Prijava za lokalne izbore

Prijava za lokalne izbore
6. svibnja, 2017

alt

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINA BOL

Bol,  26. travnja 2017. godine

 

Na temelju odredbe članka 18. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima («Narodne novine» broj 144/12 i 121/16), Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 13. travnja 2017. godine («Narodne novine» broj 38/17) i Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba i njihove zamjenike od 13. travnja 2017. godine  («Narodne novine» broj 38/17)  Općinsko izborno povjerenstvo Općine Bol donosi

 

O  D  L  U  K  U

 

Prijedlozi lista kandidata za izbor članova Općinskog vijeća Općine Bol i očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature, te prijedlozi kandidatura i očitovanja kandidata i zamjenika kandidata o prihvaćanju kandidature za izbor općinskog načelnika Općine Bol, sa potvrdama o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa, podnose se Općinskom izbornom  povjerenstvu Općine Bol u prostorijama Općine Bol, na adresi Uz pjacu 2 i to:

 

UTORAK, 2. svibnja 2017. godine od 8.00 do 15.00 h

SRIJEDA,  3. svibnja 2017. godine od 8.00 do 15.00 h

ČETVRTAK, 4. svibnja 2017. godine od 8.00 do 14.00 h

Na očitovanju o prihvaćanju kandidature za člana predstavničkog  tijela navodi se i izjava kandidata o nepostojanju zabrane kandidiranja.

Na očitovanju o prihvaćanju kandidature za općinskog načelnika te njegovog zamjenika navodi se i izjava kandidata o nepostojanju zabrane kandidiranja te izjava o činjenici potrebnog trajanja prebivališta kandidata na području jedinice lokalne samouprave. (čl. 17. Zakona o lokalnim izborima NN br. 144/12 i 121/16).

 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE BOL

Predsjednica:

Morana Petranić

Skip to content