Poziv na 7/2014 sjednicu vijeća općine Bol

22. srpnja, 2014. u 14:23:50

POZIV VIJEĆNICIMA OPĆINE BOL
Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) i na temelju članka 70 Poslovnika vijeća općine Bol (Službeni glasnik općine Bol br.5/2009) pozivam vas na 7/2014 sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u petak 25. srpnja 2014.godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.


alt

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/14-02/64
Ur.broj: 2104/02-14-02/01
Bol, 18. srpnja  2014. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) i na temelju članka 70 Poslovnika vijeća općine Bol )Službeni glasnik općine Bol br.5/2009) pozivam vas na 7/2014 ) sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u petak 25. srpnja 2014.godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

C) Vijećnička pitanja, primjedbe, prijedlozi i pohvale,

D) Prihvaćanje zapisnika sa 5/2014 i 6/2014 sjednice vijeća,

E) Utvrđivanje dnevnog reda:

POD 1)

Prijedlog za razrješenje predsjednika općinskog vijeća (prijedlog daju najmanje četiri člana vijeća)

POD 2)

Glasovanje o razriješenju predsjednika općinskog vijeća

POD 3)

Rasprava i donosšenje strategije razvoja općine Bol za razdoblje od 2014. do 2020. godine (gost prof.emeritus Ivo Šimunović.)

POD 4)

Rasprava i prihvaćanje izvješća o prihodima i rashodima proračuna općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2014.godine.

POD 5)

Rasprava i donošenje odluke o davanju javnih priznanja općine Bol za 2014.godinu.

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:
Doro Adulmar

 

Napomena:

“Na marginama” sjednice od 07. srpnja 2014.godine je kazano da će se na prvoj redovnoj sjednici glasovati o povjerenju predsjedniku vijeća općine Bol. Da bi došlo do glasovanja predhodno najmanje četvoro vijećnika moraju predložiti da se to uvrsti u dnevni red sjednice.

Ako se ta točka uvrsti na dnevni red onda se glasuje o razrješenju.

Da bi se predsjednika vijeća razriješilo za tu odluku treba glasovati najmanje šestoro vijećnika.

Ako se predsjednika vijeća razriješi onda sjednicu nastavlja voditi prvi podpredsjednik vijeća.

Skip to content