Poziv na 7. sjednicu vijeća Općine Bol u 2021.

Poziv na 7. sjednicu vijeća Općine Bol u 2021.
15. prosinca, 2021. u 15:43:03

Poziv 7. sjed. 2021. vijeća Općine Bol

Zapisnik sa 6. sjednice vijeća 2021

Proračun općine za 2022 – ODLUKA

Proračun Općine Bol za 2022 i projekcije za 2023. i 2024.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Bol za 2022.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Bol za 2022. godinu

Odluka o javnim potrebama protupožarne zaštite na području Općine Bol za 2022. godinu

Odluka o javnim potrebama u kulturi na području Općine Bol za 2022. godinu

Odluka o javnim potrebama predškolskog odgoja na području Općine Bol za 2022. godinu

Odluka o javim potrebama u športu na području Općine Bol za 2022. godinu

Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice hrvatske gorske službe spašavanja na području općine bol za 2022. godinu

Odluka o visini iznosa prigodnih nagrada zaposlenicima za 2022. godinu

Financijski plan projekata – INVESTICIJE 202. – 2023. – 2024.

Plan javne nabave Općine Bol za 2022.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Bol za 2022. godinu

Analiza stanja sustava Civilne zaštite za 2021. god i plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za razdoblje 2022. do 2024. na području Općine Bol (1)

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka, članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih sa lista grupe birača

Odluka o socijalnoj skrbi Općine Bol 2022.

Plan razvoja Općine Bol za razdoblje 2021- 2027. godine – konačni prijedlog

Odluka o imenovanju povjerenstva odbora za promet

 

 

 

 

 

Skip to content