Poziv na 9. sjednicu vijeća u 2018.

11. rujna, 2018. u 16:12:12

Poziv vijećnicima općine Bol na 9. sjednicu vijeća općine Bol u 2018. godini, koja će se održati u ponedjeljak, 17. rujna,2018. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/18-02/80

Ur.broj: 2104/02-18-02/01

Bol, 05. rujna 2018. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 9/2018. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u ponedjeljak, 17. rujna 2018. godine s početkom u 20.00  sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 7/2018 i 8/2018 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

  1. Rasprava i donošenje odluke o ZAJEDNIČKOJ ODLUCI o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol i s time u vezi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac meštre Bijene”,Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4
  2. Rasprava i donošenje odluke o autotaxi prijevozu na području općine Bol.
  3. Rasprava i donošenje odluke o donošenju plana gospodarenja otpadom općine Bol.
  4. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju ravnateljice dječjeg vrtića Mali princ.
  5. Rasprava i donošenje odluke o grobljima.
  6. Rasprava i donošenje odluke o kupnji zemljišta kod sadašnje vatrogasne Barake.
  7. Rasprava o pristiglim molbama (Joško Martinić, Srđana Arković, )

S poštovanjem!

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Napomena: U privitku dostavljamo privremeno izvješće o korištenju pomorskog dobra za 2018. godinu kao odgovor na vijećničko pitanje Tonča Buljana i ispunjeni inspekcijski obrazac za plaže s plavom zastavom za 2018. godinu.

Skip to content