Poziv na 6. sjednicu vijeća Općine Bol u 2023.

Poziv na 6. sjednicu vijeća Općine Bol u 2023.
15. prosinca, 2023. u 16:31:58

poziv 6 sjed. 2023 vijeća općine

Zapisnik sa 5. sjednice vijeća 2023

1. Rasprava i donošenje odluke o drugom rebalansu proračuna općine Bol za 2023.godinu.

– Odluka o drugom rebalansu

2. Rasprava i donošenje odluke o otpisu potraživanja nenaplativih zaduženja.

3. Rasprava i donošenje odluke o prihodima i rashodima proračuna općine Bol za 2024. godinu i projekcije proračuna za 2025. i 2026. godinu.

– Odluka

– Proračun 2024., 2025.i 2026.

– Odluka o višegodišnjem planu uravnoteženja proračuna općine Bol za razdoblje od 2024.do 2026.

– Rasprava i donošenje odluke o izvršenju proračuna za 2024. godinu.

a) Rasprava i donošenje odluke o programu održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

b) Rasprava i donošenje odluke o prijedlogu programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024.

c) Rasprava i donošenje odluke o javnim potreba u protupožarnoj zaštiti za 2024.

d) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u kulturi za 2024.

e) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2024.godinu.

f) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u športu za 2024.godinu.

g) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama Gorske službe spašavanja za 2024.

h) Rasprava i donošenje odluke o visini iznosa prigodnih nagrada zaposlenicima za 2024.godinu.

4. Razmatranje i usvajanje analize stanja sustava civilne zaštite za 2023. godinu i plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za razdoblje od 2024. do 2026. na području općine Bol.

5. Rasprava i donošenje odluke o raspoređivanju sredstava za rad članova vijeća općine Bol za 2024. godinu.

6. Rasprava i donošenje Plana djelovanja općine Bol u području prirodnih nepogoda za 2024.godinu.

– Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Bol za 2024

Skip to content