Poziv na 8. sjednicu vijeća

10. prosinca, 2012. u 12:56:02


REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 02105/02-12/
Ur.broj: 2104/02-12-02/02
Bol, 05. prosinca 2012. godine

 

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 8/2012. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u petak 14. prosinca 2012.godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

C) Viječnićka pitanja, prijedlozi i pohvale,

D) Prihvaćanje zapisnika sa 07/2012 sjednice vijeća,

E) Utvrđivanje dnevnog reda:

 

1. Rasprava i donošenje odluke o proračunu općine Bol za 2013.godinu

a) Rasprava i donošenje odluke o financijskom planu općine Bol za razdoblje 2013-2015

b) Rasprava i donošenje odluke o investicijama općine Bol za razdoblje 2013-2015.

c) Rasprava i donošenje odluke o program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.godinu

d) Rasprava i donošenje odluke o program održavanja komunalne infrastructure za 2013.godinu

e) Rasprava i donošenje odluke o planu nabave za 2013.godinu

f) Rasprava i donopšenje odluke o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2013. godini

g) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u kulturi za 2013.godinu.

h) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u športu za 2013.godinu

i) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u predškolskom odgoju ua 2013. Godinu

j) Rasprava i donošenje odluke o rasporedu sredstava boravišne pristojbe za 2013.godinu.

k) Rasprava i donošenje odluke o izvršenju proračuna općine Bol za 2013.godinu

l) Rasprava i donošenje odluke o razdiobi sredstava sa računa HBOR-a za 2013.godinu

 

2. Rasprava i donošenje odluke o smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Bol u 2013.godine.

 

3. Rasprava i donošenje odluke o potpisivanju nagodbe

 

4. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju v.d. ravnateljice vrtića.

 

5. Rasprava i donošenje odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.

 

6. Rasprava i donošenje odluke o prepuštanju sustava kanalizacije na upravljanje Vodovodu Brač d.o.o.

 

7. Rasprava o važećoj odluci o komunalnom doprinosu općine Bol.

 

 

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća
Jakša Marinković Šimić

 

Skip to content