Poziv za za 1. sjednicu vijeća u 2017.

23. veljače, 2017. u 20:52:56

Poziv vijećnicima općine Bol na 1/2017. (izvanrednu) sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u ponedjeljak 27. veljače 2017. godine s početkom u 19.00 sati u uredu općine Bol.

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/17-02/7

Ur.broj: 2104/02-17-02/01

Bol, 21. veljače 2017. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) i na temelju članka 72. Poslovnika općinskog vijeća općine Bol (Službeni glasnik općine Bol broj 5/09, 11/2014 i 1/2015) pozivam vas na (izvanrednu) 1/2017 sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u ponedjeljak 27. veljače 2017. godine s početkom u 19.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Rasprava o odluci o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Bol, predio Zlatni rat, koja je donesena na sjednici Skupštine SDŽ u petak 17. veljače 2017.godine

 

 

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća

Doro Adulmar

 

U privitku dostavljamo:

  • Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije koja je dana na uvid predstavnicima općine Bol na sastanku 10. veljače 2017. godine,
  • Dopis koji je dana 14. veljače 2017. upućen Županu, predsjedniku skupštine SDŽ i privremenom pročelniku ureda za turizam i pomorstvo SDŽ.
  • Tekst odluke o namjeri davanja koncesije koja je donesena na sjednici Skupštine SDŽ dana 17. veljače 2017.godine.
Skip to content