Poziv na 9. sjednicu vijeća u 2019.

25. prosinca, 2019. u 14:41:46


REPUBLIKA HRVATSKA

Splitsko-dalmatinska županija

OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/19-02/

Ur.broj: 2104/02-19-02/01

Bol, 11. prosinca 2019. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 9/2019. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u utorak, 17. prosinca 2019. godine s početkom u 18.30 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem sljedeći


DNEVNI RED:

  1. Utvrđivanje kvoruma

  2. Utvrđivanje dnevnog reda:

  3. Primanje na znanje zapisnika sa 7/2019 i 8/2019 sjednice vijeća

  4. Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

  5. Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,


1. Rasprava i donošenje odluke o prihodima i rashodima proračuna općine Bol za 2020. godinu

– Rasprava i donošenje odluke o programu održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.
– Rasprava i donošenje odluke o prijedlogu programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.
– Rasprava i donošenje odluke o javnim potreba u protupožarnoj zaštiti za 2020.
– Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u kulturi za 2020.
– Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2020.godinu.
– Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u športu za 2020.godinu.
– Rasprava i donošenje odluke o visini iznosa Božićnice, dara za djecu i regresa za 2020.godinu.
– Rasprava i donošenje odluke o financijskom planu općine Bol za razdoblje 2020-2022.
– Rasprava i donošenje odluke o investicijama općine Bol za razdoblje 2020-2022.
– Rasprava i donošenje odluke o planu javne nabave za 2020.godinu.
– Rasprava i donošenje odluke o izvršenju proračuna za 2020. godinu.

2. Rasprava o analizi stanja sustava civilne zaštite za 2019. godinu i plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za razdoblje od 2020. do 2022. na području općine Bol.

3. Rasprava i donošenje odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza za 2020.godinu.

4. Rasprava i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Bol za 2020. godinu


S poštovanjem !


Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content