Poziv na 5/2014 sjednicu vijeća općine Bol

Poziv na 5/2014 sjednicu vijeća općine Bol
7. srpnja, 2014. u 8:44:12

POZIV VIJEĆNICIMA OPĆINE BOL
Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam Vas na 5/2014. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u ponedjeljak 7. srpnja 2014. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

REPUBLIKA HRVATSKA

Splitsko-dalmatinska županija

OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/14-02/64

Ur.broj: 2104/02-14-02/01

Bol, 20. lipnja 2014. godine

 

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam Vas na 5/2014. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u ponedjeljak 7. srpnja 2014. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED:

 

A) Utvrđivanje kvoruma 

B) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

C) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

D) Prihvaćanje zapisnika sa 4/2014 sjednice vijeća,

E) Utvrđivanje dnevnog reda:

1. Izvješće o stanju u prostoru na području općine Bol (gost Prof. Nenad Lipovac, Arhitektonski fakultet Zagreb)

2. Izvješće o analizi izgrađenosti građevnog područja naselja Bol (gost Prof. Nenad Lipovac Arhitektonski fakultet Zagreb)

3. Izvješče načelnika o radu za razdoblje siječanj –lipanj 2014.

4. Završni račun CZK općine Bol (Gost Ivana Bošković Ivičić)

5. Završni račun DVD-a Bol (Gost Nikša Bjelobradić)

6. Završni račun općinske knjižnice (Gost. Jadranka Nejašmić)

7. Završni račun Dječjeg vrtića Mali princ (Gost. Jadranka Doljanin)

8. Rasprava i donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana odbbora za Statut I Poslovnik.

9. Rasprava i donošenje odluke o prvom rebalansu proračuna općine Bol za 2014.godinu.

10. Rasprava i davanje suglasnosti za stjecanje prava vlasništva

11. Rasprava i donošenje odluke o uklanjanju nedostataka odnosno ispravka odluke o zaštiti od buke.

12. Rasprava i donošenje odluke o biranju povjerenstva za šport.

 

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

 

Skip to content