Poziv na 7. sjednicu vijeća u 2017.

Poziv na 7. sjednicu vijeća u 2017.
19. srpnja, 2017. u 19:18:32

Poziv vijećnicima općine Bol na 7. sjednicu vijeća općine Bol u 2017. godini, koja će se održati u utorak, 25. srpnja 2017. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.


REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/17-02/59
Ur.broj: 2104/02-17-02/01
Bol, 17. srpnja 2017. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 7/2017. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u utorak, 25. srpnja 2017. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 6/2017 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

 1. Primanje na znanje ostavke Katarine Marčić na dužnost druge potpredsjednice vijeća općine Bol i na dužnost člana Odlbora za izbor i imenovanje.
 2. Biranje drugog podpredsjednika vijeća općine Bol.
 3. Izbor novog člana Odbora za izbor i imenovanje.
 4. Izvješće načelnika o sastanku od 10. srpnja 2017. u uredu Ministarstva mora i donošenje zaključka o davanju koncesijskih odobrenja za 2017.godinu.
 5. Rasprava i donošenje zaključka o reguliranju odnosa sa tvrtkom MS Brač turist o poslovnom prostoru na Vidovoj Gori.
 6. Rasprava i donošenje odluke o dodjeli javnih priznanja općine Bol za 2017.godinu.
 7. Rasprava i donošenje odluke o novčanim nagradama za nositelje javnih priznanja.
 8. Rasprava i prihvaćanje izvješća o radu načelnika za razdoblje siječanj –lipanj 2017.
 9. Rasprava i donošenje zaključka o postavljanju spomen ploče Frani Radiću
 10. Rasprava i donošenje odluke o ponudi za kupnju kulturnog dobra
 11. Rasprava i davanje suglasnosti na ugovor o poslovnoj suradnji između općine Bol i Press servis d.o.o.
 12. Rasprava i zaključak po pristiglim molbama: U.O. Marinero za korištenje prostorije aparature kina, Elica Marinković za novčanu pomoć u razmjeni učenika, Karmen Selak za upis djeteta u vrtić.

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Matko Baković


Napomena:
U privitku vam dostavljamo odgovore na vijećnička pitanja Ivice Ščepanovića (utrošena sredstva za put prema Sv.Luciji, dokumentacija za gradnju puta prema Sv. Luciji, zapisnici sa sjednice vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja u 2017. godini), evidenciju izdanih koncesijskih odobrenja za 2017.godinu, očitovanje direktora TZO Bol o navodnoj zloupotrebi službenih stranica TZO Bol i molba općine Bol prema Županu SDŽ da se davanje koncesije na pomorskom dobru općine Bol povjeri općini Bol.

Skip to content