Poziv na 9. sjednicu vijeća u 2017.

10. listopada, 2017. u 16:57:29

Poziv vijećnicima općine Bol na 9. sjednicu vijeća općine Bol u 2017. godini, koja će se održati u petak, 13. listopada 2017. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/17-02/59

Ur.broj: 2104/02-17-02/01

Bol, 5. listopada 2017. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 9/2017. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u petak, 13. listopada 2017. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 8/2017 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

  1. Rasprava i donošenje odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima općine Bol.
  2. Rasprava i donošenje odluke o komunalnoj naknadi
  3. Rasprava i donošenje odluke o vrijednosti boda za komunalnu naknadu.
  4. Rasprava i donošenje odluke o spomeničkoj renti.
  5. Rasprava i donošenje odluke o regulaciji prometa.
  6. Rasprava i donošenje odluke o određivanju imena ulice.
  7. Rasprava i donošenje odluke o zamjeni nekretnina.

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content