Poziv na 7/2016 sjednicu vijeća općine Bol

19. prosinca, 2016. u 12:16:30

Poziv vijećnicima općine Bol na 7/2016. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u srijedu 21. prosinca 2016. godine s početkom u 15.00 sati u uredu općine Bol.

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/16-02/77

Ur.broj: 2104/02-16-02/01

Bol, 14. prosinca  2016. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 7/2016. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u srijedu 21. prosinca 2016. godine s početkom u 15.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 6/2016 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

 

  1. Rasprava i donošenje odluke o trećem rebalansu proračuna općine Bol za 2016. godinu.
  2. Rasprava i donošenje odluke o proračunu općine Bol za 2017.  godinu.

 

a)      Rasprava i donošenje odluke o programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

b)      Rasprava i donošenje odluke o održavanju komunalne infrastrukture za 2017. godinu

c)      Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2017. godini

d)      Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u kulturi za 2017.godinu.

e)      Rasprava  i donošenje odluke o javnim potrebama u športu za 2017.godinu

f)       Rasprava i donošenje odluke o rasporedu sredstava boravišne pristojbe za 2017.godinu

g)      Rasprava i donošenje odluke o razdiobi sredstava sa računa Fonda za financiranje kapitalnih projekata za 2017. godinu.

h)      Rasprava i donošenje odluke  o financijskom planu općine Bol za razdoblje 2017-2019.

i)       Rasprava i donošenje odluke o investicijama općine Bol za razdoblje 2017-2019.

j)       Rasprava i donošenje odluke o planu nabave za 2017. godinu

k)      Rasprava i donošenje odluke o izvršenju proračuna za 2017. godinu.

  1. Rasprava o analizi stanja sustava civilne zaštite za 2016.godinu i plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za razdoblje od 2017. do 2019. na području općine Bol.
  2. Rasprava i donošenje odluke o visini iznosa božićnice, dara za djecu i regresa za 2017.godinu.
  3. Rasprava i donošenje odluke o dopuni odluke o plaćama, naknadama … i drugim materijalnim pravima
  4. Rasprava i donošenje odluke o osnivanju društva Brač 500+ d.o.o.

 

S poštovanjem !

 

Predsjednik vijeća

Doro Adulmar

 

U privitku dostavljamo:

–          odgovor na vijećničko pitanje Ivici Ščepanoviću

–          prigovor uredu državne uprave u SDŽ radi izbjegavanja donošenja rješenja o poništenju rješenja za kamp Osmanagić i kamp Zlatni rat

Skip to content