Poziv na 7/2015 sjednicu vijeća općine Bol

Poziv na 7/2015 sjednicu vijeća općine Bol
13. srpnja, 2015. u 8:16:26


altPOZIV VIJEĆNICIMA OPĆINE BOL

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) i na temelju članka 70. i 71. Poslovnika vijeća općine Bol (Službeni glasnik općine Bol br.11/2014) pozivam vas na 7/2015. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u utorak, 14. srpnja 2015. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/15-02/65

Ur.broj: 2104/02-15-02/01

Bol, 06. srpnja 2015. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) i na temelju članka 70. i 71. Poslovnika vijeća općine Bol ) Službeni glasnik općine Bol br.11/2014) pozivam vas na 7/2015. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u utorak 14. srpnja 2015. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 4/2015 sjednice vijeća općine Bol

D) Prihvaćanje zapisnika sa 6/2015 sjednice vijeća općine Bol

E) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

F) Viječnićka pitanja, prijedlozi i pohvale,

 

POD 1)

Rasprava i donošenje odluke o prigovoru na izbor najpovoljnijeg ponuđaća na poslovni prostor na Vidovoj gori.

POD 2)

Rasprava i donošenje odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova na rok od 4 godine.

POD 3)

Rasprava i donošenje odluke o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima u općini Bol.

POD 4)

Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti načelniku za potpisivanje ugovorao konzorciju za izgradnju žićare Vidova gora.

POD 5)

Rasprava i donošenje odluke o zabrani izvođenja radova za 2016.godinu.

POD 6)

Rasprava i donošenje odluke o izmjeni odluke o naknadama za korištenje javnih površina.

POD 7)

Rasprava o pristiglim molbama.

 

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

800×600 14. srpnja 2015. godine s početkom u 20.00 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Skip to content