Poziv na 8. sjednicu vijeća u 2019.

30. studenoga, 2019. u 14:29:15

Poziv vijećnicima općine Bol na 8. sjednicu vijeća općine Bol u 2019. godini, koja će se održati u utorak, 03. prosinca 2019. godine s početkom u 17.30 sati u uredu općine Bol…

REPUBLIKA HRVATSKA

Splitsko-dalmatinska županija

OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/19-02/55

Ur.broj: 2104/02-19-02/01

Bol, 31. listopada 2019. godine


Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 8/2019. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u utorak, 03. prosinca 2019. godine s početkom u 17.30 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Primanje na znanje zapisnika sa 6/2019 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

  1. Rasprava o prijedlogu prihoda i rashoda proračuna općine Bol za 2020. godinu
  2. Rasprava i donošenje odluke o komunalnom redu
  3. Rasprava i donošenje zaključka po molbi za storniranje dijela računa ZOO station 2.
  4. Rasprava po dopisima Hrvatske čitaonice.

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content