POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI  (PISANO TESTIRANJE)
7. prosinca, 2023. u 12:57:12

Na temelju članka 21. stavka 3. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje u službu na neodređeno vrijeme, u JUO Općine Bol na radno mjesto-Pročelnika/ce, na neodređeno vrijeme, jedan izvršitelj/ica, uz probni rad od 3 mjeseca, objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

            Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti ukupno pet (5) kandidata i to prema abecednom redu prezimena:

  1. Bačić Kristian, Ivana Gundulića 14, 21420 Bol
  2. Baković Iva, Murvica 27, 21420 Bol
  3. Hrgić Elvis, 18. rujna 41 a, 21400 Supetar
  4. Novačić Antica, Domovinskog rata 56, 21420 Bol
  5. Vulović Anita, Zagrebačka 21, 21000 Split

Pisana obavijest upućena je kandidatima koji ne ispunjavaju neki od formalnih uvjeta natječaja, pa ne mogu pristupiti pisanom testiranju.

Kandidati pozvani na pisano testiranje, obvezni su doći na testiranje u vijećnici Općine Bol, u četvrtak, 14. prosinca 2023. godine u 10,00  sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji kandidatkinju eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da ako se kandidat navedenog dana ne odazove do 10,00 sati, bez obzira na razloge, da je povukao prijavu na oglas. Smatrati će se i da je kandidat povukao prijavu ako na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja sa kojima je ili će biti upoznat, kao i ako ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Za vrijeme boravka u prostorijama općine Bol, kandidati su dužni poštivati kućni red i postupati prema uputama službenih osoba.

Pisana provjera znanja sastoji se od od 50 pitanja.

Pisana provjera znanja traje 45 minuta.

Bodovanje testa: broj točnih odgovora bit će podijeljen s 5 (zaokruženo na jednu decimalu), što daje broj bodova postignutih na pisanom testu, pri čemu broj bodova ne može biti manji od 1.

Intervjuu  će moći pristupiti kandidati koji ostvare najmanje 25 točnih odgovora, odnosno najmanje 5 bodova.

Intervju sa kandidatima koji su ostvarili minimalno 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti na testiranju se održava u roku tjedan dana od pisanog testa, a o čemu će svi kandidati koji su zadovoljili navedeni uvjet biti pravovremeno obaviješteni.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, interese i motivaciju kandidata za rad u službi, kao i razradu odgovora kandidata sa pisanog dijela ispita. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i pisana provjera znanja, odnosno od 1 do 10 bodova.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje objavljene su na web stranici Općine Bol www.opcinabol.hr

 

Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Bol odmah po završetku testiranja. Isto tako Povjerenstvo će i na drugi prikladni način obavijestiti kandidatkinju o rezultatima testiranja.

Kandidat koji na pismenom testiranju ostvari najmanje ili više od 50% ukupnog mogućeg broja bodova, odmah će biti obaviješten o terminu intervjua, koji može biti i odmah isti dan.

Ovaj se poziv objavljuje na web stranici kao i na oglasnoj ploči Općine Bol.

Predsjednica Povjerenstva:

Ivana Kusanović

Skip to content