Poziv na 7/2018 sjednicu vijeća u 2018.

20. srpnja, 2018. u 15:25:30

Poziv vijećnicima općine Bol na 7. sjednicu vijeća općine Bol u 2018. godini, koja će se održati u srijedu, 25. srpnja,2018. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/18-02/72

Ur.broj: 2104/02-18-02/01

Bol, 6. srpnja 2018. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 7/2018. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u srijedu, 25. srpnja 2018. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 6/2018 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

 1. Rasprava i donošenje odluke o javnim priznanjima za 2018. godinu
 2. Rasprava i donošenje odluke o zaštiti od buke.
 3. Rasprava o načinu korištenja pomorskog dobra sa naglaskom na plažu Zlatni rat.
 4. Rasprava i donošenje odluke o storniranju drugog dijela računa za korištenje nedavno izgorjelog kioska u šumici na plaži Zlatni rat.
 5. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o kupnji nekretnine (čest. zem. 2742/2 k.o. Bol-groblje Sv. Lucija)
 6. Rasprava i donošenje odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka, članova predstavničkog tijela …
 7. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi
 8. Rasprava i donošenje odluke o ukidanju statusa javnog dobra za čest. zemlj. 6131/1 k. o. Bol
 9. Rasprava i donošenje odluke o prodaji nekretnine čest. zemlj. 6131/1 k.o. Bol
 10. Rasprava i donošenje odluke o zamjeni nekretnina (Općina Bol – Bol Poljoprivredna zadruga)
 11. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o uvjetima organizacije i naplate parkiranja (kod Doma za stare i nemoćne)
 12. Rasprava i donošenje odluke o postavljanju kioska na čest. zem. 599/9 k.o. Bol radi pružanja ugostiteljske usluge
 13. Rasprava i donošenje zaključka o prigovorima na naknadu za komunalnu infrastrukturu.

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Matko Baković


Skip to content