Priopćenje za javnost – Varadero II na Zlatnom ratu

25. srpnja, 2011. u 9:15:18


REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija                        
OPĆINA BOL
Klasa: 021-01/11-01/310
ur.broj: 2104/02-11-02/02
Bol, 25. srpnja  2011. godine

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST (II)

Predmet: Varadero II na Zlatnom ratu

Dana 03. lipnja 2011. godine sam se obratio javnosti sa priopćenjem u kojem sam naveo da je između tvrtke Varadero II Bol i koncesionara plaže Zlatni rat tvrtke Grabov rat d.o.o. Bol sklopljen nelegalan ugovor o davanju podkoncesije na plaži Zlatni rat za obavljanje djelatnosti caffe bara.
Također sam naveo da je dana 01. lipnja 2011. godine vlasnik obrta Varadero II u šumici na plaži Zlatni rat počeo postavljati montažni objekt caffe bara unatoč peticiji građana Bola da se ugovor o otvaranju caffe bara poništi, unatoč usmenom očitovanju Župana i pismenom očitovanju Županijskog ureda za pomorstvo da se ugovor o podkoncesiji može sklapati samo uz suglasnost Skupštine SDŽ, te unatoč očitovanju Ministarstva mora o nelegalnosti ovog ugovora.

Ministarstvo graditeljstva – građevinska inspekcija iz Splita je vlasniku obrta Varadero II naložila uklanjanje montažnog objekta štekata i rashladnih uređaja, ali to rješenje vlasnik obrta Varadero II nije proveo.

Vlasnik obrta pruža djelatnost bez rješenja o minimalnim tehničkim uvjetima, o čemu je obaviješten Državni inspektorat.

U zadnje vrijeme se u poslijepodnevnim i večernjim satima iz nelegalnog caffe bara Varadero II emitira nesnosna buka koja tjera naše dugogodišnje gosta sa plaže Zlatni rat i iz  Bola.

O tome primamo mnogobojne primjedbe građana i turista.
O buci je obaviještena i sanitarna inspekcija.

Kao načelnik, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine, tražio sam od vijeća općine Bol poništenje odluke o postavljanju štekata u šumici na plaži Zlatni rat. Moj prijedlog odluke vijeće općine Bol je na sjednici dana 19. srpnja 2011. godine odbilo.

Više godina policiji prijavljujemo narušavanje javnog reda i mira ispred caffe bara Varadero u centru mjesta, sanitarnoj inspekciji prijavljujemo prekomjernu emisiju buke iz istog caffe bara i nepoštivanje odluke da se glazba može emitirati do 01.00 sata u noći.

Do danas nema adekvatne reakcije državnih organa.

Pored tromosti i nefunkcioniranja institucija pravne države (Državnog odvjetništva, Državnog inspektorata, sanitarne inspekcije…) žalosno je da moram javno iznijeti imena vijećnika općine Bol koji podržavaju ove nelegalne i štetne aktivnosti na plaži Zlatni rat i u centru mjesta, a to su:

Jakša Marinković Šimić, predsjednik vijeća općine Bol, HDZ
Zvonko Marić, prvi zamjenik predsjednika vijeća općine Bol, HDZ
Matko Baković, drugi zamjenik predsjednika vijeća općine Bol, HSP
Vice Klapež, vijećnik, Nezavisna lista Tomislava Marčića
Merlin Katić, vijećnica, HDZ
Branko Mikulić, vijećnik, HDZ.

S poštovanjem !

načelnik
Tihomir Marinković

Skip to content