Poziv na 6. sjednicu vijeća

26. listopada, 2012. u 11:14:16


REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 363-05/02-12/36
Ur.broj: 2104/02-12-02/02
Bol, 18. listopada 2012. godine

 

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 6/2012. sjednicu vijeća općine Bol koja će se održati u utorak 30. listopada 2012.godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

C) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

D) Prihvaćanje zapisnika sa 5/2012 sjednice vijeća,

E) Utvrđivanje dnevnog reda:

 

1. Rasprava i donošenje zaključka o prenošenju sustava bolske odvodnje otpadnih voda na upravljanje KJP Vodovodu Brač d.o.o. Supetar, gost direktor KJP Vodovod Brač d.o.o. Supetar gosp.Tonči Trutanić

2. Rasprava o stanju u općinskoj knjižnici, gost ravnateljica gđa. Jadranka Nejašmić

3. Rasprava i donošenje odluke o prodaji nekretnine,

4. Rasprava i donošenje zaključka o davanju pozajmice općinskoj tvrtki Grabov rat d.o.o.

5. Rasprava o dopisu tvrtke Grabov rat o podjeli financijskih sredstava naplaćenih u dijelu luke Bol,

6. Rasprava i donošenje odluke o biranju ravnatelja-ravnateljice Dječjeg vrtića “Mali princ” Bol,

7. Rasprava i donošenje zaključka o sufinanciranju rekonstrukcije muzeja Dominikanskog samostana,

8. Rasprava i donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja,

9. Rasprava i analiza stanja sustava zaštite zaštite i spašavanja na području općine Bol za 2012. godinu,

10. Rasprava o smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Bol u 2013. godine,

11. Rasprava i donošenje odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza za 2013. godini.

 

 

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća
Jakša Marinković Šimić

Skip to content