Poziv na 6. sjednicu vijeća u 2017.

27. lipnja, 2017. u 9:49:14

Poziv vijećnicima općine Bol na 6. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u utorak, 04. srpnja 2017. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/17-02/
Ur.broj: 2104/02-17-02/01
Bol, 23. lipnja 2017. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 6/2017. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u utorak, 04. srpnja 2017. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 5/2017 sjednice vijeća (konstituirajuće sjednice)

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

 1. Izvješće mandatnog povjerenstva o stavljanju mandata Gorana Jekića u mirovanje
 2. Zaključak o verifikaciji mandata vijećnika Tomija Fabijanovića
 3. Prisega Tomija Fabijanovića
 4. Izbor novog člana Odbora za izbor i imenovanje.
 5. Rasprava i donošenje odluke o izboru Odbora za Statut i Poslovnik.
 6. Rasprava i donošenje odluke o izboru Odbora za prostorni i urbanističko planiranje i uređenje prostora
 7. Rasprava i donošenje odluke o izboru Odbora za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
 8. Rasprava i donošenje odluke o izboru Odbora za financije i proračun
 9. Rasprava i donošenje odluke o izboru Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Bol
 10. Rasprava i donošenje odluke o izboru Komisije za dodjelu novčanih potpora uspješnim đacima i studentima
 11. Rasprava i donošenje odluke o izboru Vijeća za koncesijska odobrenja

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Napomena: Statut Općine Bol i Poslovnik o radu vijeća Općine Bol se nalaze  na službenim stranicama Općine Bol www.opcinabol.hr u rubrici glavni izbornik

Skip to content