Poziv na 6/2016 sjednicu vijeća općine Bol

9. prosinca, 2016. u 4:41:07

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) i na temelju članka 70. i 71. Poslovnika vijeća općine Bol (Sl.gl. Bol br.11/2014) pozivam vas na 6/2016. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u utorak, 13. prosinca 2016. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.
alt
REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/16-02/77

Ur.broj: 2104/02-16-02/01

Bol, 07. prosinca  2016. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 6/2016. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u utorak, 13. prosinca 2016. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 5/2016 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Viječnićka pitanja, prijedlozi i pohvale,

 

POD 1)

Rasprava o prijedlogu proračuna općine Bol za 2017. godinu.

POD 2)

Rasprava i donošenje odluke o suosnivanju lokalne akcijske skupine u ribarstvo „ Brač“.

POD 3)

Rasprava i donošenje odluke o osnivanju društva Brač 500 + d.o.o.

POD 4)

Rasprava i donošenje odluke o izmjenama odluke o komunalnom doprinosu.

POD 5.

Rasprava i donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Bol za razdoblje od 2017. do 2021.

POD 6.

Rasprava i donošenje odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza za 2017. godinu.

POD 7.

Donošenje zaključka na temelju molbe Helene i Josipa Kuzmanića za odobrenje asistenta u dječjem vrtiću.

 

S poštovanjem !

 

Predsjednik vijeća

Doro Adulmar

 

U privitku dostavljamo i kopiju dopisa općine Bol Ministarstvu uprave, kao očitovanje na predstavku gospodina Semira Osmanagića.

 

Skip to content