Prijem u službu – Rezultati pisanog testiranja

Prijem u službu – Rezultati pisanog testiranja
15. prosinca, 2020. u 23:35:16

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu

Klasa: 363-01/20-01/21
Urbroj: 2104/02-20-02/03
Bol, 16. prosinca 2020. godine

NATJEČAJ

za prijam u službu u Općinu Bol, Jedinstveni upravni odjel , na radno mjesto:

– REFERENT – ADMINISTRATIVNI TAJNIK – (1 izvršitelj m/ž), na određeno puno radno vrijeme, za obavljanje privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta obnove zemljišne knjige za Općinu Bol.

– REFERENT – POVJERENIK – (1 izvršitelj m/ž), na određeno puno radno vrijeme, za obavljanje privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta obnove zemljišne knjige za Općinu Bol.

Povjerenstvo za provođenje natječaja za prijam u službu za prijam u službu u Općinu Bol, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto:

REFERENT–ADMINISTRATIVNI TAJNIK i REFERENT–POVJERENIK, u sastavu:

1. Matko Baković-predsjednik

2. Elvis Hrgić-član

3. Svjetlana Baković-član

nakon provedenog pisanog testiranja, dana 15. prosinca 2020. godine, utvrdilo je rezultate pisanog testiranja za radno mjesto referent-administrativni tajnik i referent-povjerenik .

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA ZA RADNO MJESTO REFERENT- ADMINISTRATIVNI TAJNIK

RED.BR. IME I PREZIME BODOVI-PISANI TEST (od mogućih 10)

1. LUCIJANA MIDŽIĆ 8

2. IVANA KUSANOVIĆ 9

3. MILAN MILJUŠ VITALLI 9

4. ANTONIJA POLITEO 8

Svi navedeni kandidati mogu pristupiti intervjuu i provjera znanja rada na osobnom računalu koja će se obaviti dana 17. prosinca 2020. godine s početkom u 08,30 sati.

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA ZA RADNO MJESTO REFERENT- POVJERENIK

RED.BR. IME I PREZIME BODOVI-PISANI TEST (od mogućih 10)

1. IVANA KUSANOVIĆ 9

2. MILAN MILJUŠ VITALLI 9

3. ANTONIJA POLITEO 8

4. JURO ŽUVIĆ 8

Svi navedeni kandidati mogu pristupiti intervjuu i provjera znanja rada na osobnom računalu koja će se obaviti dana 17. prosinca 2020. godine s početkom u 08,30 sati.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU

PREDSJEDNIK:

Matko Baković

Skip to content