Poziv na 8. sjednicu vijeća općine Bol

alt
30. listopada, 2013. u 11:28:48


alt
Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) pozivam vas na 8/2013. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u srijedu 30. listopada 2013. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.


alt
REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/13-13/
Ur.broj: 2104/13-02/02
Bol, 09. listopada 2013. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) pozivam vas na 8/2013. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u srijedu 30. listopada 2013. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

C) Viječnićka pitanja, prijedlozi i pohvale

D) Prihvaćanje zapisnika sa 7/2013 sjednice vijeća,

E) Utvrđivanje dnevnog reda:

  1. Rasprava i donošenju odluke o razrješenju i imenovanju člana komisije za dodjelu stipendija.
  2. Rasprava i donošenje odluke o biranju vijeća za koncesijska odobrenja općine Bol
  3. Rasprava i donošenju odluke o razrješenju i imenovanju člana odbora za Statut i

Poslovnik

  1. Rasprava i donošenju odluke o razrješenju i imenovanju člana odbora za prostorno i urbanističko planiranje
  2. Raprava i donošenje odluke o ispravci tehničke greške u UPU naselja Bol.
  3. Rasprava i donošenje odluke o ovlaštenju načelnika (za dokapitalizaciju Grabovor rata d.o.o )
  4. Rasprava i donošenje zaključka o ovlaštenju načelnika (za potpisivanje garancije Grabovom ratu d.o.o. za kreditno zaduženje)
  5. Predhodna rasprava o nacrtu proračuna općine Bol za 2014.godinu.
  6. Rasprava i podnošenje inicijative za izradu PPPO zaštićenog krajolika Zlatni rat.

10.  Rasprava i donošenje odluke o osnivanju odbora za regulaciju prometa na području općine Bol.

11.  Razno, dopisi građana: Ana Kraljević, Ana Marija Psener, Vinko Šimetović.

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content