Poziv na 6. sjednicu vijeća u 2018.

alt
25. svibnja, 2018. u 9:13:32

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/18-02/5

Ur.broj: 2104/02-18-02/01

Bol, 09. svibnja 2018. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 6/2018. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u petak, 18. svibnja 2018. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 4/2018 i 5/2018 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,


 1. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu za 2017. godinu KJP Grabov rat d.o.o.
 2. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna za 2017. godinu Centra za kulturu općine Bol.
 3. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna za 2017. godinu Dječjeg vrtića Mali princ.
 4. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna za 2017. godinu za općinsku knjižnicu Hrvatska čitaonica.
 5. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna za 2017. godinu za DVD Bol.
 6. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i davanje jamstva Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Bol.
 7. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju elaborata procjena rizika od velikih nesreća za područje općine Bol (knjiga ima 114 stranica i 4 karte A3 formata, te je za raspravu objavljena na službenim stranicama općine Bol).
 8. Rasprava i donošenje odluke o korištenju javnih površina na području općine Bol.
 9. Rasprava i donošenje odluke o naknadama za korištenje javnih površina.
 10. Rasprava i donošenje odluke o određivanju mjesta za kioske.
 11. Rasprava i donošenje zaključka po pojedinim pristiglim molbama (lječilište Dujmović, Press servis, Hrvatska knjižnica, ordinacija opće medicine i zubna ordinacija za parkirališno mjesto i Hrvoje Baković za parkirališno mjesto).

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content