Poziv na 8/2014 sjednicu vijeća općine Bol

alt
2. listopada, 2014. u 12:52:50

altPOZIV VIJEĆNICIMA OPĆINE BOL

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) i na temelju članka 70 Poslovnika vijeća općine Bol (Službeni glasnik općine Bol br.5/2009) pozivam vas na 8/2014 sjednicu vijeća općine Bol, Koja će se održati u petak 03. listopada 2014.godine s početkom u 19.00 sati u uredu općine Bol.

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/14-02/150
Ur.broj: 2104/02-14-02/01
Bol, 22. rujna 2014. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) i na temelju članka 70 Poslovnika vijeća općine Bol  (Službeni glasnik općine Bol br.5/2009) pozivam vas na 8/2014 sjednicu vijeća općine Bol,

Koja će se održati u petak 03. listopada 2014.godine s početkom u 19.00 sati

u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED: 

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

C) Vijećnička pitanja, primjedbe, prijedlozi i pohvale,

D) Prihvaćanje zapisnika sa 7/2014 sjednice vijeća,

E) Utvrđivanje dnevnog reda:

POD 1)
Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Bol

POD 2)
Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu vijeća općine Bol

POD 3)
Rasprava i donošenje odluke o drugom rebalansu proračuna općine Bol za 2014.godine

POD 4)
Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika općine Bol.

POD 5)
Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju Plana gosodarenja otpadom općine Bol za razdoblje 2014 – 2020.godine.

POD 6)
Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KJP Grabov rat d.o.o Bol

POD 7)
Rasprava i donošenje odluke o određivanju osnovice za obračun plaće djelatnika dječjeg vrtića Mali princ.

POD 8)
Rasprava i donošenje odluke o sporazumu sa najmoprimateljem Doma za stare i nemoćne osobe na Bolu.

POD 9)
Rasprava i donošenje odluke o davanju potpore projektu “Svjetsko selo pisaca Brač”

POD 10)
Rješavanje molbi građana.

– Zoran Bodlović i Keti Bodlović, molba za očitovanje po čest.zgr.326 k.o. Bol.

– Damir Ratković, molba za oslobađanje od dijela plaćanja komunalnog doprinosa

– Udruga za bolji Bol, zahtjev za uvođenjem 24-satne medicinske skrbi u Bolu i izgradnje Heliodroma.

– Ranko Jukić za smanjenje građevinske parcele

– Korisnici pomorskog dobra i javnih površina, molba za smanjenje općinskih naknada zbog lošije turističke sezone.

– Ostale molbe:

CZK za zapošljavanje domara i za korekciju primanja,

Grupa građana za uređenje šumice kod Doma staraca,

Riva d.o.o. za najam Planinarskog doma na Vidovoj gori,

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:
Doro Adulmar

Skip to content