Poziv na 6. sjednicu vijeća u 2019.

27. studenoga, 2019. u 11:38:03


REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/19-02/55

Ur.broj: 2104/02-19-02/01

Bol, 31. listopada 2019. godine


Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 6/2019. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u srijedu, 13. studenog 2019. godine s početkom u 17.30 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Primanje na znanje zapisnika sa 5/2019 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,


  1. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća načelnika o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2019.godine.
  2. Rasprava i donošenje odluke o komunalnom redu.
  3. Rasprava o uvjetima dodjeljivanja koncesijskih odobrenja na plaži Zlatni rat.
  4. Rasprava i donošenje odluke o određivanju imena ulice Put Postinja.
  5. Rasprava i donošenje odluke o kupnji dijela čest.zemlj.595/3 k.o. Bol.
  6. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju izvješća proračuna DVD-a Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2019.godine.
  7. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju izvješća proračuna Općinske knjižnice Hrvatska čitaonica za razdoblje siječanj-lipanj 2019.godine.
  8. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju izvješća proračuna Centra za kulturu za razdoblje siječanj-lipanj 2019.godine.
  9. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju izvješća proračuna Dječjeg vrtića Mali princ za razdoblje siječanj-lipanj 2019.godine.
  10. Rasprava i donošenje zaključka po molbama za storniranje dijela računa (ZOO station 2, ATD ugostiteljski obrt i Sicuro d.o.o.).

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content