Poziv na 7. sjednicu vijeća u 2020.

Poziv na 7. sjednicu vijeća u 2020.
25. studenoga, 2020. u 0:07:45

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/20-02/
Ur.broj: 2104/20-02/01
Bol, 17. 11. 2020. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01, pozivam Vas na 7/2020. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u petak 27. studenog 2020. godine s početkom u 17.00 sati u prizemlju Doma kulture.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Primanje na znanje zapisnika sa 6/2020 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

1. Rasprava i donošenje odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja općine Bo za razdoblje 2021. do 2027.

2. Rasprava i donošenje odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade.

3. Rasprava i donošenje odluke o izmjeni odluke o komunalnoj naknadi, odnosno o izmjeni koeficijenta druge zone za izračun komunalne naknade.

4. Rasprava i donošenje zaključka o imenovanju povjerenstva za kupoprodaju zemljišta u Murvici.

5. Rasprava i donošenje odluke o izvješću proračuna općine Bol za razdoblje siječanj–lipanj 2020.godine.

6. Rasprava o prihodima i rashodima proračuna općine Bol za prvih deset mjeseci 2020. godine.

7. Rasprava o prijedlogu proračuna općine Bol za 2021.godinu. (prvo čitanje).

8. Rasprava i donošenje odluke o zabrani izvođenja radova u 2021.

9. Rasprava i donošenje zaključka po pristiglim molbama: Klarica Petrić za priznavanje dijela troškova odvodnog kanala kod novog groblja.

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content