Poziv na 6. sjednicu vijeća općine Bol

alt
27. srpnja, 2013. u 14:10:59

alt

POZIV VIJEĆNICIMA OPĆINE BOL

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) pozivam vas na 6/2013. sjednicu vijeća općine Bol.

koja će se održati u utorak 30. srpnja 2013. godine s početkom u 10.30 sati u uredu općine Bol.

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/13-13/98
Ur.broj: 2104/13-13-02/02
Bol, 18. srpnja 2013. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) pozivam vas na 6/2013. sjednicu vijeća općine Bol.

koja će se održati u utorak 30. srpnja 2013. godine s početkom u 10.30 sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

C) Viječnićka pitanja, prijedlozi i pohvale

D) Prihvaćanje zapisnika sa 6/2013 sjednice vijeća,

E) Utvrđivanje dnevnog reda:

1. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Bol

2. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju urbanističkog plana uređenja naselja Bol

3. Rasprava i donošenje odluke o javnim priznanjima općine Bol za 2013.godinu

4. Rasprava i donošenje odluke o određivanju i visini novčane nagrade za dobitnike javnog priznanja

5. Rasprava i donošenje odluke o biranju vijeća za koncesijska odobrenja općine Bol

6. Rasprava i donošenju odluke o razrješenju i imenovanju člana odbora za Statut i

Poslovnik

7. Rasprava i donošenju odluke o razrješenju i imenovanju člana odbora za prostorno i urbanističko planiranje

8. Rasprava i donošenju odluke o razrješenju i imenovanju člana komisije za dodjelu stipendija.

9. Rasprava o pristiglom dopisu za vijeće općine Bol (molba grupe građana, Miro Palavra, S poštovanjem !

Predsjednik vijeća

Doro Adulmar

NAPOMENA: Na temelju zaključa vijećnika nakon prošle sjednice vijeća, gospodin Nikola Popić, autor IDPPU općine Bol i UPU Naselja Bol, će upoznati vijećnike sa odredbama navedenih prostornih planova u ponedjeljak, 29. srpnja 2013.u 18.00 sati u uredu općine Bol.

– Materijale za prvu i drugu točku će dostaviti Nikola Popić na samoj sjednici,

– Materijale za treću točku će dostaviti odbor za javna priznanja na samoj sjednici

Skip to content