, 21420 Bol

Klasa:363-01/17-01/26
Ur.broj:2104/17-02/01
Bol, 03. ožujka 2017. godine

 

 

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST, ZLATNI RAT


Plaža Zlatni rat je 1964. godine dobila “svojstvo zaštićenog objekta prirode kao rezervat prirodnog predjela”. Ova odluka nije popračena grafičkim prikazom zaštićenog područja te se u zadnjih 50 godina različito tumačio zahvat zaštićenog područja, nekada je obuhvaćao 70 hektara, a danas obuhvaća 12 hektara zaštićenog područja. Izmjenama zakona o zaštiti prirode plaža Zlatni rat danas ima status značajnog krajobraza.

Veličina i stupanj zaštite plaže Zlatni rat je u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša.

 

Općina Brač je 1990. godine donijela Prostorni plan posebne namjene Zlatni rat koji je prestao vrijediti 1. travnja 2008. godine.

Općina Bol je osnovana 1993. i u svom Prostornom planu je predvidjela zaštitu južne obale otoka Brača i to od Zlatnog rata na jugu, preko Podkaštilja do Vidove gore na sjeveru, te do uvale i samostana Blaca na zapadu. Tijekom ljeta 2009. godine Državni zavod za zaštitu prirode je pristupio izradi stručne podloge za zaštitu ovog područja, ali ona do danas nije završena.

Općina Bol je u toku 2011. godine namjeravala izraditi Prostorni plan područja posebnih obilježja Zlatni rat, ali je od Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva dobila decidirani odgovor da predmetni postupak nije u nadležnosti općine Bol već je u nadležnosti Skupštine SDŽ.

U ožujku 2012. godine je županijski Ured za prostorno uređenje bio pripremio odluku o izradi “Prostornog plana posebnih obilježja značajnog krajobraza Zlatni rat u Bolu”, ali taj prijedlog odluke nikad nije došao na dnevni red Skupštine SDŽ.

Vijeće općine Bol je u listopadu 2013. godine pismeno predložilo Skupštini SDŽ da žurno donese Prostorni plan za plažu Zlatni rat.

Prostorni plan za plažu Zlatni rat do danas nije donesen.

Zbog činjenice da je u toku 2004. godine bio na snazi Prostorni plan za plažu Zlatni rat, Skupština SDŽ je, nakon “događanja naroda” na Bolu, donijela odluku i dala u koncesiju plažu Zlatni rat bolskom poduzeću Grabov rat d.o.o.. Ta koncesija je istekla 31. srpnja 2016. godine.

 

Općinsko poduzeće Grabov rat je 12 godina, uz velike poteškoće, plaćalo koncesiju Splitsko-dalmatinskoj županiji  u iznosu od 1.100.000,00 kn, što je ukupno 13.200.000,00 kn. Od tog iznosa trećina je bila prihod općine Bol, a Županija je svoju obvezu od 4.400.000,00 kn općini Bol uplatila tek nakon upravnog spora pred Ministarstvom mora.

 

Općinsko poduzeće Grabov rat je osim plaćanja koncesije, na plaži Zlatni rat imalo troškove izgradnje javnog WC-a u iznosu od 2.500.000,00 kn, a danas je taj WC u vlasništvu Republike Hrvatske jer je izgrađen na pomorskom dobru i troškove nabavke opreme u iznosu od 2.500.000,00 kn.

 

Granice pomorskog dobra za područje plaže Zlatni rat su proglašene u travnju 2001. godine, a pomorsko dobro je upisano u zemljišne knjige tek krajem 2016. godine.

Prilikom upisivanja pomorskog dobra u zemljišne knjige, ispuštene su čestice zemlje na kojima je izgrađen javni WC i čestice zemlje na šetnici ispred Marijan centra.

Budući da:

– nije napravljen Prostorni plan za područje plaže Zlatni rat,

– na kompletnom području nije upisano pomorsko dobro,

– nije napravljen Plan zaštite od požara,

nisu ispunjeni uvjeti za donošenje odluke o davanju koncesije na području plaže Zlatni rat.

Unatoč tome Skupština SDŽ je tu nezakonitu odluku donijela dana 17. veljače 2017. godine i već je otvoren rok za prikupljanje ponuda.

Ovom odlukom, na rok od 15 godina, ne daje se u koncesiju javni WC jer ove čestice nisu upisane u zemljišne knjige kao pomorsko dobro (!) i ne daje se u koncesiju štekat koji koristi poduzeće Zlatni rat d.d. Bol u šumici na plaži Zlatni rat, iako je ovo područje upisano u zemljišne knjige kao pomorsko dobro (?).

Iz izjava županijskih čelnika proizlazi da je osnovni razlog raspisivanja ovog natječaja naknada od koncesije koja se dijeli na  tri dijela i predstavlja prihod države, županije i općine,  a minimalna godišnja naknada se odredila u iznosu od preko 2.200.000,00 kn, što je 6 puta veća početna cijena od plaže Zrče u Ličko-senjskoj županiji.

 

Neraspisivanjem ovog natječaja Županija bi svijesno umanjila prihod države i županije, ali raspisivanjem ovog nezakonitog natječaja svijesno umanjuje prihod općine Bol, jer općina je ovlaštena upravljati pomorskim dobrom putem koncesijskih odobrenja.

Prihod od koncesijskih odobrenja je isključivo prihod općine Bol.

Općina Bol je dio Splitsko-dalmatinske županije i dio Republike Hrvatske.

 

Smatramo da je prije raspisivanja natječaja za koncesiju na plaži Zlatni rat, Županija trebala urediti sve preduvjete:

–          ishoditi prostorni plan plaže Zlatni rat,

–          ishoditi plan zaštite od požara,

–          ishoditi uvjete zaštite okoliša od nadležnog Ministarstva,

–          u suradnji sa Javnom ustanovom “More i krš” i općinom Bol odrediti prihvatni kapacitet područja te sukladno tome prilagoditi broj rekreacijskih elemenata koji će se nalaziti u moru,

–          kompletno pomorsko dobro upisati u zemljišne knjige,

–          urediti odnose sa tvrtkom Zlatni rat d.d. i Marijan centrom da i oni, nakon 20 odnosno 10 godina, počmu plaćati korištenje pomorskog dobra.

 

Općina Bol više neće dopustiti da se plaža Zlatni rat koristi bez plaćanja adekvatne naknade.

Zato je neophodno da općina Bol upravlja sa plažom Zlatni rat putem koncesijskih odobrenja.

Koncesijska odobrenja se daju na osnovi godišnjeg Plana upravljanja pomorskim dobrom koji donosi načelnik općine Bol.

Kada se neprimjereno koristi plaža onda se ta djelatnost mora izbaciti iz godišnjeg plana upravljanja, a kada se na tržištu pojavi neka nova djelatnost može se odmah i planirati u idućem godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom.

I u ovom slučaju načelnik ne može samovoljno određivati sadržaje na plaži, jer na godišnji Plan upravljanja pomorskim dobrom mora ishoditi suglasnost Županije i Lučke kapetanije.

Tako će se svake godine kontrolirati i unaprijeđivati ponuda na plaži.

 

Kompletnu naknadu za koncesijska odobrenja općina Bol će ulagati u uređenje pomorskog dobra:

–          protupožarnu zaštitu,

–          spasilačku službu,

–          uređenje plaže Martinica, Benačica, Borak, Potočine, Paklina i druge sa tuševima, zahodima, dječjim igralištima itd.,

–          uređenje Šetnice,

–          zaustavljanja odronjavanja šetnice,

–          stabiliziranje žala na plažama… što su sve veliki zahvati za koje treba predhodno ishoditi idejna i izvedbena rješenja, po potrebi i građevinske dozvole.

 

Samo ovakvim upravljanjem javnim resursima Bol ima šansu zadržati vodeću poziciju na sve konkurentnijem turističkom tržištu Hrvatske i Svijeta.

 

U dosadašnjem odnosu sa Državom i Županijom smo davno shvatili da nam oni neće puno direktno pomagati.

Zbog stupnja razvijenosti naše općine, Država nam uplaćuje samo “mrvice” za potporu našim projektima.

Unatoč prihodima o 4.400.000,00 kuna od 12-godišnje koncesije na plaži Zlatni rat, Županija još nema sredstava da nam refundira ono što je općina Bol prije dvije godine potrošila za izgradnju prve faze buduće luke županijskog značaja na Račiću.

Zbog svega gore navedenog predlažemo da se poništi natječaj za davanje u koncesiju plaže Zlatni rat i da se dozvoli općini Bol, kao i svakoj drugoj općini, upravljati svojim bogatstvima.

 

Načelnik općine Bol

Tihomir Marinković

Skip to content